Skip to content

Norėjo kuo geriau, išėjo – kaip visada

Kaip gali žmogus džiaugtis gyvenimu, kai gyvenimas jam nuolat kaišioja pagalius į ratus? Ignalinietė Danutė Siurvilienė, gerokai gyvenimo aptalžytais šonais, vėl gavo likimo smūgį. Ir vėl žmogų parklupdė ne kas kitas, o „tobuli“ įstatymai, kurie, kaip visada, kuriami tam, kad apsaugotų valdžią (tik nereikia tų pasakų apie sąmoningumą ir mokesčių mokėjimą… Žinom, žinom, kaip taupomi svetimi pinigai) nuo paprastų žmogelių. Juk nesvarbu, kad koks šimtelis ar tūkstantėlis (o ką jau kalbėt apie vieną ar keturis) šalies gyventojų nukentės – tokia jų dalia, jie privalo jausti atsakomybę už savo šalį ir pasiaukoti dėl jos, vardan ramaus ir sotaus valdininkų „kerojimo“. Kad ir kaip bebūtų graudu, bet ir ši istorija susijusi su renovacija. 

Prieš 3-ejus metus

Smėlio g. 32-ojo namo gyventojai nuo seno (beveik 40 metų tai tikrai) pasižymėjimo ūkiškumu, stabilumu, draugiškumu ir išskirtiniu požiūriu į supančią aplinką, kaimynus. Kaip ir visi ūkiški gyventojai, besirūpinantys savo namo ilgaamžiškumu ir šiluma namuose, 2010 m. vasarą sugalvojo pasiremontuoti savo aštuonbutį. Tiesa, ne visi, o vienos namo pusės gyventojai (4 butai), mat namas lyg sulipdytas iš dviejų dalių. Apšiltinti stogą už 13 532,64 Lt sutiko UAB „Vizbaras ir KO“ iš Utenos. Darbai buvo atlikti, su rangovais atsiskaityta iš kiekvieno gyventojo po 3098,39 Lt. Garantija – 10 metų. Visi patenkinti paspaudė vieni kitiems rankas ir atsisveikino.

Mūsų herojė Danutė 2012-10-22 d. savo bute pakeitė ir langus. Pirko iš Ukmergėje įsikūrusios įmonės „Thuringia Megaplast“, už kuriuos dar sumokėjo 5350,00 Lt. Tik neatsidžiaugė ponia Danutė langais, kai tepraėjus mėnesiui, 2012-12-17 d., gavo kvietimą į susirinkimą dėl jų namo renovacijos. Po jo moterį kone šokas ištiko, suvokus, kad beveik 9 tūkst. litų išmesti į balą, mat 5-iems iš 8-ių butų gyventojų, pasirašius renovacijai, jų namas renovuojamas iš naujo, ir, aišku, už viską mokėti taip pat reikia iš naujo. Dar ankstesniuose straipsniuose rašėme, jog kai žmogus turi susidėjęs savo langus ir jie atitinka reikalavimus, tai kreipiasi į administratorių, t. y. Butų ūkį, ir šie, rengdami projektą, atsižvelgia į tai, žmogui paskui išminusuoja kažkokią dalį mokesčio. Taip tada teigė vyriausiasis inžinierius Aleksandras Dolgovas. Kaip tai atrodys praktiškai, nežinia. Jei kas nors iš gyventojų jau susidūrė su tuo, būtų įdomu sužinoti ir palyginti, kaip pakito suma (sumažėjo dešimtimis, šimtais ar tūkstančiais litų).

Ponia Danutė iškart nenuleido rankų. Beldėsi į visų žinomų instancijų duris, bet… Visur gaudavo tą patį atsakymą: „Labai gaila, suprantame, kad taip neteisinga, bet toks įstatymas…“. Panašų atsakymą ji gavo ir iš VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“, besikreipusi į Aplinkos ministerijos viceministrę Daivą Matonienę.

Direktorius Valius Serbenta:

„… UAB „Ignalinos butų ūkis“ (administratorius), vykdydamas pirkimą, specifikacijoje rangovus informavo, kad apšiltintos stogo atitvaros šilumos perdavimo koeficientas turi būti U 0,16 W/ (m²K) ir darbai privalo būti atlikti vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“. Administratorius taip pat informavo, kad viena namo dalis (apie 136 m²) apšiltinta 120 mm storio šiltinimo medžiaga. Konkursą laimėjusi UAB „Dauniškis ir Ko“ apšiltins visą stogą 220 mm storio šiltinimo medžiaga neardydama anksčiau įrengto apšiltinimo. …“.

Sužinoję, kad uždengta danga nebus ardoma, o tik papildomai storinama, supratome, kad darbus atliekanti įmonė kaip ir sutaupys. Ir sutaupys ne bet kaip, o pačių gyventojų sąskaita. Pasidomėjome Butų ūkio, ar bus gyventojams tai kaip nors kompensuota. O gavus Butų ūkio atsakymą šiuo klausimu, pasirodė, kad Administratorius nelabai dėl to suka galvą.

Butų ūkio vyr. inžinierius Aleksandras Dolgovas:

„Vykdant pirkimą specifikacijoje viešojo konkurso dalyviai buvo informuoti, kad viena namo dalis (apie 136 m²) apšiltinta 120 mm storio šiltinimo medžiaga.

2013-05-08 d. konkursą laimėjo UAB „Dauniškis ir Ko“. Teikiant detalizuotą pasiūlymą, rangovas neįvertino anksčiau apšiltintos stogo dalies motyvuodamas, kad jis atsako už darbo kokybę ir neprisiims atsakomybės už anksčiau atliktą kitos įmonės darbą. Stogo šiltinimas, įrengiant naują dangą rangovo detalizuotame pasiūlyme, įvertintas – 60 373,60 Lt. Į šią sumą įeina šie darbai:

1. Apšiltintos stogo atitvaros šilumos perdavimo koeficientas turi būti U< 0,16 W/(m²K). 2. Senos dangos remontas. 3. Nuolydžio formavimas. 4. Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas. 5 Dviejų sluoksnių prilydoma stogo hidroizoliacinė danga. 6. Įlajų keitimas ir / ar naujos išorinės lietaus nuvedimo sistemos įrengimas iš poliesteriu dengtos spalvotos skardos. 7. Parapetų ir vėdinimo kanalų pakėlimas iki reikiamo aukščio. 8. Ventiliacijos kanalų valymas. 9 Žaibolaidžių atnaujinimas. 10. Parapeto apskardinimas. 11. Senų patekimo ant stogo kopėčių ir / ar liukų pakeitimas. 12. Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra.

Informuojame, kad už anksčiau apšiltintą stogo dalį namo atnaujinimo (modernizavimo) programos teisės aktai nenumato jokios kompensacijos ar kitokios formos apmokėjimo“.

Skaudu, bet ir šįkart skęstančiojo gelbėjimas – paties skęstančiojo reikalas.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje