Skip to content

Koks yra įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą su neįgaliaisiais terminas?

MI informacija

 

– Esu neįgali darbuotoja, turiu nustatytą 40 proc. darbingumą, tačiau savo darbą dirbti galiu. Šioje darbovietėje dirbu apie 12 metų. Darbdavys įteikė man pranešimą apie darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva (dėl etatų mažinimo) ir nustatė 2 mėnesių įspėjimo terminą.

Ar darbdavys gali mane atleisti? Ar neįgaliam darbuotojui nėra nustatytas ilgesnis įspėjimo terminas?

Eugenijus GAŠČENKA

ĮSPĖJIMAS APIE DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMĄ SU NEĮGALIAISIAIS

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 130 str. 1 dalyje nustatyta, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu pasirašytinai įspėjęs darbuotoją prieš 2 mėnesius.

Tačiau darbuotojai, nurodyti šio Kodekso 129 straipsnio 4 dalyje (darbuotojai, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip 5 metai, asmenimis iki 18 metų, neįgaliaisiais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki 14 metų – E. G. past.), apie atleidimą iš darbo turi būti įspėti ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius.

Be to, darbo sutartis su šiais darbuotojais gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus (LR DK 129 str. 4 dalis).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad neįgalūs darbuotojai (nepriklausomai nuo nustatyto darbingumo lygio) apie atleidimą iš darbo turi būti įspėti ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius.

Atleistam neįgaliajam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje (nagrinėjamu atveju už 12 metų darbo stažą toje darbovietėje išmokama 5 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka).

Jeigu darbuotojas atleidžiamas iš darbo nepasibaigus įspėjimo terminui, jo atleidimo iš darbo data perkeliama iki to laiko, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2014 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje