Skip to content

Paminėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

MI informacija

Gegužės 7 d. rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje paminėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Į kalbos ir muzikos šventę buvo pakviesti bei pasveikinti rajono žurnalistai, tradicinio konkurso „Padėk suklupusiam žodžiui“ nugalėtojai. Bibliotekoje buvo parengta spaudinių paroda „Taip budo Lietuva“. Renginį muzika bei dainomis papuošė Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytojai bei gimnazistės Gintarė ir Miglė.

Gimtųjų žodžių apkabintas,
Aš gyvas kalboje.
Sakau: esi man, kaip žibintas
Pasaulio tamsoje.
Kas moka žodį – randa kelią
Visur ir visada.
Sakau: lietuviška knygelė –
Kaip neregiui lazda.
Kalba gimtoji – kasdieninė
Tu – duona mums esi,
Kai tariam: motina, gimtinė,
Dangus – ir mes visi…

Justinas Marcinkevičius

Šventiniame renginyje buvo priminti istoriniai faktai ir šios atmintinos dienos reikšmė, pasidžiaugta, kad šiandien galime džiaugtis spaudos gausa bei knygų įvairove, senosios raštijos lobynu, vis naujais literatūros leidimais, didžiuotis savo viena seniausių ir archajiškiausių kalbų.Prieš 110 metų, gegužės 7 d., po 4 dešimtmečių draudimo ir žodžio vergijos lietuviai vėl galėjo drąsiai kalbėti, skaityti, rašyti ir vaikus mokyti ne svetima, o savąja kalba. Spaudos draudimą panaikinusio Rusijos caro Nikolajaus II-ojo įsakas reiškė itin daug – tai buvo pripažinimas, kad maža šalis sugebėjo pasipriešinti ir išsaugoti tautišką orumą, apginti lietuvišką žodį. Knygnešių pasiaukojimas nenuėjo perniek.

Kaip rašo etnologas Libertas Klimka, Europos istorijoje nebūta kito tokio fenomeno, kaip didvyriškoji knygnešių epopėja spaudos draudimo metu. Ir net žodį „knygnešys“ keblu išversti į kitas kalbas. Už draudžiamų knygų gabenimą, platinimą, net skaitymą ar laikymą buvo įkliuvę 2854 žmonės, daug jų nubausta kalėjimais ir tremtimis į Sibirą.Kalbos išlaisvinimas davė pradžią kovai dėl kitų tautos teisių. Knygotyrininkas Domas Kaunas yra pasakęs „Spaudos atgavimo diena turėtų būti antroji šventė po Nepriklausomybės atgavimo“.

Visus susirinkusius pasveikino meras Bronis Ropė.Jis pasidžiaugė, kad ši šventė sulaukė ir gyventojų dėmesio, dėkojo visiems kalbos, lietuviško žodžio puoselėtojams, spaudos atstovams. „Šiandien jau sunku būtų įsivaizduoti mūsų gyvenimą be laisvo žodžio, be laisvos spaudos“, – dėkodamas žurnalistams už jų prasmingą darbą sakė meras. Laikraščių „Nauja vaga“, „Mūsų Ignalina“ redaktoriams Laimai Miliuvienei ir Jonui Baltakiui bei spaudos ir Ignalinos televizijos žurnalistams įteiktos gėlės, savivaldybės dovanėlės. Laikraščių redaktoriai taip pat pasveikino savo kolegas, spaudos ir knygos bičiulius. Laima Miliuvienė dalyviams dovanojo naujausius „Naujos vagos“ numerius, Jonas Baltakis koleges moteris nudžiugino gėlėmis. Renginyje taip pat dalyvavo mero pavaduotojas Henrikas Šiaudinis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Lisauskienė.

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga rajono savivaldybė kasmet organizuoja konkursą „Padėk suklupusiam žodžiui“. Šio konkurso rezultatus aptarė kalbos tvarkytoja Laima Sidorenkienė. Šiais metais žodžiui kelią taisė 68 mokiniai ir suaugusieji. Mero padėkas ir savivaldybės dovanas gavo 6 geriausieji. Pirmąją vietą suaugusiųjų grupėje užėmė Danguolė Meldžiūnaitė, antrąją – Ramunė Kliaugienė ir trečiąją – Inga Misevičienė. Mokinių grupėje teisingiausiai užduotis atliko Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinės mokyklos mokinė Simona Cicėnaitė; Antrosios vietos laimėtoja – Ignalinos gimnazijos mokinė Akvilė Sakalauskaitė. Trečioji vieta skirta Ignalinos gimnazijos mokinei Miglei Gimževskytei.

J. Baltakio nuotr.

 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje