Skip to content

Ignalinoje jau antrą kartą nutūpė „Aukso paukštė“

Mamertas KRAPAUSKAS

Šiemet jau penkioliktą kartą įteikta nominacija „Aukso paukštė“, įsteigta Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo. Ji teikiama nusipelniusiems šalies įvairių žanrų mėgėjų kolektyvams ir vadovams. Prieš dvyliką metų šis garbingas apdovanojimas buvo įteiktas Ignalinos muzikos mokyklos mokytojoms Birutei Paukštienei ir Aldonai Čeponienei, kaip geriausiam kameriniam ansambliui. Teatro meno srityje šis garbingas apdovanojimas kas antri metai suteikiamas ir vaikų bei jaunimo teatrams ir studijoms už reikšmingą, aktyvią pastarųjų metų veiklą ir laimėjimus Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūrose „Šimtakojis“, taip pat dalyvavimą tarptautiniuose festivaliuose bei įvairiose teatrų šventėse.

Šio garbingo apdovanojimo atkakliai siekė ir Ignalinos vaikų ir jaunimo teatras IKI, šauniai dalyvaudamas visose kas dvejus metus vykstančiose Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų šventėse-apžiūrose „Šimtakojis“, kurių metu net 5 spektakliai vaikams ir 3 spektakliai jaunimui pelnė laureatų diplomus.

Ir štai šiemet, Tarptautinės teatrų dienos išvakarėse, pasiekė džiugi žinia, kad Ignalinos gimnazijos teatrui IKI, jo garbingo 25-mečio proga, paskirta ilgai laukta nominacija „Aukso paukštė“ – už spektaklį „Laumelė“, kuris buvo pastatytas 2013 m.

Praėjusio penktadienio popietę „Aukso paukštė“ ir nutūpė Ignalinos kultūros centro scenoje. Šį garbingą apdovanojimą teatrui ir jo vadovei Jolantai Narbutaitienei įteikti į sceną buvo pakviesti garbūs svečiai – kultūros ministras Šarūnas Birutis, Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa ir šio centro Teatro poskyrio vadovė Irena Maciulevičienė. Jų nuomone, šį garbingą apdovanojimą Ignalinos gimnazijos IKI teatras ir jo vadovė iškovojo pelnytai. Jam teko varžyti su kūrybingais pretendentais – Kauno šv. Mato gimnazijos teatro studija „Kubas“ bei Raseinių meno mokyklos mokomuoju teatru „Svajoklis“. Svečiai, sveikindami ignaliniečių teatrą IKI ir jo vadovę J. Narbutaitienę, pasidžiaugė, kad Ignalinoje auga tokia garbių jaunųjų aktorių karta, linkėjo jai sėkmingai sukurti dar ne vieną spektaklį.

Ikiečius šio garbingo apdovanojimo proga nuoširdžiai sveikino ir rajono meras Bronis Ropė, pasidžiaugdamas, kad rajoną jau 19 metų garsina Ignalinoje organizuojama tarptautinė vaikų teatrų šventė „Bildučiai“, kurioje jos organizatorė Jolanta kartu su savo jaunaisiais aktoriais kaskart sugeba paruošti ilgam įsimenančius spektaklius. Didelis režisierės nuopelnas, kad ši geba vietoj baigusių gimnaziją mokinių kasmet paruošti naują talentų pamainą.

Prie svečių ir mero sveikinimų IKI teatrui ir jo režisierei prisidėjo ir nuoširdžiai už neįkainojamą sėkmę dėkojo gimnazijos direktorė Valentina Čeponienė, padėkos raštą Seimo narės Rimantės Šalaševičiūtės vardu įteikė jos padėjėja Dalia Savickaitė, sveikino Kultūros ir sporto vadovai, buvę ir esami teatro IKI aktoriai, draugai.

Šia ignaliniečių sėkme pasidžiaugti atvyko Kupiškio r. Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro „Ku-kū“ ir Anykščių r. Troškūnų vaikų ir jaunimo studijos „Mes“ vadovės Vita Vadoklytė bei Jolanta Pupkienė su mokiniais. Sveikinimų šventę papuošė „Auksinės paukštės“ nominančių B. Paukštienės ir A. Čeponienės dueto dainos, taip pat „Pumpurų“ ansamblio bei gimnazijos vokalisčių nuotaikingos melodijos, „Joručio“ šokiai.

Padėkos žodį svečiams ir visiems sveikintojams, taip pat teatro IKI jauniesiems aktoriams tarė ir teatro režisierė J. Narbutaitienė. Pasak jos, prieš 30 metų Ignalinoje nebuvo nė vieno nuolat veikiančio teatro. Nuo 1985 m., studijuodama saviveiklinio teatro režisūrą tuometinės Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultete, ji pastebėjo žemėlapį, kuriame teatro kaukėmis buvo pažymėti teatriniai miestai, todėl su nostalgija mąstė, kad teatriniame žemėlapyje Ignalina buvo baltame lope. Gal todėl 1989 m., kai reikėjo pasirinkti vietą savo diplominiam spektakliui, ji net nedvejodama pasirinko gimtąją Ignaliną. Čia subūrusi teatro mėgėjų kolektyvą, pastatė spektaklį pagal Juozo Glinskio pjesę „Kingas“, kuris buvo įvertintas raudonu diplomu. Nuo tada ir pasiliko čia dirbti. Per 25-erius metus Ignalinoje įkurtos 3 teatrų trupės – gimnazijoje, progimnazijoje ir suaugusiųjų mėgėjų teatras „Salos“. Per tuos metus pasaulį išvydo jau 37 spektakliai vaikams ir jaunimui. IKI teatras sėkmingai dalyvauja Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų šventėse-apžiūrose „Šimtakojis“, kur 5 spektakliai vaikams ir 3 spektakliai jaunimui buvo įvertinti diplomais. IKI teatras nuolat keliauja po įvairius Lietuvos festivalius, viešėjo Lenkijoje, Švedijoje ir net Ispanijoje. Pastaraisiais metais IKI teatro pėdomis sėkmingai seka ir Č. Kudabos progimnazijos ikiukų grupė, kuri, kaip ir IKI teatras, pernai tapo „Šimtakojo“ apžiūros laureatu.

Režisierė pasidžiaugė, kad kuriant spektaklius ji visuomet jaučia jaunųjų teatralų tėvų ir rėmėjų paramą. Džiugu, kad ilgametė teatro veikla susilaukė iki šiol ryškiausios sėkmės – pelnė „Aukso paukštę“.

J. Baltakio nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here