Skip to content

Pasieniečių diena – tarsi visų mūsų šventė

Dabar jau nebeįmanoma įsivaizduoti rajono gyvenimo be pasienio tarnybos pareigūnų kasdienio dalyvavimo jame. Esame pasienio rajonas, ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos pasienio, tad pasieniečiai – neatskiriama kasdienybės dalis. Ypač kasdien jie matomi ir sutinkami rytiniame rajono paribyje. Todėl birželio 29-ąją minima Lietuvos pasieniečių diena – tarsi visų mūsų šventė.

Penktadienį ji paminėta ir VSAT Ignalinos rinktinėje. Iškilminga pareigūnų rikiuotė ir be saulės ant krūtinių tviskantis apdovanojimų metalas, užkardų vėliavų šlamesys, komandos, raportai… Minėjimą pradėjusi rinktinės viešųjų ryšių specialistė Irena Pošiūnė sakė, kad viešai matoma tik nedidelė dalis pasieniečių gyvenimo: rastas pasiklydęs žmogus, sulaikytas pažeidėjas ar kontrabandinis krovinys, patikrinti dokumentai, pagalba senoliui jo ūkyje… Tačiau didelė dalis pasienietiško gyvenimo ir tarnybos yra tarsi nematomi.

Su profesine švente Ignalinos pasieniečius pasveikino VSAT vado pavaduotojas, štabo viršininkas plk. Valentinas Novikovas. Jis perdavė tarybos vado generolo Vainiaus Butino sveikinimus ir linkėjimus. Sakė: „Sausį susumuojame metų veiklos rezultatus, sudėliojame skaičius, o žmogų, pareigūną, tuos rezultatus pasiekusį, pagerbiame Pasieniečių dienos proga. Mes didžiuojamės jūsų kolektyvu, jūsų rodikliai vieni geriausių Lietuvoje, jūs puikiai atstovaujate pasienio tarnybai, padedate savivaldybių, kuriose tarnaujate, žmonėms. Padedate ir policijai, ugniagesiams gelbėtojams, miškų tarnyboms. Linkiu visiems geros kloties, sveikatos jums ir jūsų šeimoms. Nepraraskit savo profesijos, nepasiduokit pagundoms. Tepadeda jums Dievas“.

Tarpukaryje vakariniu rajono pakraščiu ėjo Lietuvos ir Lenkijos demarkacinė linija. Atliekant tarnybą tuomet žuvo Lietuvos pasienietis Adomas Švogžlys, kuris palaidotas Linkmenų kapinėse. Jau tapo tradicija Pasieniečių dienos proga ant jo kapo padėti gėlių. Tai padaryta ir šįkart. Kartu su gėles vežusiais pareigūnais į kapines išvyko ir A. Švogžlio sūnus Vytautas su žmona Vitalija.

Pagerbti pasieniečių atvyko net trys merai: Ignalinos rajono – Henrikas Šiaudinis, Švenčionių rajono – Vytautas Vigelis ir Visagino – Dalia Štraupaitė. Taip pat policijos, ugniagesių gelbėtojų, Miškų urėdijos, kitų tarnybų ir organizacijų atstovai.

Rajono meras H. Šiaudinis, pasveikinęs pareigūnus su profesine švente, sakė: „Džiugu pasidžiaugti jūsų buvimu ir pasiekimais. Esate garbinga tarnyba, sauganti rytinę ES sieną ir tai darot puikiai. Pasieniečiai niekada neminimi blogai žiniasklaidos, jūs įgijote gyventojų pasitikėjimą, yra ir grįžtamas ryšys – iš žmonių taip pat gaunate naudos. Mes, savivaldybininkai, džiaugiamės, kad jūsų buvimas tolimuose rajono kampeliuose – Didžiasalyje, Tverečiuje ar Rimšėje – įneša rimties, ten mažiau vyksta nusikaltimų“.

Meras savivaldybės padėkos raštais apdovanojo puskarininkį Alvydą Čepulį, vyr. puskarininkį Vidmantą Juršėną ir vyr. leitenantą Igorį Šuriną, savivaldybės dovana – Ignalinos rinktinės vadą plk. Vladimirą Ščajevą.

Savo dovanų atvežė ir kiti merai, tarnybų atstovai. Apdovanojimų lietus tądien virto tikra liūtimi. Iš viso buvo apdovanoti 65 rinktinės pareigūnai. Iš jų 49 apdovanojo VSAT vadai (pasižymėjimo ženklais, padėkos raštais, didesniais laipsniais ir pan.), 16 – savivaldybių merai, kiti svečiai.

Po oficialios šventės dalies visi vaišinti pasienietiška koše.

Autoriaus nuotr.

 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje