Skip to content

Makniūnalaukėje bus įrengtas naujas radaras, nutiestas asfaltas

Antradienį rajone lankėsi krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Šios viešnagės tikslas – aplankyti Vidiškių seniūnijoje, Makniūnalaukėje (Ceikiškėje), esantį dislokuotą ketvirtąjį radiolokacinį postą, susitikti su jo pareigūnais, savivaldybės vadovais, pastaruosius supažindinti su šio posto pagrindiniais uždaviniais, užtikrinant patikimą Lietuvos oro erdvės ir jos prieigų stebėjimą. Taip pat informuoti apie numatomą šio posto radiolokacinių priemonių atnaujinimą. Per artimiausius penkerius metus planuojama visiškai atnaujinti posto infrastruktūrą ir poste naudojamą radiolokacinę techniką. Dabar poste veikiantis Rusijos gamybos ilgojo nuotolio radaras P-18 bus pakeistas nauju moderniu radaru, atitinkančiu nacionalinius ir NATO standartus.

Bus įrengtas modernus radaras

Susitikime su ministru dalyvavo rajono meras Bronis Ropė, jo pavaduotojas Henrikas Šiaudinis, savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Mačys, Vidiškių seniūnė Vigalija Matkėnienė, taip pat tarybos narys, LSDP partijos rajono skyriaus pirmininkas Vilius Cibulskas. Jiems išsamią informaciją pateikė Lietuvos kariuomenės Oro erdvės stebėjimo kontrolės valdybos atstovas (jo prašymu, pavardė ir pareigos neminimos). Jo teigimu, 1992 m. balandžio 27 d. Vilniaus oro uoste buvo pradėta vykdyti LR oro erdvės kontrolė bei įkurtas radiolokacinio aprūpinimo skyrius, o po penkerių metų pradėtas budėjimas ir ketvirtajame radiolokaciniame poste, įkurtame Makniūnalaukėje. Oro erdvės stebėjimo kontrolės valdybos pagrindinis uždavinys – stebėti ir kontroliuoti Lietuvos ir jos prieigų oro erdvę, rinkti ir sisteminti radiolokacinę informaciją, perduoti ją oro erdvę saugantiems ir ginantiems subjektams. Tuo tikslu postuose buvo įrengti tolimo ir vidutinio nuotolių taikinių aptikimo rusiški radarai. Kai kurie iš jų jau prarado savo vertę ir neseniai buvo išvežti į Vytauto Didžiojo karo muziejaus karinės technikos filialą (MI apie tai rašė), kur bus eksponuojami muziejaus lankytojams. Iki šiol likę ir naudojami radarai taip pat susilauks panašaus likimo.

Kaip teigė krašto apsaugos ministras, naujas radaras bus įrengtas ant maždaug 30 m aukščio bokšto ir uždengtas lengvu apsauginiu kupolu. Tokius radarus galima pamatyti oro uostuose, panašios konstrukcijos yra ir meteorologiniai radarai.

Į Makniūnalaukę nutįs asfaltas  

Modernizuojant posto infrastruktūrą taip pat planuojama išasfaltuoti kelio ruožą nuo posto iki pagrindinio kelio. Tam ketinama panaudoti valstybinės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas. Krašto apsaugos ministras pabrėžė, kad rajone esančio kariuomenės dalinio modernizavimas – yra dalis ilgalaikio strateginio projekto, kuriuo siekiama ne tik atnaujinti techniką ir infrastruktūrą, bet sukurti vieningą nacionalinę oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą, integruotą į NATO oro gynybos sistemą.

Įgyvendindama šį projektą, kariuomenė atnaujins ir kitus du Karinių oro pajėgų radiolokacinius postus: Degučių k. (Šilutės r.) ir Aukštadvaryje (Prienų sav.). Visuose atnaujintuose postuose nauji ilgojo nuotolio radiolokatoriai pakeis dabar juose veikiančius ir techniškai pasenusius Rusijos gamybos ilgojo nuotolio radarus P-18 ir P-37, pagamintus 1971–1983 m. Nauja radiolokacinė technika užtikrins nacionalinius ir NATO standartus atitinkantį oro erdvės stebėjimą ir sustiprins šalies oro erdvės apsaugą.

Oro erdvės stebėjimas radarais leidžia nustatyti ir perspėti apie grėsmes, taip pat Lietuvos karinei aviacijai ir Baltijos erdvėje patruliuojantiems NATO naikintuvams operatyviai reaguoti į galimus pavojus ir vykdyti kitas pavestas užduotis.

Radarai pavojaus nekels

Pasak ministro, jau pasamdyti konsultantai iš NATO, vyksta paruošiamieji darbai. Pasak J. Oleko, prasidėjus posto atnaujinimo darbams, reikėtų apie tai plačiau informuoti visuomenę, kad ji nesibaimintų, jog dėl to padidės radiacija, elektromagnetinė ar kitokia spinduliuotė. Kalbėjęs rajono meras B. Ropė padėkojo ministrui už suteiktą informaciją apie radarų veiklą ir ateities planus, apie jų numatomą pertvarką.

Susitiko su partiečiais

Vienas iš LSDP lyderių J. Olekas viešnagės metu buvo užsukęs ir į partijos skyriaus būstinę, kur susitiko su partiečių grupe ir domėjosi LR prezidento rinkimų agitacijos eiga, išklausė įvairias pretenzijas, kad Seimas per mažai dėmesio skiria prekybininkų savivalei, dėl kai kurių maisto produktų kainų didėjimo, taip pat dėl sumažintų pensijų ir kai kurių sričių darbuotojų atlyginimų atstatymo. Pasak partijos pirmininko pavaduotojo, pensijas sumažino ne socdemai, o A. Kubiliaus Vyriausybė, pritariant dabartinei Prezidentei. Jau dabar socdemų partija įvykdė įsipareigojimą, padidinusi minimalius atlyginimus. Kai tik bus galimybė – bus sugrąžintos ir sumažintos pensijos. Ministras atsakė į pateiktus klausimus dėl numatomos AE statybos, taip pat kariuomenės pajėgų stiprinimo ne šauktinių o savanorių, taip pat tarnavusių karių sąskaita, nes kai kurie iš jų pageidauja pratęsti tarnybą kariuomenėje.

Trumpame susitikime su partiečiais J. Olekas pasistengė atsakyti ir į kitus rūpimus klausimus.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje