Skip to content

Ar išeinant į pensiją galima nepanaudotas kasmetines atostogas iškeisti į pinigus?

MI informacija

– Po 5 mėnesių (šių metų rugsėjį) ketinu išeiti į pensiją. Dalį atostogų ketinu išnaudoti vasarą, tačiau kitos dalies išnaudoti nenoriu, nes išėjęs į pensiją pailsėsiu ir taip. Vietoje nepanaudotų kasmetinių atostogų norėčiau gauti pinigus, tačiau darbdavys reikalauja išnaudoti visas man priklausančias atostogas iki pensijos pradžios. Ar teisus darbdavys? Ar galiu už nepanaudotas atostogas išeidamas į pensiją gauti pinigus?

Eugenijus GAŠČENKA

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKA ATLEIDŽIANT IŠ DARBO

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 169 str. nustatyta, kad už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę.

Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės), nepanaudotos kasmetinės atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo datą. Tokiu atveju atleidimo iš darbo diena yra laikoma kita diena po kasmetinių atostogų pabaigos dienos (LR DK 175 str.).

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ PAKEITIMAS PINIGINE KOMPENSACIJA

Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama, išskyrus atvejį, kai dėl darbo santykių pabaigos darbuotojui negali būti suteikiamos kasmetinės atostogos arba jei darbuotojas jų nepageidauja. Tokiu atveju jam išmokama piniginė kompensacija.

Jeigu darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas, bet ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines atostogas, jei darbuotojas faktiškai galėjo jomis pasinaudoti ir kolektyvinėje sutartyje nenustatyta kitaip (LR DK 177 str.).

Pažymėtina, kad LR DK 2012 lapkričio 6 d. pakeitimo įstatyme Nr. XI-2358 nustatyta, kad darbuotojai, iki 2012 m. gruodžio 1 d. turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2015 m. gruodžio 1 d.

Nutraukiant darbo sutartį iki 2015 m. gruodžio 1 d., piniginė kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad kasmetinių atostogų paskirtis yra suteikti galimybę darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, todėl kompensacijos mokėjimas už nepanaudotas atostogas yra draudžiamas, išskyrus vieną išimtį, t. y. piniginės kompensacijos mokėjimą nutraukiant darbo santykius.

Manytume, kad jei Jums kasmetinės atostogos nebus suteiktos iki darbo santykių pabaigos arba jų nepageidausite, už jas turėtų būti išmokama piniginė kompensacija arba nepanaudotos kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos nukeliant atleidimo datą.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2014 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here