Skip to content

Kompensacijas už miestuose išperkamą žemę siūloma mokėti dalimis

MI informacija

Žemės ūkio ministerija, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pakeitimo projektu nustatydama piniginių kompensacijų už valstybės išperkamą žemę miestuose išmokėjimo terminą, siekia įgyvendinti Konstitucinio Teismo 2013 m. spalio 10 d. nutarimą. Šiame nutarime buvo pripažinta, jog tuo atveju, kai išperkama žemė miestų teritorijoms priskirta iki 1995 m. birželio 1 d., o sprendimas atkurti nuosavybės teises priimtas po 2012 m. sausio 31 d., nėra nustatytas galutinis piniginių kompensacijų už valstybės išperkamą žemę išmokėjimo terminas.

Įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad piniginė kompensacija piliečiams už valstybės išperkamą žemę miestų teritorijose būtų pradedama mokėti kitais kalendoriniais metais po sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo ir išmokama dalimis ne vėliau kaip per 5 metus nuo šio sprendimo priėmimo. Jei likusi mokėti suma mažesnė nei 1 tūkst. litų, pinigai išmokami iš karto, neskaidant jų dalimis.

Įstatymo projekte taip pat siūloma numatyti, kad tuo atveju, kai piliečio, kuriam priimtas sprendimas atkurti nuosavybės teises už nekilnojamąjį turtą, sąskaita yra nežinoma, institucija, nagrinėjanti piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, Vyriausybės nustatyta tvarka šią piniginę kompensaciją perveda į notaro depozitinę sąskaitą.

„Prognozuojama, jog 2014–2029 m. laikotarpiu į valstybės biudžetą už parduotą valstybinę žemę bus pervesta apie 550 mln. Lt, tuo tarpu už minėtąją valstybės išperkamą žemę kompensuoti preliminariai reikėtų apie 134 mln. Lt“, – pažymi žemės ūkio ministras prof. V. Jukna.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje