Skip to content

Miko ir Kipro Petrauskų premija – „Gajai“

MI informacija

Praėjusią savaitę posėdžiavusi rajono savivaldybės taryba pritarė siūlymui Miko ir Kipro Petrauskų premiją skirti Ignalinos kultūros ir sporto centro tautinių šokių grupei „Gaja“ (vad. Elena Skripkauskienė). Premija skirta už choreografijos puoselėjimą ir aktyvią koncertinę veiklą, reprezentuojant Ignalinos kraštą. Ji  kolektyvui bus įteikta iškilmingo Kovo 11-osios minėjimo metu. 

„Kolektyvas „Gaja“ – liaudies šokių kolektyvas, savo veiklą pradėjęs apsijungus buvusiam kolektyvui „Svetyčia“ su naujuoju „Gaja“. Tiems, kas domisi rajono kultūriniu gyvenimu, lankosi šventėse, šis daug koncertuojantis ir įvairiuose Lietuvos ir užsienio festivaliuose aktyviai dalyvaujantis kolektyvas puikiai žinomas.“, – sakė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Lisauskienė.

Premijos skyrimo komisijai pristatyti 5 šio vardo premijos kandidatai: dailininkė Neriją Daubarė (pateikė privatūs asmenys A. Ramanauskienė, J. Babaitienė, M. Raslanienė), Ignalinos kultūros ir sporto centro tautinių šokių grupę „Gaja“ (kandidatą teikė Ignalinos kultūros ir sporto centras), buvęs chorvedys Kęstutis Ilgūnas (pateikė žmona), tautodailininkė Danguolė Bukėnaitė (pateikė Ignalinos seniūnija)  ir „Paukščių kaimas“ (kandidatai pateikė save patys). Už „Gają“ balsavo 4 nariai, 3 – susilaikė.

Pinigine išraiška dabar Miko ir Kipro Petrauskų premija yra lygi 15 MGL arba 1950 Lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje