Skip to content

Renovacija: nuo abstrakčių pasvaičiojimų iki konkrečių skaičių

Abstraktūs kalbėjimai dažniau klaidina, nei išaiškina. Kiek berašytume apie renovaciją ir begvildentume su ja susijusius klausimus, visada bus neaiškumų vieniems ar kitiems žmonėms. Šįkart gal kiek mįslingą rūką praskleisime Dūkšto miestelio gyventojams, kuriems išties sopa dūšią dėl jų renovuojamų namų ir mokesčių už renovaciją. Dūkšte renovuojami trys namai: Vasario 16-osios g. 8 ( 12 butų), Bažnyčios g. 20 (8 butai) ir Laisvės g. 7 (12 butų).

Skaitytojų žodis

„Ačiū, kad nuolat mums padedate ir rašote aktualiomis temomis, bet po paskutiniojo straipsnio ir interviu su UAB Ignalinos butų ūkis direktoriumi Antanu Gyliu mes ne tik negavome jokio paaiškinimo iš jo pusės, bet dar ir jūs bei visi skaitytojai liko suklaidinti. Žmogus vadina mūsų mintis „bobiškomis“, o tai kaip pavadinti tada tokį jo „iš lubų“ paimtą atsakymą. Kaip galima žurnalistui, kuris informuoja visuomenę, pateikti atsakymą, pačiam tiksliai jo nežinant? Ir kodėl nuolat bijoma pateikti konkrečias vieno ar kito namo renovacijos sąmatas? Mūsų namuose tas pats Butų ūkis buvo iškabinęs kažkokias renovacijos sąmatas, kurių galutinėse sumų eilutėse puikavosi 1 mln. 200 tūkst., o kito namo – 800 tūkst. Lt. Paimkime ir padalinkime. 800 tūkst. 8 butams – išeina po 100 tūkst., atėmus 55 proc. kompensacijos lieka su visokiais administravimo mokesčiais apie 50 tūkst. Sakykite, ką norite, bet mes nesusapnavome šitų iškabintų sąmatų ir šitų skaičių. O ponas A. Gylys savo komentare dar kažkokius 55 proc. nuima. Tai kas juos dengs? Butų ūkis? Norime paprašyti ir mero pasisakyti, daugiau paaiškinti savo žmonėms konkrečiais žemiškais pavydžiais. Kuo į įmantresnį rūbą velkame paprastą mintį, tuo painiavos daugiau ir, aišku, įvaizdis geresnis, bet mums juk reikalinga tik tiesa. Visa galybė slypi ne prastume, o paprastume – žodžio paprastume. Kone kasdien laikraščių puslapiuose matome savo merą tik kažkam kažką teikiantį ar dovanojantį. Gražu. Bet gyvenime būna ne vien džiaugsmas ir laimė“, – svarsto Dūkšto gyventojos.

Administratoriaus žodis

Dūkštiečių klausimą aptarėme ir su rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Vidu Kreivėnu, ir su UAB Ignalinos butų ūkis vyriausiuoju inžinieriumi Aleksandru Dolgovu. Nei vienas, nei kitas, išstudijavęs namų renovacijos dokumentus, net nenumano, iš kur galėjo atsirasti tokie gyventojų minimi skaičiai, kadangi investiciniuose planuose buvo pateiktos pirminės sumos (683 686 Lt, 610 677 Lt ir 963 581 Lt), o per CPO (centrinę pirkimų organizaciją) atlikus pirkimus ir išrinkus konkretų rangovą, sumos sumažėjo per 30 proc. Atitinkamai iki 490 034 Lt, 421 136 Lt ir 646 632 Lt. Ir ten nekalbama apie milijonus. A. Dolgovas pabrėžė ir tai, kad mažesnių namų gyventojams visada reikia mokėti šiek tiek daugiau dėl labai paprastos priežasties – kad bendras išorinių namo sienų plotas nedaug skiriasi nuo didelio namo, kur daugelis butų teturi po vieną ar dvi išorines sienas, o visos kitos yra vidinės, t. y. bendros dviejų butų, o name gali būti ir 40 butų, ir 12 butų. Čia ir susidaro skirtumas, kurio žmonės nenori suprasti.

