Skip to content

Kokia yra ikiteisminio tyrimo pradėjimo tvarka?

MI informacija

 

– Prieš kelias savaites buvau sumušta iš matymo pažįstamo vaikino. Teismo ekspertas man nustatė nesunkų sveikatos sutrikdymą ir išdavė tai patvirtinančią pažymą. Iš karto į policiją nesikreipiau, nes su mane sumušusiu vaikinu sutarėme, kad jis man per dvi savaites atlygins mano turtinę ir neturtinę žalą ir sumokės sutartą pinigų sumą. Tačiau, praėjus sutartam laikui, pinigų negavau. Kaip patartumėte toliau elgtis? Kur reikia kreiptis dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo? Ar galėsiu apskųsti sprendimą, jei bus atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą?

Eugenijus GAŠČENKA

IKITEISMINIO TYRIMO PRADŽIA

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – LR BPK) 166 str. nustatyta, kadikiteisminis tyrimas pradedamas: 1) gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką; 2) prokurorui ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui patiems nustačius nusikalstamos veikos požymius. Apie pradėtą ikiteisminį tyrimą pranešama skundą, pareiškimą arba pranešimą padavusiam asmeniui.

IKITEISMINIO TYRIMO ATLIKIMO VIETA

Ikiteisminį tyrimą atlieka tos vietovės, kurioje padaryta nusikalstama veika, prokuroras ar ikiteisminio tyrimo įstaigos, kurios veiklos teritorijoje padaryta nusikalstama veika, pareigūnas. Siekiant užtikrinti, kad nusikalstama veika būtų ištirta kuo greičiau ir išsamiau, tyrimas gali būti pavestas kitos vietovės prokurorui arba ikiteisminio tyrimo įstaigai (LR BPK 174 str.).

ATSISAKYMAS PRADĖTI IKITEISMINĮ TYRIMĄ

Prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą, o reikiamais atvejais – ir jų patikslinimą, atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai (1) nurodyti duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar (2) yra aiškios LR BPK 3 str. 1 dalyje (kai baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas – E. G. past.) nurodytos aplinkybės.

Atsisakydamas pradėti ikiteisminį tyrimą, prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas surašo motyvuotą nutarimą. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą gali tik ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens sutikimu.

Ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas prokurorui, o prokuroro nutarimas – ikiteisminio tyrimo teisėjui. Jeigu prokuroras nepanaikina nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, jo sprendimas gali būti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui. Ikiteisminio tyrimo teisėjo priimtas sprendimas skundžiamas LR BPK X dalyje nustatyta tvarka (apygardos teismui – E. G. past.).

Skundai gali būti paduodami per 7 dienas nuo nutarimo ar nutarties nuorašo gavimo dienos. Dėl svarbių priežasčių praleidus apskundimo terminą, galima prašyti jį atnaujinti, tačiau prašymas atnaujinti minėtą terminą negali būti paduodamas praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams po skundžiamo sprendimo priėmimo (LR BPK 168 str.).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad Jūsų atžvilgiu padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas atitinka nusikalstamos veikos požymius, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. (nesunkus sveikatos sutrikdymas), todėl su pareiškimu (išsamiai surašytu, pridedant kartu visus turimus reikšmingus dokumentus) dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo turite teisę kreiptis į prokurorą arba policijos įstaigą, kurių veiklos teritorijoje padaryta nusikalstama veika.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2014 m. vasario 14 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje