Skip to content

Saugomose teritorijose žemės sklypus siūloma parduoti tik iki 1 ha ploto

MI informacija

Žemės ūkio ministerija siūlo Vyriausybei svarstyti Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą galimų įsigyti saugomose teritorijose įsiterpusių žemės plotų dydžiai yra didesni nei nesaugomose teritorijose.

Galiojančiame Saugomų teritorijų įstatyme nustatyta, kad valstybiniuose draustiniuose, valstybiniuose parkuose ir biosferos stebėsenos teritorijų draustiniuose, taip pat rekreacinėse zonose gali būti parduodami iki 5 ha ploto sklypai, įsiterpę į žemės ūkio naudmenas tarp privačios žemės valdų. Įstatyme taip pat įtvirtinta, kad minėtose teritorijose parduodama ir sodininkų bendrijų žemė, tačiau iš šios nuostatos nėra pakankamai aišku, ar tai taikoma visai žemei, esančiai mėgėjų sodų teritorijoje, ar tik mėgėjų sodo sklypams.

Žemės ūkio ministerijos pasiūlytuoju Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projektu siekiama suvienodinti tokių tarp privačių valdų įsiterpusių žemės plotų dydžius ir įrašyti Žemės reformos įstatyme įtvirtintą galimų parduoti iki 1 ha įsiterpusių žemės plotų dydį. Toks įsiterpusio žemės ploto dydis galioja ir valstybinės miškų ūkio paskirties bei vandens ūkio paskirties žemės pardavimo atveju.

Šis ministerijos siūlomas reglamentavimas ne tik suvienodintų minėtąjį parduodamo ploto dydį, bet ir įtvirtintų, kad saugomose teritorijose nebūtų palankesnių sąlygų įsigyti žemės plotus nei nesaugomose teritorijose. Be to, įstatymo projekte siūloma aiškiai nustatyti, kad saugomose teritorijose gali būti parduodama ten esanti mėgėjų sodo ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemė. Patvirtinus siūlomas nuostatas nekils abejonių, kokia mėgėjų sodo teritorijos dalis turima omenyje įtvirtintame reglamentavime.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje