Skip to content

Dėl asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų

MI informacija

2013 m. visos šalies migracijos tarnybos dirbo padidintu krūviu – išduota arti milijono Lietuvos Respublikos asmens dokumentų. Nemažai interesantų, norinčių pakeisti asmens dokumentus, kreipėsi ir į rajono policijos komisariato migracijos grupę. 2013 m. joje išduota 4953 asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2012 m. tokių dokumentų buvo išduota 3287).

Gyventojų registro tarnybos duomenimis, šiuo metu Ignalinos rajone gyvena 340 asmenų, iš jų 80 – Ignalinos mieste, kurie neturi galiojančių asmens dokumentų. Dažniausiai tai asmenys, kurių turimų asmens dokumentų galiojimo laikas jau baigėsi. Raginame visus gyventojus pasitikrinti turimų asmens dokumentų galiojimo laiką ir dėl negaliojančių kreiptis į Migracijos tarnybą. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) privaloma turėti nuo 16 metų amžiaus.

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 200 str. numato administracinę atsakomybę už gyvenimą be asmens tapatybės kortelės arba paso:

* piliečio, kuris privalo turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą, gyvenimas be asmens tapatybės kortelės arba paso ar su negaliojančiais asmens tapatybės kortele arba pasu – užtraukia įspėjimą arba baudą iki trisdešimties litų;

* tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo trisdešimties iki penkiasdešimties litų;

* šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti veiksmai, padaryti asmens, bausto du kartus per vienerius metus administracine nuobauda už gyvenimą be asmens tapatybės kortelės arba paso ar su negaliojančiais asmens tapatybės kortele arba pasu, – užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

Primename valstybės rinkliavos dydžius už asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimą:

* už asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą bendra tvarka, tai yra per mėnesį, – 30 litų;

* jeigu asmens tapatybės kortelė išduodama, keičiama skubos tvarka per 5 darbo dienas – 70 litų;

* jeigu asmens tapatybės kortelė išduodama, keičiama skubos tvarka per 1 darbo dieną – 110 litų;

* už paso išdavimą, keitimą bendra tvarka, tai yra per mėnesį, – 150 litų;

* jeigu pasas išduodamas, keičiamas skubos tvarka per 5 darbo dienas – 200 litų;

* jeigu pasas išduodamas, keičiamas skubos tvarka per 1 darbo dieną – 250 litų.

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas numato ir atleidimą nuo valstybės rinkliavos bei lengvatas už asmens tapatybės dokumentų išdavimą.

Taip pat informuojame gyventojus, kad nuo vasario 3 d. jau veikia Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinė sistema, per kurią Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai galės pateikti prašymus patvirtinti kvietimus bei pranešimus apie prarastus dokumentus. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here