Skip to content

Įspūdinga Oninių šventė Ignalinoje

Jau nuo senų laikų įprasta liepos 26-ąją paminėti kaip šv. Onos vardo dieną. Jos metų būdavo pradedamos kirsti pirmos naujojo rugių derliaus gniūžtės ir iš jų varpų rankomis išaižomų grūdų pradedami kepti maži apeiginiai šviežios duonos kepalėliai. Daug kur Oną vadindavo duonos ponia. Kai kuriose bažnyčiose šv. Onos garbei vykdavo atlaidai ir dabar tradicija tęsiama. Gausiausi ir iškilmingiausi atlaidai nuo senų laikų iki šiol vyksta Tverečiaus Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje, į kurią suguža ne tik šios, bet ir aplinkinių parapijų tikintieji, jų giminaičiai, buvę ir dar esami kraštiečiai. Po šv. Mišių tikintieji dar ilgai nesiskirst po namus, dalyvauja Onų pagerbimo šventėje. Panašios šventės ne daug kur vyksta.

Pirmą kartą praėjusį šeštadienį Onų pagerbimo šventę Ignalinoje nusprendė surengti socdemų partijos skyriaus moterų klubas kartu su kultūros ir švietimo partine grupe, kuriai vadovauja Dalia Savickaitė, pasitelkusi pagalbon aktyviausias moterų klubo dalyves bei partietes ir bičiules iš viso rajono. Šios šventės scenarijų „Ona – duonos ponia“ sukūrė aktyvi kultūros paveldo puoselėtoja Dalia Savickaitė. Nors tą dieną kaip jau įprasta kepino karšta vasaros saulė, bet neįtikėtina, kad į partijos skyriaus kiemelį sugužėjo gausus partiečių, jų bičiulių ir ignaliniečių būrys, taip pat kaimiškos duonos kepėjai ne tik iš rajono, bet ir Švenčionių krašto. Atvyko pasidžiaugti retai kur organizuojama Oninių švente ir neretai rajone apsilankanti Seimo narė ir ką tik Sveikatos apsaugos ministre paskirta Rimantė Šalaševičiūtė.

Šventė prasidėjo partijos skyriaus būstinėje, kur buvo surengta įvadinių leidinių paroda apie duonos kepimo tradicijas ir pademonstruotas trumpametražis filmas apie žinomiausius Lietuvos duonos kepėjus. Bet turiningiausia naujosios duonos sutiktuvių šventė prasidėjo lauko kiemelyje, kai jos pradžią paskelbė dūdmaišininkas Žydrius, atvykęs iš Švenčionių.

Nelengva būtų išvardinti visus šventės metu patirtus įspūdžius apie duonos pagerbimo tradicijas. Pasak šventės vedėjos Mildos Savickaitės, duonos kepimą nuo seno lydėjo įvairūs papročiai. Štai Švenčionyse kepant duoną vaikams buvo draudžiama landžioti po liže, o jei kepant duoną ateidavo svečias, tapdavo užkeptiniu ir jis nebebūdavo laikomas svečiu, o tapdavo šeimos nariu. Į šeimą atitekėjusi nuotaka pirmą kartą anytos namuose duoną kepdavo iš savo namų raugo, tuo lyg patvirtindama savo charakterį. Oninių šventės metu atgijo ir naujojo derliaus sutiktuvių ritualas, kurį atliko skyriaus kiemelio šeimininkas Vilius Cibulskas ir gerbiama viešnia Rimantė Šalaševičiūtė. Išskirtinio dėmesio susilaukė ir varduvininkės, kurių galvos buvo papuoštos ąžuolo vainikais ir jų garbei skambėjo muzika. Pagerbtos buvo ne tik Onos, bet ir aktyvios moterų klubo narės, mininčios savo gimtadienius, tarp kurių buvo Dalia Perveneckienė, Larisa Ščajeva, Jūratė Januškevičienė. Dėmesio susilaukė ir gerai moterų rūpesčius suprantantis Albinas Jakimavičius, neseniai atšventęs savo 60-metį. Onoms ir gimtadienius pažymintiems šventės dalyviams buvo sudainuota „Ilgiausių metų“. Kaip ir buvo tikėtasi, dėmesio susilaukė ir šauniosios duonos kepėjos, papuošusios vaišių stalus ne tik juoda ir balta duona, bet ir kitokiais skanėstais. Nelengva buvo komisijai, vadovaujamai seimūnės R. Šalaševičiūtės, išrinkti šauniausią duonos kepėją. Kol komisija atlikinėjo savo pareigas ir visi vaišinosi duonos kepėjų patiekalais, šventės dalyvius kankliavo Ceikinių kaimo muzikantė Judita Čibiraitė ir dainavo jos brolis Jaunius. Ceikiniškių pasirodymą pratęsė auksaburnė liaudies išminties perdavėja Janina Tuskenienė ir šios gyvenvietės „Ceikinių babučių“ ansamblio atliekamos liaudiškos dainos. Po jų kiemelio žaliojoje vejoje pasirodė ir svečiuosna atvykę Švenčionių „Trepsio“ šokėjai. Gražų pasibuvimą užbaigė Ignalinos neįgaliųjų draugijos ansamblis „Putinas“.

Baigiantis šventei, jos organizatorė ir įkvėpėja D. Savickaitė nuoširdžiai padėkojo savo aktyviems šio sumanymo talkininkams V. Cibulskui, Irenai Butavičienei, Jolantai Burokienei, Paulinai Čeponienei, Janinai Dervinytei-Radziulienei, Danutei Survilienei, J. Januškevičienei, Vytautui Majauskui ir Juozui Navackui. Išskirtinė padėka buvo pareikšta Seimo narei R. Šalaševičiūtai, taip pat visiems dalyviams, kurie tokią karštą dieną gausiai susirinko į pirmąją Ignalinoje vykusią Oninių šventę, kantriai išlaukė jos pabaigos, nepagailėdami karštų plojimų. Šventės organizatorė D. Savickaitė nuoširdžiai padėkojo visiems dainų ir šokių kolektyvams, taip pat informaciniam rėmėjui – laikraščiui „Mūsų Ignalina“. Kaip MI teigė Seimo narė R. Šalaševičiūtė, ji net nesitikėjo pamatyti tokio šventiško reginio. Tokios pat nuomonės buvo ir kalbėjusi Visagino miesto vicemerė Elena Čekienė.

Kad Oninių šventė paliko gražius prisiminimus, kalbėjo ir dauguma jos dalyvių, skirstydamiesi į namus.

Autoriaus nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje