Skip to content

Kiaules registruoti privaloma

MI informacija

Šiuo metu kiaulių registravimas aktualus visoje Lietuvoje, o ypač pasienyje su Baltarusijos Respublika. Ignalinos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Ignalinos VMVT) primena, kad, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“, kiekvienas kiaulių laikytojas privalo registruoti kiaules ir jų laikymo vietas ir bandas bei tvarkyti jų apskaitą.

Kiaulės registruojamos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje bandos atpažinties numeriu. Duomenis apie kiaulių laikymo vietas ir kiaulių skaičių jose siekiantieji valstybės pagalbos laikytojai turi pranešti Ignalinos VMVT arba, turintieji teisę, patys suvesti į Ūkinių gyvūnų registro centrinę duomenų bazę vieną kartą per einamųjų metų ketvirtį, o nesiekiantieji valstybės pagalbos – ne rečiau kaip du kartus per metus, kiekvieno pusmečio sausio ir liepos mėn. Pažymėtina, kad duomenys apie bandomis registruotus ūkinius gyvūnus, tame tarpe ir kiaules, galioja tik einamaisiais kalendoriniais metais. Kiaulių laikymo vietoje raštu arba kompiuterinėje laikmenoje turi būti pildomas Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos žurnalas.

Kiaulės ženklinamos prieš išvežant iš jų laikymo vietos. Kiaulių ženklinimui naudojami ausų įsagai su visai bandai bendru numeriu. Ženklinama į vieną gyvulio ausį įsegant vieną ausų įsagą. Į skerdyklą vežamos kiaulės gali būti ženklinamos į užpakalinę šlaunį tatuiruote, kurioje nurodomas aiškiai įskaitomas bandos numeris.

Išvežus iš ūkio ar atsivežus į ūkį kiaules, laikytojai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio turi užregistruoti jas Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje arba informuoti Ignalinos VMVT užpildydami GŽ-2 ar GŽ-2a formą.

Kiaulių laikytojai turi nepamiršti, kad visos registravimo formos ir apskaitos žurnalai privalo būti saugomi ne trumpiau kaip 3 metus po paskutinio juose padaryto įrašo.

Taip pat laikytojai privalo užtikrinti biologinio saugumo priemonių įgyvendinimą savuose ūkiuose.

Ignalinos VMVT, atsižvelgdama į afrikinio kiaulių maro grėsmę, prašo kiaulių laikytojų atkreipti dėmesį į laikomų kiaulių sveikatos būklę. Pastebėjus bent menkiausius kiaulių sveikatos pakitimus informuoti Jus aptarnaujantį privatų veterinarijos gydytoją,, arba kreiptis į Ignalinos VMVT (tel. 52340, tel. 52434, tel. 8698 41375).

Kiaulių laikytojai, laiku neregistruojantys kiaulių, nesilaikantys biologinės saugos reikalavimų ūkiuose, laiku neinformavę apie pirmuosius ligos požymius ir taip neužkirtę kelio ligos plitimui, praranda teisę į galimų nuostolių kompensavimą už paskerstas ar sunaikintas kiaules, šalutinių gyvūninių produktų naikinimą, laikymo vietos valymą ir dezinfekavimą bei privalės patys padengti visas ligos likvidavimo išlaidas.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here