Skip to content

Per kokį terminą gali būti skiriama nuobauda už greičio viršijimą?

MI informacija

– Neseniai (šių metų vasario mėnesį) buvau nubaustas už kelių eismo taisyklių pažeidimą (greičio viršijimą), tačiau šis pažeidimas buvo padarytas dar praeitų metų spalio mėnesį. Esu girdėjęs, kad praėjus tam tikram terminui, už pažeidimus negali būti baudžiama. Ar šiuo atveju administracinė nuobauda galėjo būti paskirta, praėjus maždaug 5 mėnesiams nuo pažeidimo padarymo?

Eugenijus GAŠČENKA

ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMO TERMINAS

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 str. nustatyta, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui – per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos.

NUOBAUDOS SKYRIMO TERMINO PRATĘSIMAS

Atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos <…> arba nutraukus baudžiamąjį procesą <…>, arba priėmus išteisinamąjį teismo nuosprendį, jei atsakomybėn traukiamo asmens veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo požymių, administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šių sprendimų įsiteisėjimo dienos (bet ne vėliau kaip per 2 metus nuo administracinio teisės pažeidimo padarymo dienos).

Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, ilgam išvykęs ar gyvena užsienyje, ilgai serga, yra paskelbta jo paieška arba kai dėl pažeidimo tyrimo ar kitų priežasčių negalima spręsti jo administracinės atsakomybės klausimo, aukščiau nurodyti (6 ir 2 mėnesių) nurodyti terminai pratęsiami, neatsižvelgiant į tai, ar administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, ar ne, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo teisės pažeidimo padarymo ar paaiškėjimo dienos arba nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar nutraukti baudžiamąjį procesą, <…> kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą, arba nuo išteisinamojo teismo nuosprendžio priėmimo dienos (bet ne vėliau kaip per 2 metus nuo administracinio teisės pažeidimo padarymo dienos).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad už nustatyto greičio viršijimą (LR ATPK 124 straipsnis) administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, jei nėra šiame straipsnyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių nuobaudos skyrimo terminas gali būti pratęsiamas.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2014 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here