Skip to content

Žemdirbius jau greitai pasieks parama už pieną, gyvulius ir pasėlius

MI informacija

Žemės ūkio ministro Vigilijaus Juknos 2014 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3D-68 „Dėl 2013 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną, gyvulius ir pasėlius mokėjimo“ patvirtinti 2013 m. nacionalinės paramos dydžiai.

Atsietoji specialioji išmoka už bulius siekia 800 Lt/gyv., atsietoji išmoka už karves žindenes – 310 Lt/gyv., atsietoji skerdimo išmoka – 30 Lt/gyv., atsietoji ekstensyvinimo išmoka – 30 Lt/gyv., susietoji išmoka už ėriavedes – 26 Lt/gyv., atsietoji išmoka už parduotą pieną – 65 Lt/t, atsietoji išmoka už javus, rapsus ir sėmeninius linus – 10 Lt/ha, atsietoji išmoka už linus pluoštui – 150 Lt/ha, atsietoji išmoka už baltyminius augalus – 45 Lt/ha.

Išmokų skyrimo tvarką reglamentuoja atitinkamais žemės ūkio ministro įsakymais tvirtinamos pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos pagal sektorius skyrimo taisyklės.

Žemės ūkio ministras prof. V. Jukna pažymi, kad pereinamojo laikotarpio nacionalinei paramai už pieną, gyvulius ir pasėlius už 2013 metus iš valstybės biudžeto iš viso numatyta skirti 117 mln. Lt. Pirmosios išmokos (apie 60 mln. Lt) žemdirbius turėtų pasiekti jau vasario mėn. viduryje.

Ministras pastebi, kad skirti pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą už 2013 m. Lietuvoje leista vadovaujantis 2013 m. liepos 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu, tačiau tuo pačiu sprendimu bus taikomas nacionalinių išmokų mažinimas, vadinamoji moduliacija. Moduliacija numato, kad žemdirbiams, kurių bendra Europos Sąjungos ir nacionalinių išmokų už pieną, galvijus, žemės naudmenas bei kitos paramos suma viršija 5 tūkst. eurų (apie 17,3 tūkst. litų), šią sumą viršijanti paramos suma mažinama 10 proc. sumažinant nacionalinę išmoką.

Žemės ūkio ministras prof. V. Jukna pabrėžia, kad 2013 m. spalio mėnesįVyriausybė, pritarusi Žemės ūkio ministerijos siūlymui, apskundė Europos Sąjungos Bendrajam Teismui tokį Europos Komisijos (EK) sprendimą, pagal kurį Lietuva privalo taikyti moduliaciją papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms už 2013 m.

Teismo prašoma panaikinti EK 2013 m. liepos 19 d. sprendimą, kuriuo numatyta pritaikyti moduliaciją nacionalinėms išmokoms už 2013 m.

„Kol neturime teismo sprendimo ir nežinome, kada jį turėsime, privalome taikyti moduliaciją papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms už 2013 m. Labai tikiu, kad Europos Sąjungos Bendrajam Teismo sprendimas bus palankus Lietuvos ūkininkams. Dėl moduliacijos negautas lėšas jiems galėsime gražinti tik po teismo sprendimo“, – sako žemės ūkio ministras prof. V. Jukna.

Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį, kad EK 2013 m. liepos 19 d. sprendime nustatyta moduliacija lemia ES naujųjų valstybių narių žemdirbiams tokias išmokas, kurios yra mažesnės už kitų valstybių narių žemdirbiams mokamas išmokas.

Daugiau informacijos tel. (8~5) 2391014.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here