Skip to content

Valomas dar vienas ežeras

Rajono savivaldybės administracija įgyvendina Europos Sąjungos remiamą projektą „Palaukinio ežero vakarinės dalies valymas ir pakrančių gamtosauginis tvarkymas“ (projekto kodas VP3-1.4-AM-04-R-91-007). Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Palaukinio ežero ekologinę būklę bei kraštovaizdį, suformuojant apsauginę zoną.

Į Palaukinio ežerą patekdavo daug taršos iš žemės ūkio ir namų valdų teritorijų. Ežero dugnas labai uždumblėjęs, užneštas augmenijos atliekomis, jo krantai gausiai apžėlę nendrėmis. Dėl to, kaip teigia specialistai, pasikeitė ežero hidrologinis režimas, degraduoja vertingos vandens ekosistemos, prastėja žuvų ir kitų vandens organizmų gyvenimo sąlygos. Pelkėjantis ežeras tampa nepatrauklus turizmui ir poilsiui. Kaip sakė savivaldybės administracijos ekologas, projekto vadovas Vytautas Zaleckas, projekto įgyvendinimas pradėtas praeitais metais, intensyvūs valymo darbai – gegužės pradžioje. Darbus ketinama baigti rugsėjo mėnesį. Palaukinio ežeras bus trečias Ignalinos mieste ir ketvirtas rajone išvalytas ežeras. Kaip rodo patirtis, ežerų būklė ir jų aplinka atlikus visus darbus tikrai pagerėja.

Šalia Palaukinio ežero įsikūrę daug sodybų. Ežere įrengta keletas tiltelių. Visus nelegaliai įrengtus tiltus projekto darbų metu, jei jie trukdys darbams, bus reikalaujama laikinai nukelti. Valant ežerą numatyta iš 4,4 ha ploto iškasti apie 45 000 m3 dumblo bei sutvarkyti 0,7 ha ežero pakrantės plotą. Iškastas dumblas, kuris yra labai vertingas ir trąšus, bus tolygiai paskleistas ežero pakrantėse ir, išrinkus augmenijos šaknis bei liekanas, apsėtas žole.

Kaip sakė projekto vadovas, jei ir toliau bus vykdoma Aplinkos ministerijos programa dėl vandens telkinių kokybės gerinimo, tai bus valomi ir kiti žmogaus pagalbos reikalingi ežerai.

Ežero valymo projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“. Projekto vertė 1 mln. 70 tūkst. Lt. Darbus atlieka – UAB „Hidrum“ iš Kauno.

Tai jau ketvirtas rajone valomas ežeras. Anksčiau išvalyti Paplovinis, Gavio-Gavaičio pakrantė ir Dūkšto ežerėlis.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje