Skip to content

Per dešimtmetį regionas prarado… Uteną

MI informacija

Per dešimtmetį tarp visuotinių Lietuvos gyventojų 2001–2011 m. surašymų Utenos regionas prarado per 30 tūkst. gyventojų. Taigi, vien tik iš mūsų krašto dingo Utenos dydžio miestas (arba Visaginas ir Ignalina kartu sudėjus). Žmonių skaičius Utenos regione sumažėjo nuo 185 962 (2001 m.) iki 152 tūkst. (2011 m.). Utenos, Anykščių ir Visagino savivaldybės neteko po 6–7 tūkst. gyventojų, Molėtų, Zarasų ir Ignalinos – po 4–5 tūkst. Procentine išraiška per dešimtmetį skaudžiausiai nukentėjo Visagino savivaldybė, kurioje gyventojų skaičius 2001–2011 m. sumažėjo 23,6 proc., Zarasų r. – 19,4 proc., Molėtų r. – 18,4 proc., Anykščių r. – 18,2 proc., Utenos r. – 13,6 proc.

Kaimai susitraukė

Daugelis Anykščių, Molėtų, Zarasų, Ignalinos seniūnijų per dešimtmetį prarado po ketvirtadalį gyventojų. Rekordininke tapo mūsų rajono Rimšės seniūnija, kurioje gyventojų skaičius 2001–2011 m. sumažėjo 42 proc. Zarasų r. Suvieko seniūnijoje gyventojų sumažėjų 35,2 proc. Daugiau nei ketvirtadalio gyventojų neteko ir Zarasų r. Turmanto, Molėtų r. – Balninkų, Joniškio ir Alantos seniūnijos. Smarkiai „traukėsi“ ir šio rajono Giedraičių seniūnijos, Anykščių r. Anykščių bei Kavarsko seniūnijų gyventojų skaičius.

Rimšės seniūnė Tatjana Jarutienė sakė, jog seniūnijoje gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija yra akivaizdi, tačiau logiška gyventojų „inventorizacija“ praktiškai nėra įmanoma. Nuo Rimšės iki Visagino – vos 10 kilometrų, todėl nemažai seniūnijoje registruotų gyventojų joje gyvena tik formaliai, registruojasi pas tėvus, gimines ir taip išvengia dalies mokesčių už savo būstus Visagine. Dar dalis formalių seniūnijos gyventojų Rimšės seniūnijoje registruojasi dėl to, kad ji yra pasienio zonoje, o pasienio su Baltarusija zonoje registruoti žmonės gauna lengvatines vizas. Pasak seniūnės T. Jarutienės, galbūt išskirtinę gyventojų mažėjimo tandenciją jos seniūnijoje per dešimtmetį ir lėmė fiktyvių gyventojų prisirašinėjimo bangos.

Iš didesnių regiono gyvenviečių 2001–2011 metais labiausiai sunyko Balninkai. Šiame Molėtų r. miestelyje gyventojų skaičius per dešimtmetį sumažėjo nuo 470 iki 319 arba 32 proc., Tauragnuose (Utenos r..), Kurkliuose ir Raguvėlėje (Anykščių r..) bei Dimitriškėse (Zarasų r..) – virš 21 proc.

Galime didžiuoti mažiausiais miestais

Lietuvoje yra 111 miestų. Iš jų 10 – Utenos regione. Be šešių savivaldybių centrų miestais vadinami Kavarskas ir Troškūnai (Anykščių r.), mūsiškis Dūkštas bei Dusetos (Zarasų r.). Visi šie keturi miestai yra tarp pačių mažiausių šalyje – Dūkšte gyvena 888 gyventojai, Dusetose – 717, Kavarske – 666, Troškūnuose – 451. 

Visuotinio gyventojų surašymo ataskaitoje pateikiamas keletas gyventojų vietovių statusų – miestas, miestelis, kaimas, viensėdis ir geležinkelio stoties gyvenvietė.

Molėtų r. yra penki miesteliai (Alanta, Balninkai, Dubingiai, Giedraičiai ir Joniškis), Ignalinos rajone – trys (Mielagėnai, Rimšė, Tverečius), Zarasų – trys (Salakas, Turmantas ir Antalieptė), Anykščių – 8 (Andrioniškis, Debeikiai, Kurkliai, Skiemonys, Svėdasai, Traupis, Surdegis ir Viešintos) ir Utenos – 8 (Daugailiai, Kuktiškės, Leliūnai, Saldutiškis, Sudeikiai, Tauragnai, Užpaliai ir Vyžuonos) rajonuose po aštuonis.

Vieni nyko kiti augo

1959-aisiais Utenos regione buvo trys didesni miestai. Utenoje gyveno 7 158 žmonės, Anykščiuose – 5 442, Zarasuose – 4 717 gyventojų. 1950-aisiais buvo sukurti Dūkšto, Dusetų, Troškūnų ir Kavarsko rajonai. Kavarsko rajonas panaikintas 1962-aisiais, o kiti trys – 1959-aisiais.

Prieš mažųjų rajonų panaikinimą, 1959-aisiais, Molėtai (1910 gyventojų) ir Ignalina (2466) buvo tokio pat „rango“ miesteliūkščiai, kaip Dūkštas (1968 gyventojai), Dusetos (1806), Troškūnai (1495) ir Kavarskas (1287).

Per dešimtmetį, iki 1970-ųjų, mažųjų ketvertas praktiškai liko toks pat, kaip ir buvęs – Kavarske ir Troškūnuose gyventojų sumažėjo po kelias dešimtis, o Dūkštas ir Dusetos neteko po kelis šimtus gyventojų. O likę rajonų centrai augo – Utenoje 1970-aisiais gyveno 13 000 žmonių, Anykščiuose – 8300, Zarasuose – 6620, Ignalinoje 4400, Molėtuose – 3700.

Paskutinis sovietmečio 20-metis išaugino Uteną. 1989-aisiais ji buvo akivaizdus ragiono centras, turintis daugiau nei 34 tūkst. gyventojų. Anykščiuose 1989-aisiais gyventojų buvo jau beveik tris kartus mažiau nei Utenoje, vos 12 700. Zarasai pagal gyventojų skaičių (8900) dar gerokai lenkė Ignaliną (6870) ir Molėtus (6843). O mažieji miestai, baigiantis sovietmečiui, pagal gyventojų skaičių jau buvo susilyginę su didesniais regiono miesteliais ir kaimais. Troškūnuose 1989 m. buvo telikę 672, Kavarske – 972 žmonės… Dusetose ir Dūkšte tada dar buvo beveik po 1200  gyventojų.

Merai įrvirtina „asmens kultą“

Šimtai regiono kaimų jau yra be gyventojų. Likę tik gražūs (arba negražūs) vietovardžiai. Ignalinos rajone Rimšės seniūnijoje yra Blatniškė be gyventojų, o Ceikinių sen. kaime, pavadinimu Mėšliai, gyvena 25 žmonės. Ceikinių sen. abėcėliniame sąraše vienas šalia kito įrašyti Nalivaikos ir Nevaišių kaimai. Išeitų, jog viename kaime svečiui įpils, o kitame – šunimis užpjūdys.

Ceikinių seniūnijoje yra Ropiškė ir Ropiškėlė, N. Daugėliškio sen. – Ropiena. Kas gali paneigti, kad tai ne rajono mero Bronio Ropės „asmens kulto“ propaganda. Tiesa, Utenos r., Saldutiškio sen., yra Katiniškė, bet Utenos meras Alvydas Katinas įamžintas keturis kartus prasčiau, nei B. Ropė.

Du regiono vietovardžiai yra vos iš trijų raidžių – Ūta (93 gyventojai) Molėtų r. bei Aza (4 gyventojai, Ignalinos sen.).

Sutrumpintai pagal „Aukštaitišką formatą“

Gyventojų skaičius Utenos regiono savivaldybėse (2011 – 2001 m.):

Utenos r.            43 275 – 50 111
Anykščių r.         28 668 – 35 066
Visagino sav.      22 585 – 29 554
Molėtų r.            20 700 – 25 387
Zarasų r.            18 390 – 22 826
Ignalinos r.      18 386 – 23 018

Gyventojų skaičius Utenos regiono savivaldybių centruose (2011 – 2001 m.):

Utena             28 997 – 33 860
Visaginas        22 361 – 29 554
Anykščiai        10 575 – 11 958
Zarasai             7165 – 8365
Molėtai             6434 – 7221
Ignalina          6007 – 6591

Gyventojų skaičiaus pokytis Ignalinos r. seniūnijose (11 kaimo seniūnijų; 2011 – 2001 m.):

Dūkšto                          1706 – 2240
Didžiasalio                     1659 – 2242
Ignalinos                       1571 – 1834
Naujojo Daugėliškio        1379 – 1874
Vidiškių                         1242 – 1484
Kazitiškio                       1011 – 1310
Linkmenų                        937 – 1261
Mielagėnų                       911 – 1266
Rimšės                           879 – 1509
Ceikinių                          557 – 705
Tverečiaus                      537 – 702
Vidurkis                        1125 – 1493

Mažiausios Utenos regiono seniūnijos pagal gyventojų skaičių (2011 m.)

Mindūnų (Molėtų r.)                506
Andrioniškio (Anykščių r.)        520
Tverečiaus (Ignalinos r.)     537
Ceikinių (Ignalinos r.)          557

Suvieko (Zarasų r.)                 581

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here