Skip to content

Ar nėščia darbuotoja turi teisę pasirinkti atostogų laiką?

MI informacija

– Dirbu vienoje rajono įstaigų apie 5-erius metus. Maždaug po mėnesio išeisiu nėštumo ir gimdymo atostogų. Pagal atostogų grafiką šiuo metu turėčiau eiti kasmetinių atostogų. Šiuo metu eiti kasmetinių atostogų nenoriu, nes noriu jas panaudoti iškart po vaiko priežiūros atostogų pabaigos. Darbdavys nori, kad eičiau kasmetinių atostogų pagal grafiką. At turiu teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, jei esu nėščia?

Eugenijus GAŠČENKA

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKA

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 169 str. nustatyta, kad už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais.

Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu.

Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo įmonėje turi nėščios moterys ir darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ PERKĖLIMAS

Perkelti kasmetines atostogas leidžiama tik darbuotojo prašymu arba sutikimu. Kasmetinės atostogos taip pat perkeliamos, kai darbuotojas įgyja teisę į tikslines atostogas, nurodytas LR DK 178 str. (nėštumo ir gimdymo atostogos ir kt. – E. G. past.).

Perkeltos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos tais pačiais darbo metais. Darbuotojo prašymu arba sutikimu nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkeliama ir pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų (LR DK 174 str.).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad būdama nėščia, turite teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką.

Tam reikia pateikti darbdaviui prašymą perkelti kasmetinių atostogų laiką į kitus darbo metus, t. y. nėštumo ir gimdymo atostogoms arba po atostogų vaikui prižiūrėti pasibaigimo.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2014 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here