Skip to content

Iš radiolokacinio posto Makniūnalaukėje išvežta sovietinė technika

Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba (OESKV), bendradarbiaudami su Vytauto Didžiojo karo muziejumi, pradėjo švaros akciją – sovietinius laikus menančios radiolokacinės įrangos išvežimą iš Radiolokacinių postų teritorijų.

Pirmieji nereikalingos technikos išvežimą organizavo III radiolokacinis postas, esantis Degučiuose, Šilutės r. Jų pavyzdžiu pasekė mūsų rajone, Vidiškių sen., dislokuotas IV radiolokacinis postas. Postai iš savo kiemų išvežė nuo 1998 m. jų teritorijose eksploatuotus ir paskutinius dešimt metų tiesiog stovėjusius ilgo nuotolio oro taikinių aptikimo radarus P-40. Radarai nuvežti į Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karinės technikos filialą, kur bus eksponuojami muziejaus lankytojams.

OESKV ir toliau tęs švaros akciją – sieks kaip galima greičiau atsikratyti likusia pasenusia technika ir pereiti prie efektyvios NATO standartus atitinkančios įrangos.

Iš Makniūnalaukės išvežti rusiški 1973 m. gamybos radarai, kuriuos Lietuvai po Nepriklausomybės atkūrimo buvo padovanojusi Lenkija. 1998-aisiais, kai buvo atidarytas šis karinis dalinys, dirbau dienraštyje „Lietuvos aidas“. Rašydamas apie dalinio atidarymą, straipsnyje nurodžiau kai kuriuos radarų techninius duomenis (matymo nuotolį ir pan.), nes juos gerai žinojau (sovietinėje armijoje 1973–1975 m. Archangelsko srityje tarnavau radiolokaciniame dalinyje ir dirbau būtent su tokiais radarais). Be to, juos demonstravę kariškiai tuomet ir patys be pastabų, kad tai ne spaudai, viską atvirai aiškino ir rodė šiaip jau slaptas radarų vietas (tarkim – radaro monitorius su koordinačių tinkleliu). Išspausdinus straipsnį, sulaukiau Krašto apsaugos ministerijos dviejų žvalgybos karininkų vizito, kurie man pareiškė, kad rašinyje atskleidžiau karines paslaptis (nurodydamas radarų techninius duomenis), tad dabar ir sąlyginis priešas – rusai – jas žinos. Nusijuokęs sakau, kad tai rusiški radarai, tai ar gi jie nežino, ką patys gamina? Svečiai šyptelėjo ir tarsi pasiteisino: „Suprantam, kad taip, bet mums liepta išsiaiškinti“. Su manimi kalba tuo ir baigėsi, o naujojo karinio dalinio vadas už tai gavo nuobaudą, atrodo – papeikimą.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje