Skip to content

Kokia rūpybos nustatymo tvarka veiksniam asmeniui?

MI informacija

– Gyvenu su savo mama ir močiute. Močiutė labai silpna, sunkiai vaikšto, vos įstengia savimi pasirūpinti, tačiau viską supranta ir yra veiksni. Norime, kad aš (anūkė) būčiau savo močiutės rūpintoja. Ar aš galiu ja būti? Kaip tai padaryti? Kur kreiptis?

Eugenijus GAŠČENKA

KAS YRA RŪPYBA?

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 3.239 str. nustatyta, kad rūpyba yra nustatoma siekiant apsaugoti ir apginti ribotai veiksnaus fizinio asmens teises ir interesus. Asmens rūpyba apima ir jo turto rūpybą, tačiau prireikus turtui valdyti ir tvarkyti gali būti paskirtas turto administratorius.

VEIKSNAUS ASMENS RŪPINTOJO SKYRIMO TVARKA

Veiksnaus fizinio asmens, kuris dėl savo sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar atlikti pareigų, prašymu jam gali būti nustatyta rūpyba. Veiksnaus asmens rūpintojas skiriamas teismo nutartimi pagal veiksnaus asmens prašymą arba globos (rūpybos) institucijos (taip pat ir pagal prokuroro pareiškimą – E. G. past.) pareiškimą. Rūpintojas gali būti paskirtas tik tuo atveju, kai yra rašytinis jo sutikimas. Rūpyba gali būti panaikinama teismo nutartimi pagal veiksnaus asmens pareiškimą.

Veiksnus asmuo ir rūpintojas sudaro pavedimo arba turto perdavimo valdyti patikėjimo teise sutartį, kurioje nustatomos rūpintojo teisės ir pareigos, susijusios su veiksnaus asmens turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo (LR CK 3.79 str.).

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 509 str. nustatyta, kad pareiškimas dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo paduodamas apylinkės teismui pagal asmens, kuriam reikalinga rūpyba, gyvenamąją vietą, o jeigu tokios vietos nėra, – pagal asmens buvimo vietą.

Veiksnaus asmens pareiškime turi būti nurodyti rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo reikalingumo motyvai.

Teismas, rengdamasis nagrinėti bylą, išreikalauja duomenis apie asmens, rekomenduojamo paskirti rūpintoju, teistumą ir administracinius teisės pažeidimus.

KOKIOS YRA RŪPINTOJO TEISĖS?

Rūpintojas yra savo globotinių atstovai pagal įstatymą ir gina neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų teises ir interesus be specialaus pavedimo. Rūpintojas duoda sutikimą ribotai veiksniam asmeniui sudaryti sandorį, kurio šis negali sudaryti savarankiškai, taip pat padeda ribotai veiksniam asmeniui įgyvendinti kitas jo teises ar įvykdyti pareigas bei saugo jo teises ir teisėtus interesus nuo trečiųjų asmenų piktnaudžiavimo (LR CK 3.240 str.).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad duomenų, kad močiutė galėtų būti pripažinta neveiksnia arba ribotai veiksnia nėra, todėl dėl rūpybos nustatymo (dėl prastos močiutės sveikatos būklės) pareiškimu ji pati (taip pat ir globos (rūpybos) institucijos arba prokuroras) gali kreiptis į gyvenamosios vietos apylinkės teismą ir prašyti paskirti jai rūpintoją.

Rūpintojas gali būti paskirtas tik tuo atveju, kai yra rašytinis jo sutikimas.

Rūpintoju gali būti močiutės nurodyta anūkė (taip pat ir kiti asmenys, net ir nesantys giminaičiais), tačiau, skiriant rūpintoją, atsižvelgiama į jo moralines ir kitokias savybes, jo galimybę įgyvendinti rūpintojo funkcijas, jo santykius su asmeniu, kuriam reikalinga rūpyba, taip pat, jeigu galima, į rūpybos reikalingo asmens pageidavimą.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2014 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje