Skip to content

Ignalinos rinktinės ataskaitoje – netrūksta ir gerų darbų, ir problemų

Ataskaitiniams susirinkimams nuvilnijus pasienio užkardose, atsiskaitė ir VSAT Ignalinos rinktinės vadovybė. Ataskaitos išklausyti atvyko VSAT vado pavaduotojas, Štabo viršininkas, atliekantis tarnybos vado funkcijas pulkininkas Valentinas Novikovas, Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausioji prokurorė Nida Grunskienė, antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausioji prokurorė Jolanta Činčikienė, l. e. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pareigas Vytautas Vaiškūnas, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas. Egidijus Lapinskas, Ignalinos ir Švenčionių savivaldybių vicemerai Henrikas Šiaudinis ir Raja Krupenina, taip pat rinktinės skyrių ir poskyrių viršininkai, vyriausieji specialistai, visų užkardų vadai, jų pavaduotojai bei vyresnieji specialistai.

Pranešimų buvo ne vienas, tačiau įdomiausia ir aktualiausia buvo rinktinės vado pavaduotojo pulkininko Leonardo Lukausko ataskaita apie situaciją pasienyje, kiti pranešimai daugiau apie rinktinės vidaus problemas, darbą su personalu, jų mokymą ir kt.

Sienos stebėjimas

Praėjusiais metais situacija rinktinės ruože buvo stabili, prie Lietuvos–Baltarusijos valstybių sienos incidentų, sukėlusių rezonansą, neužfiksuota. Tačiau rinktinės ruože buvo 38 valstybės sienos pažeidimo atvejai, tai 11,6 proc. (2012 m. – 43 valstybės sienos pažeidimai) mažiau. Didžioji valstybės sienos pažeidimų dalis buvo Pavoverės užkardoje, nors lyginant su 2012 m., šioje užkardoje valstybės sienos pažeidimo atvejų sumažėjo net 28,6 proc. (2012 m. – 21; 2013 m. – 15). Tačiau Pūškų bei Švenčionių užkardose pažeidimų išaugo daugiau nei du kartus. Pūškų užkardoje ypač padaugėjo nelegalių migrantų gabenimo atvejų.

Pernai rinktinės ruože sulaikyti ir išaiškinti 76 pasienio teisinio režimo ir PKP veiklos taisyklių pažeidėjai, bet sumažėjo kontrabandos ir akcizinių prekių gabenimo (užfiksuoti 64 kontrabandos ir akcizinių prekių gabenimo atvejai, kai 2012 m. buvo 106). Asmenų, gabenusių kontrabandinį turtą, sulaikyta 90 (2012 m. – 127 asmenys). Didžioji dalis kontrabandos ir akcizinių prekių gabenimo atvejų užfiksuota Pavoverės užkardos ruože. Pagrindinė kontrabandinė prekė – cigaretės. Ataskaitiniu laikotarpiu sulaikyta kontrabandinio turto: 406 631 pakelių cigarečių (2012 m. – 233 188 pak.), 1085 litrai alkoholio, (2012 m. – 229,4 l), 603 g narkotinių medžiagų (2012 m. – 32 g). Sulaikyti 3 paieškomi asmenys, vogtų transporto priemonių ar suklastotų dokumentų sulaikyta nebuvo.

Pernai sulaikyti 144 nelegalūs migrantai, iš jų 61 asmuo pasiprašė politinio prieglobsčio. 2012 m. buvo sulaikyti 91 nelegalus migrantas, iš jų 37 pasiprašė prieglobsčio. Daugiausia sulaikyta Vietnamo piliečių – 60, Afganistano – 42, Gruzijos – 15, Indijos – 9, Sirijos – 1, Rusijos – 7, Baltarusijos – 5, Ukrainos – 5. Ignalinos rinktinės saugomame ruože sulaikytos 4 stambesnės nelegalių migrantų grupės, kuomet buvo gabenama daugiau nei 10 asmenų. Dviem atvejais jos siekė iki 22 ir 21 asmens, daugiausiai Azijos valstybių piliečiai. Rusijos, Gruzijos piliečiai buvo sulaikyti keliaujant pavieniui.

PKP veikla

2013 m. transporto priemonių ir asmenų srautai per pasienio kontrolės postus (PKP) kito nežymiai: per Tverečiaus, Adutiškio ir Papelekio bei Prienų pasienio kontrolės punktus iš viso vyko 103 979 asmenys ir 71 242 kelių transporto priemonės.

Ikiteisminis tyrimas

Ignalinos rinktinės ikiteisminio tyrimo skyriuje per 2013 m. pradėti 59 ikiteisminiai tyrimai (2012 m. – 56). Kadangi ikiteisminis tyrimas dažnai apima kelis nusikaltimus, tai pernai pradėtuose tyrimuose užregistruotos 78 nusikalstamos veikos (2012 m. – 61). Didžiąją dalį jų sudarė neteisėtas valstybės sienos perėjimas – 32 atvejai, (2012 m. – 23). Taip pat didelė dalis tyrimų pradėti dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, atitinkamai 10 ir 9 atvejai. Teismui buvo perduoti 109 asmenys (2012 m. – 69). Nusikalstamų veikų išaiškinamumas rinktinėje pernai sudarė 74 proc.

Kriminalinė žvalgyba

Kriminalinės žvalgybos būdu ataskaitiniu laikotarpiu buvo pradėta 11 ikiteisminių tyrimų, pagal kriminalinės žvalgybos informaciją sulaikyti 185 354 pakeliai cigarečių, kas sudaro 45,6 proc. visų rinktinėje sulaikytų kontrabandinių rūkalų. Alkoholio sulaikyta 1085 l, nelegaliai perėjusių sieną – 21 nelegalas.

Bendradarbiavimas

Įgyvendinant tarptautinio bendradarbiavimo priemones, per ataskaitinį laikotarpį įvyko 8 darbiniai susitikimai su Baltarusijos ir 3 su Latvijos įgaliotiniais. Buvo vykdomi bendri su policija, muitine bei kitais VSAT padaliniais prevenciniai patruliavimai. Iš viso organizuotos 65 bendros priemonės, jų metu sulaikyta 1085 litrų alkoholio, 21 tūkst. pakelių cigarečių, nustatytas 31 teisės pažeidėjas.

Problemos

Pulkininkas L. Lukauskas, kreipdamasis į dalyvavusį VSAT vado pavaduotoją V. Novikovą, išsakė ir skaudžiausias pasienio problemas. Pasienyje trūksta stacionarių stebėjimo priemonių, ypač Pavoverės užkardoje, kur siena eina Neries upe, kuria dažnai plukdoma kontrabanda. Buvo atvejis, kai nepastebėtas cigarečių krovinys nuplaukė net iki Seimo. „Laimei, seimūnai to nepastebėjo“, – sakė pranešėjas. Vėliau į šį klausimą atsakydamas V. Novikovas sakė: „Blogai, kad Seime nepastebėjo, gal pagaliau suprastų, kad sienos apsaugai reikia skirti daugiau lėšų. Dėl jų stygiaus šiandien pasienyje trūksta ir stacionarių stebėjimo priemonių, ir daugelio kitų dalykų“.

Dėl tarnybos pasienyje pastaruoju metu nukentėjo trijų pasieniečių turtas (Ignalinoje ir Švenčionėliuose buvo sudeginti trys asmeniniai pareigūnų automobiliai), o žalos jiems niekas neatlygina. „Tai sena problema. Žalą galima atlyginti tik iš mokos fondo lėšų, o jų ten seniai tam nebėra“, – atsakė V. Novikovas.

Kitus ataskaitinius pranešimus perskaitė rinktinės vado pavaduotojas Štabo viršininkas pulkininkas Valentinas Urbonas, l. e. Pavoverės užkardos vado pareigas majoras Raimondas Bučelis, Pūškų užkardos vado pavaduotojas majoras Valentas Rutkauskas. Pastarasis sakė, kad jo užkardos ruože pernai išaugo ėjusių per sieną nelegalų skaičius. Jų sulaikyta 51 (2012 m. – 42). Bemaž visi sulaikyti Strilungių, Rameikų kaimų teritorijose, nes ten patogūs privažiavimai prie sienos, dėkingas reljefas, yra erdvės atsitraukimui. Sausio 6 d. aštuoni nelegalai sulaikyti Drūkšių ežere, kuriuo eina net 9 km valstybinės sienos, bet ten prasta ežero kontrolė. Ypač sudėtingas 3 km sienos ruožas nuo Drūkšių ež. iki Liudvinavo – sienos su Latvija. Ten latviai per sieną vaikšto, todėl reikia sienos užtvarų. Užkardos ruože prastas telefono mobilusis ryšys. Be sienos su Baltarusija, Pūškų užkarda kontroliuoja dar 260 km vidinės ES sienos su Latvija.

Kalbėjęs rajono vicemeras H. Šiaudinis dėkojo pasieniečiams už jų darbą, pagalbą pasienio gyventojams ir rajono policijai. „Ačiū, kad neskirstot pažeidėjų į savus ir į esančius policijos kompetencijoje. Tai, kad saugiausia 2013 m. rajono seniūnija pripažinta Didžiasalio, yra ir jūsų, pasieniečiai, nuopelnas“, – sakė vicemeras.

VSAT vado pavaduotojas, Štabo viršininkas, atliekantis tarnybos vado funkcijas pulkininkas V. Novikovas dėkojo visiems už darbą, pasveikino apdovanotus, apibendrino išsakytas kritiškas mintis. Pasak jo, visos girdėtos problemos dėl lėšų stygiaus. „Dabar sienos apsaugai su Baltarusija gauname 11 kartų lėšų mažiau, nei anksčiau. Lėšų deficitas – 60 mln. Lt. Kai lėšų trūksta, jas naudojame pagal nusistatytus prioritetus. Iki šiol prioritetas tebėra 108 km siena su Rusija. Ten darbai eina jau į pabaigą, tad po to daugiau lėšų bus skiriama ir probleminei Pavoverės užkardai, kitiems ruožams su Baltarusija. Dabar VSAT yra 4728 etatai, užimti apie 3800“, – sakė svečias.

Jis atsakė į pareigūnų ir svečių, taip pat ir į „Mūsų Ignalinos“ klausimus. V. Novikovo mes teiravomės, kur įstrigęs bevizis vykimas į Baltarusiją 50 km pasienio zonos gyventojams ir kada ir kur bus įrengtas tarptautinis pasienio postas – Tverečiuje ar Adutiškyje?

Kas dėl bevizio vykimo, tai, pasak V. Novikovo, Lietuva tam pasirengusi visiškai, bet viskas įstrigę Baltarusijoje. Nors susitarimas jau seniai ratifikuotas abiejų valstybių parlamentuose, bet dar neapsikeista ratifikavimo notomis. Tačiau MI turi ir kitų žinių, kad to bevizio režimo kratosi ir Lietuva, bijodama dar didesnės kontrabandos bangos, todėl to nenoro, ko gero, užtenka abiems pusėms Beje, bevizis vykimas per sieną pasienio gyventojams jau daugiau nei trejus metus sėkmingai veikia Baltarusijos ir Latvijos pasienyje.

Kas dėl postų rango, tai Tverečiaus pasienio postas jau dabar tvarkomas. Vyriausybės nutarimu, iki 2020 m. į tarptautinius bus pertvarkyti tiek Tverečiaus, tiek Adutiškio postai. Jie ir dabar yra tarsi tarptautiniai, sakė V. Novikovas, tačiau, tarkime į Vidžius, vykstant grupei, jai reikia sukti ratą per Daugpilį, Tverečiuje praleidžiami tik privatūs automobiliai. Taigi kol kas iš to „tarptautinio“ statuso – šnipštas.

Apdovanojimai

Dar prieš ataskaitas grupė pareigūnų V. Novikovo ir Ignalinos rinktinės vado Vladimiro Ščajevo buvo apdovanoti pasižymėjimo ženklais, padėkomis.

VSAT vado generolo Vainiaus Butino įsakymu pirmojo laipsnio Valstybės sienos apsaugos tarnybos pasižymėjimo ženklu ,,Valstybės sienos sargyboje 20 metų“ apdovanotas vienas, antrojo laipsnio ženklu „Valstybės sienos sargyboje 15 metų“ – dvylika, trečiojo laipsnio ženklu „Valstybės sienos sargyboje 10 metų“ – trys rinktinės pareigūnai.

Už nepriekaištingą ir pavyzdingą stažuotės atlikimą ir aktyvų dalyvavimą, sulaikant pažeidėjus, Padėka pareikšta Pasieniečių mokyklos kursantui Arvydui Vilkaičiui.

Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir parodytą iniciatyvą ne tarnybos metu padedant išaiškinti nelegalios migracijos atvejį Pūškų užkardos saugomame ruože, ženklu ,,Pavyzdingas pasienietis“ (sidabro spalvos) apdovanotas Ignalinos rinktinės Sargybų skyriaus vyresnysis pasienietis Vladislavas Drabunas.

Už sportinius pasiekimus pereinamuoju rinktinės prizu apdovanota Adutiškio užkarda.

Dabar Ignalinos rinktinėje dirba 393 pareigūnai. Rinktinės biudžetas – 19 mln. 234 tūkst. Lt.

Autoriaus nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje