Skip to content

Policijos pareigūnai atsiskaitė, pasveikino, apdovanojo ir padėkojo

Mūsų visuomenėje tvirtai įaugusi išankstinė nuostata – uniformuotas žmogus ant namų slenksčio – gero nelauk! Policijos pareigūnai gan atkakliai bando pakeisti šią nuostatą ir tvirtai žengia link užsibrėžto tikslo – užtikrinti saugumą kiekviename rajono kampelyje, siekiant dar glaudesnio tarpinstitucinio bei visos visuomenės bendradarbiavimo. Praėjusį penktadienį vyko Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariato veiklos ataskaitos teikimo bendruomenei susirinkimas, kurio metu savo vadovaujamų skyrių veiklą bei 2014 m. planus apžvelgė Kriminalinės policijos skyriaus viršininkas Giedrius Kamarauskas, Viešosios policijos skyriaus viršininkas Donatas Šemeklis, veiklą apibendrino pats Komisariato viršininkas Dainius Šidlauskas. Išklausytos ir svečių nuomonės, pastebėjimai, apdovanoti bei pasveikinti bendruomenės nariai.

Generalinio komisaro ženklai

Kažkaip susiklosčiusi išankstinė nuostata ir ta, kad ataskaitiniai susirinkimai yra nuobodybė, ir visi, jei tik randa bent kokią dingstį, stengiasi jų išvengti. Tokia nuomonė susidarė salėje pamačius gana menką būrį bendruomenės narių, kuri, regis, kaip niekas kitas, turėtų būti labiausiai sudominta šia veikla. Iš rajono tarybos narių policijos darbas domino Letą Kalinauskaitę ir Vytautą Sakalauską, o dauguma seniūnų su seniūnaičiais kažkur pasimetė. Regis, nei potvynio, nei pusnių, nei plikledžio…

Malonia gaida prasidėjęs susirinkimas, matyt, ne vienam nuslopino jaudulį ir gana pakiliai nuteikė tolimesnei eigai. Policijos departamento prie LR VRM Personalo valdybos Organizacinių reikalų skyriaus viršininkas Dainius Kibildis ir Ignalinos rajono policijos komisariato viršininkas Dainius Šidlauskas už paramą policijai, t. y. už parodytą drąsą ir pilietiškumą sulaikant nusikaltėlius, 2013 m. spalio 31 d. apiplėšusius Stanionių kaimo gyventojus, trims Ignalinos rajono gyventojams – Algiui Milašiui, Virgilijui Milašiui ir Ričardui Šaukštel – įteikė Lietuvos policijos generalinio komisaro ženklus „Už paramą policijai“. Išties jaudinanti akimirka, savotiškai įprasminanti ir eilinio piliečio, ir pareigūno gyvenimą.

Didžiasalis – saugiausia rajono seniūnija

Tai bent staigmena!.. D. Šemekliui paskelbus Didžiasalio seniūniją saugiausia, matyt, nustebo ne vienas ignalinietis – iš pirmo žvilgsnio tikrai trūksta logiško paaiškinimo. Kaip gi yra iš tiesų? Pasirodo, skatinant seniūnijų iniciatyvą telkti gyventojus kurti saugią aplinką, bendradarbiauti su policija bei mažinti nusikalstamumą, rajono policijos komisariatas pirmą kartą organizavo konkursą „Saugiausia Ignalinos rajono seniūnija“. Iš rajone esančių 12 seniūnijų konkurse dalyvavo tik trys: Ceikinių, Ignalinos miesto ir Didžiasalio. Na, iniciatyvos tikrai mažoka, ypač žinant, kad seniūnai vis pageidauja kuo daugiau policijos pareigūnų dėmesio savo seniūnijoms ir net tikisi, kad ateityje apylinkės inspektorius galėtų būti vietinis seniūnijos gyventojas. Tai tikrai būtų svarbu, bet, kad būtų maksimaliai gauta nauda, turėtų visi tiesiogiai bendradarbiauti, ir ne tik dokumentuose ir ataskaitose.

Komisija, įvertinusi konkurse dalyvavusių seniūnijų iniciatyvas rūpintis gyventojų saugumu, mažiausiu nusikalstamumo skaičiumi, mažiausiu eismo įvykių skaičiumi, policijos rėmėjų aktyvumu, iniciatyva, kuriant saugią aplinką seniūnijoje, 2013 m. saugiausia Ignalinos rajono seniūnija paskelbė Didžiasalio seniūniją. Seniūnei Gemai Pundienei buvo įteiktas pažymėjimas ir speciali lentelė, patvirtinanti saugiausios Ignalinos rajono seniūnijos statusą.

Nuo šių metų sausio 1 d. iki metų pabaigos rajono policijos komisariatas organizuoja 2014 m. saugiausios Ignalinos rajono seniūnijos konkursą ir kviečia aktyviai dalyvauti visas seniūnijas.

Policijos veikla

Nuo smagios prie dalykinės susirinkimo dalies subtiliai perėjęs G. Kamarauskas supažindino visus su nusikalstamumu Ignalinos rajone, užregistruotomis ir ištirtomis nusikalstamomis veikomis. Taip jau yra, kad nusikaltimai ir jų tyrimai nėra ta sritis, apie kurią galima ir reikia daug bei išsamiai kalbėti, nes šita „lazda“ tikrai turi du galus. Čia skaičiai kur kas iškalbingesni, o specifinio darbo detales nėra atskleidžiamos. Svarbiausia, kad rezultatai yra džiuginantys – nusikalstamų veikų ištyrimas yra vienas aukščiausių apskrityje bei šalyje.

D. Šemeklis pasisakė apie 2013 m. veiklą rajono savivaldybės aptarnaujamoje teritorijoje teisės pažeidimų prevencijos, viešosios tvarkos užtikrinimo, eismo saugumo srityje. Pasakojo apie Viešosios policijos skyriaus darbinę struktūrą ir žmogiškuosius resursus, viešosios tvarkos užtikrinimą ir reagavimą į policijos registruojamus įvykius aptarnaujamoje teritorijoje, avaringumo ir Kelių eismo taisyklių pažeidimus, vykdomas prevencines priemones ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. Išsamiai pristatė bendruomenės pareigūnų veiklą ir akcentavo, kad bendruomenės pareigūnų veikla ir jos efektyvumas sunkiai įsivaizduojamas be glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo su gyventojais, nuolatinio keitimosi informacija ir nuomonėmis. Bendruomenės pareigūnai tikisi ir gyventojų aktyvumo – dalyvavimo bendruose susitikimuose ar diskusijose, pasidalijimo savo teigiama patirtimi, sprendžiant konkrečias saugumo problemas, ar tiesiog savo nuomonės bei pozicijos išreiškimo diskutuotinu klausimu. Tikimasi, kad tarp pareigūnų bei gyventojų 2014 m. užsimegs konstruktyvesnis dialogas, kuris leis labiau įsigilinti į konkrečias bendruomenės problemas bei duos pagrindą efektyvesniam darbui.

Policija keičia įvaizdį

Komisariato viršininkas D. Šidlauskas, apibendrindamas padalinių vadovų pasisakymus, kalbėjo apie personalo kaitą, finansavimą, pasidžiaugė artėjančiu policijos komisariato pastato renovavimu., kuriam skirta 3,6 mln. litų. Taip pat išdėstė 2014 m. prioritetines veiklos kryptis.

Padėkojo kolektyvui, kad sėkmingai dirbo 2013 m. ir įvykdė visus pagrindinius rodiklius. Savo pranešime policijos komisariato viršininkas pabrėžė, jog jis tikisi, kad bendromis pastangomis ir bendru sutelktu darbu ir šiais metais pasieksime ne ką prastesnių rezultatų, išlaikysime aukštą gyventojų pasitikėjimą policijos pareigūnais ir sugebėsime įvykdyti mums deleguotas funkcijas.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Saulius Navarskas padėkojo už darbą, už vienus iš aukščiausių nusikalstamų veikų ištyrimo rezultatus. Pasidžiaugė, kad rajone yra jaučiama bendruomenės pagalba policijai.

Rajono meras B. Ropė paminėjo, kad rajono policija, pateikdama visuomenei ataskaitas, ieško vis naujų pateikimo formų ir tai labai džiugina. Kalbėjo, kad pareigūnų darbas yra atliekamas gerai, kad nėra problemų, kurios būtų užsisenėjusios ar nesprendžiamos. Pasidžiaugė, kad yra skirtas papildomas finansavimas policijai.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Ignalinos rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas Artūras Jatulis padėkojo pareigūnams už glaudų ir konstruktyvų bendradarbiavimą.

Pasisakydamas D. Kibildis pabrėžė, kad itin svarbus yra bendradarbiavimas, kalbėjo apie darbuotojų motyvavimą, finansavimą bei labiausiai nudžiugino pranešdamas, kad Policijos departamento rotacijos komisija jau tvirtai apsisprendė ir siūlys Lietuvos policijos generaliniam komisarui Ignalinos rajono policijos komisariato viršininką palikti dirbti antrai kadencijai (5-erių metų) šiame komisariate.

O gal?

Pareigūnas viename komisariate gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas, t. y. 10 metų. Tos pačios komisijos sprendimu Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Linas Pernavas išvyksta į Kauną. Kalbėdamas rajono meras pasidžiaugė, kad D. Šidlauskas lieka dirbti čia ir toliau, nes rotacija, kaip tokia, nėra blogai, bet kartais ji ne padeda, o trukdo siekti užsibrėžtų rezultatų. Taip, iš dalies meras tikrai teisus. 5-eri metai dar tikrai nėra tas laikas, kada jau žmogus gali pasakyti, jog padarė ir pasiekė viską, ką galėjo. Bet… čia nuo komisariato viršininko norėtųsi nukreipti dėmesį prie rajono seniūnų ir pasvajoti, kad mūsų seniūnams ko gero visai būtų neprošal rotacija. Kai žmogus vienoje vietoje išdirba kelias dešimtis metų net ir labai besistengdamas nebegali savyje atrasti potencialo pilnaverčiai dirbti, kurti ir stengtis. Monotonija atbukina intuiciją, kūrybą, jausmus ir pojūčius. Arba, kodėl žmonės, pragyvenę pusę amžiaus, staiga sugalvoja studijuoti? Kad išvengtų „nužmogėjimo“…

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje