Skip to content

Tapk policijos rėmėju!

MI informacija

Jau keletą metų Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio pareigūnai nebeieško policijos rėmėjų per spaudą, nes savanoriai juos susirasdavo patys. Dažniausiai policijos rėmėjais tapdavo buvę policijos pareigūnai ir tie, kurie niekaip negalėdavo susitaikyti su daromais pažeidimais ar nusikaltimais. Yra ir tokių, kurie pareigūnų duonos nori paragauti vedami smalsumo.

Šiuo metu rajono PK yra 34 policijos rėmėjai, kurie yra nepakeičiami pagalbininkai užtikrinant viešąją tvarką masinių renginių metu, organizuojant policijos reidus bei kasdieniniame apylinkės inspektorių darbe. Jų skaičius per keletą metų pasikeitė. Rėmėjų gretose daugiausia yra vyrų, tačiau aktyvios nori būti ir moterys, tačiau jų skaičius gerokai mažesnis nei vyrų. Tai nėra naujai sugalvotas prevencijos būdas, nes rėmėjai iš dalies pakeitė sovietmečiu buvusius draugovininkus.

Oficialiai policijos rėmėjų veikla buvo įteisinta 1998 m. Policijos rėmėjų įstatyme. Policijos rėmėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis, netarnaujantis policijoje ar Lietuvos kariuomenėje, įskaitant kario savanorio tarnybą. Jis dirba savanoriškai, visiškai neatlyginamai ir pasiaukojamai bei padeda policijos pareigūnams Policijos rėmėjo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Policijos rėmėjai – tai aktyvi visuomenės dalis, gerbianti įstatymus ir neabejinga neigiamiems reiškiniams.

Policijos rėmėjai padeda policijos pareigūnams užtikrinti viešąją tvarką, prižiūrėti eismo ir gyventojų saugumą įvairių kultūrinių, sporto ir kitų švenčių metu. Jie dalyvauja užkardant nusikalstamas veikas, išaiškinant Kelių eismo taisyklių pažeidėjus, teikia visokeriopą pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikaltimų ar kitų teisės pažeidimų.

Policijos rėmėju gali tapti ne jaunesnis kaip 18 metų, mokantis lietuvių kalbą, nepriekaištingos reputacijos, neteistas pilietis, pagal asmenines ir moralines savybes tinkantis būti policijos rėmėju. Taip pat privalo išmanyti pagrindinius Lietuvos įstatymus bei atlikdami savo funkcijas gerbti ir užtikrinti žmogaus teises ir laisves.

Policijos rėmėjai dirba tik kartu su policijos pareigūnais. Pažeidėjai privalo paklusti policijos rėmėjui taip pat, kaip ir pareigūnui, o už nepaklusimą įstatymuose yra numatyta atsakomybė. Policijos rėmėjui dvejiems metams išduodamas pažymėjimas, ženklas ir liemenė, o patruliavimo metu suteikiamos kitos darbo priemonės: guminė lazda ir dujų balionėlis.

Pretendentas, norintis vykdyti policijos rėmėjų veiklą, rajono PK turi pateikti nustatytos formos prašymą arba užpildyti atvykęs į PK, pateikti dvi 3×4 nuotraukas bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją. Besidominčius prašome kreiptis į rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininką Artūrą Blaškauską, Vasario 16-osios g. 11, Ignalina, 37 kabinetas, tel. (8~386) 50441.

Policijos ir visuomenės bendradarbiavimas leis geriau pažinti vieni kitus, didinti saugumą ir sukurti daugiau naujų galimybių: gauti informacijos apie visuomenės problemas, užkirsti kelią įvairiems teisės pažeidimams, stiprinti jų prevenciją bei teikti geresnes ir kokybiškesnes paslaugas. Policija nesiekia, kad policijos rėmėjų būtų tūkstančiai, bet kad jie būtų energingi, veiklūs ir ryžtingi. Jei turite noro ir optimizmo, esate aktyvūs ir galite mums padėti formuojant saugią visuomenę ir gyvenamąją aplinką, kurioje nėra vietos taisyklių nepaisymui, žmogaus bei orumo žeminimui, ateikite ir tapkite mūsų dalimi, nes kartu mes galime daug daugiau!

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here