Kaip jau neseniai minėjome, beveik visa pagrindinė informacija, susijusi su renovacija, nuo praeitos savaitės skelbiama Butų ūkio interneto svetainėje. Kam rūpi, galite pasitikslinti, o prireikus ir susirasti techninės priežiūros specialistų kontaktus ir, liaudiškai tariant, griebti jautį už ragų tuoj pat. Dūktiečių prašymu, pateikiame svarbiausią informaciją, susijusią su jų namų renovacija, ir kontaktus.

 

Vasario 16-osios g. 8, Dūkštas (darbų vertė 490 tūkts. Lt: 12–55 proc. = ~18 tūkst.)

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 358.02 kWh/m² per metus, iki 100,76 kWh/m² per metus.

Investicijų plane numatytų statybos rangos ir projektavimo darbų kaina 683 686 Lt, nupirkta už 490 034,36 Lt, tai 28,33 proc. Mažiau, nei planuota.

1 DALIS: Energinį efektyvumą didinančių priemonių rangovas – UAB „DAUNIŠKIS IR KO“.

Darbų pradžia – 2013-08-16 d. Darbų pabaiga – 2014-10-11 d.

Statybos darbų vadovas Pavelas Radlinskis, tel. 8~686 56205.

2 DALIS: Namo inžinierinių sistemų atnaujinimo priemonių rangovas: UAB „SKF ARKADA“.

Darbų pradžia – 2013-11-05 d. Darbų pabaiga – 2014-10-05 d.

Statybos darbų vadovas Kęstutis Račinskas, tel. 8~616 72081.

Statybos techninę priežiūrą vykdo: UAB PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS.

Techniniu prižiūrėtoju paskirtas Tomas Jatulis, tel. 8~656 30639.

 

Bažnyčios g. 20, Dūkštas (darbų vertė 421 tūkst. Lt: 8–55 proc. = ~24 tūkst.)

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 421,03 kWh/m² per metus, iki 111,62 kWh/m² per metus.

Investicijų plane numatytų statybos rangos ir projektavimo darbų kaina 610 677,00 Lt, nupirkta už 421 136,17 Lt, tai 31,04 proc. Mažiau, nei planuota.

1 DALIS: Energinį efektyvumą didinančių priemonių rangovas – UAB „DAUNIŠKIS IR KO“ .

Darbų pradžia – 2013-08-16 d. Darbų pabaiga – 2014-10-11 d.

Statybos darbų vadovas Pavelas Radlinskis, tel. 8~686 56205.

2 DALIS: Namo inžinierinių sistemų atnaujinimo priemonių rangovas – UAB „SKF ARKADA“.

Darbų pradžia – 2013-11-05 d. Darbų pabaiga – 2014-10-05 d.

Statybos darbų vadovas Kęstutis Račinskas, tel. 8~616 72081.

Statybos techninė priežiūra vykdo: UAB PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS.

Techniniu prižiūrėtoju paskirtas Tomas Jatulis, tel. 8~656 30639.

 

Laisvės g. 7, Dūkštas (darbų vertė 647 tūkts. Lt: 12 (+1, buvusios knygyno patalpos) – 55 prc. = ~23 tūkts.))

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 337,06 kWh/m² per metus, iki 89,31 kWh/m² per metus.

Investicijų plane numatytų statybos rangos ir projektavimo darbų kaina 963 581 Lt, nupirkta už 646 632,88 Lt, tai 32,89 proc. Mažiau, nei planuota.

1 DALIS: Energiniį efektyvumą didinančių priemonių rangovas – UAB „DAUNIŠKIS IR KO“.

Darbų pradžia – 2013-08-16 d. Darbų pabaiga – 2014-10-11 d.

Statybos darbų vadovas Pavelas Radlinskis, tel. 8~686 56205.

2 DALIS: Namo inžinierinių sistemų atnaujinimo priemonių rangovas –  UAB „SKF ARKADA“.

Darbų pradžia – 2013-11-05 d. Darbų pabaiga – 2014-10-05 d.

Statybos darbų vadovas Kęstutis Račinskas, tel. 8~616 72081.

Statybos techninė priežiūra vykdo – UAB PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS.

Techniniu prižiūrėtoju paskirtas Tomas Jatulis, tel. 8~656 30639.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje