Skip to content

Ar pilnamečiai vaikai privalo išlaikyti savo tėvus?

MI informacija

– Esu pensinio amžiaus, dalinai darbinga moteris. Mano pensija labai maža, apie 500 litų per mėnesį. Šių pajamų neužtenka tinkamai pragyventi. Turiu dukrą, kuri man visiškai nepadeda, finansinės pagalbos neteikia, tačiau pati gyvena pakankamai pasiturinčiai. Ar dukra privalo man padėti senatvėje? Kokiu būdu galima būtų priversti padėti man priverstine tvarka? Nuo kada ir kurį laikotarpį galima priteisti išlaikymą?

Eugenijus GAŠČENKA

PILNAMEČIŲ VAIKŲ PAREIGĄ IŠLAIKYTI SAVO TĖVUS

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 7 dalyje nustatyta, kad vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą. Šias Konstitucijos nuostatas detalizuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 3.205 str., kuriame nustatyta, kadpilnamečiai vaikai privalo išlaikyti savo nedarbingus ir paramos reikalingus tėvus ir jais rūpintis. Išlaikymas mokamas vaikų ir tėvų tarpusavio susitarimu arba pagal tėvų ieškinį teismo sprendimu priteisus išlaikymą iš vaikų.

Išlaikymas mokamas (priteisiamas) nustatyta pinigų suma, mokama kas mėnesį. Išlaikymo dydį nustato teismas, atsižvelgdamas į vaikų ir tėvų šeiminę bei turtinę padėtį, taip pat kitas bylai svarbias aplinkybes.

Teismas, nustatydamas išlaikymo dydį, turi atsižvelgti į visų pilnamečių to tėvo (motinos) vaikų pareigą išlaikyti tėvus, neatsižvelgiant į tai, ar ieškinys dėl išlaikymo priteisimo pareikštas visiems vaikams ar tik vienam iš jų.

PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ TĖVAMS PRITEISIMAS

Jeigu pilnamečiai vaikai nesirūpina savo nedarbingais tėvais, teismas pagal tėvų ieškinį gali iš vaikų priteisti papildomas išlaidas, tėvų turėtas dėl sunkios jų ligos, sužalojimo ar jiems būtinos priežiūros, kurią atlygintinai atliko pašaliniai asmenys. Teismas, priteisdamas tokių papildomų išlaidų kompensaciją, turi atsižvelgti į tėvų ir vaikų šeiminę ir turtinę padėtį bei kitas bylai svarbias aplinkybes (LR CK 3.207 str.).

ATSISAKYMAS PRITEISTI IŠLAIKYMĄ

Teismas gali atleisti pilnamečius vaikus nuo pareigos išlaikyti savo nedarbingus tėvus, jeigu nustato, kad tėvai vengė atlikti savo pareigas nepilnamečiams vaikams. Jeigu vaikai buvo atskirti nuo savo tėvų nuolatinai dėl pačių tėvų kaltės, tokie tėvai neturi teisės į išlaikymą (LR CK 3.206 str.).

TEISMŲ PRAKTIKA

Teismų praktikoje pripažįstama, kad kuomet pilnamečiai vaikai nevykdo savo pareigos išlaikyti tėvus savo noru neatlieka, tuomet teisė į išlaikymą yra ginama teismine tvarka, kiekvienu konkrečiu atveju priteisiant ir išieškant iš pilnamečio vaiko, atsižvelgus į jo turtinę padėtį, tėvams reikalingą išlaikymo dydį, kurio yra nusipelnoma pirmiausia dėl to, kad sulaukęs pilnametystės vaikas yra parengiamas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Šiuo atžvilgiu objektyviai egzistuoja bendražmogiška bei įprasta tapusių pilnamečiais visuomenės narių pareiga teikti išlaikymą tiems asmenims, kurie savo laiku yra tinkamai rūpinęsi savo nepilnamečiais vaikais. Dėl to savo paskirtimi išlaikymo teikimas yra kompensacinio pobūdžio ir tam tikra prasme skirtas atlyginti tėvams už jų suteiktą globą ir rūpestį vaikams. Alimentinė prievolė yra asmeninio pobūdžio, o tai reiškia, kad asmenys yra individualiai atsakingi už išlaikymo teikimą bei negali prievolės perleisti kitiems asmenims.

Bet kuriuo atveju priteisiamo išlaikymo dydis turi būti apskaičiuojamas taip, kad išlaikymą gaunančio asmens visų rūšių jo pajamų suma leistų užtikrinti to asmens oraus gyvenimo galimybę(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-886).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad tėvų teisė į išlaikymą siejama su dviem būtinomis sąlygomis: 1) tėvai turi būti nedarbingi (sulaukę senatvės pensijos arba darbingi iš dalies); ir 2) nedarbingiems tėvams turi būti reikalingas išlaikymas (gaunamų pajamų, santaupų ir turimo turto neužtenka tinkamam pragyvenimui).

Jei atitinkate šias sąlygas, nėra aukščiau nurodytų aplinkybių, dėl kurių išlaikymas tėvams gali būti nepriteisiamas, o dukra geranoriškai Jūsų neišlaiko, ieškiniu pagal savo ar dukros gyvenamąją vietą galite kreiptis į teismą ir reikalauti priteisti išlaikymą konkrečia pinigų suma, mokama kas mėnesį, taip pat reikalauti priteisti papildomas turėtas išlaidas (gydymo, vaistų ir pan.).

Išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už 3 metus iki ieškinio pareiškimo dienos.

Ieškovai už ieškinius dėl išlaikymo priteisimo yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2014 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here