Skip to content

Baigiasi euroregiono „Ežerų kraštas“ projektas „Trečias žingsnis“

Euroregionas „Ežerų kraštas“, vienijantis 30 Lietuvos, Latvijos bei Baltarusijos savivaldybių, įgyvendina projektą „Trečias žingsnis“, pagal Latvijos–Lietuvos–Baltarusijos bendradarbiavimo programą. Projektas startavo 2013 m. kovo 1 d. ir baigsis iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. Pagrindinis projekto pareiškėjas – Latvijos „Ežerų krašto“ biuras. Projektas finansuojamas iš ES lėšų. Bendras projekto finansavimas – 1 035 427,74 Lt, t. y. 299 880,60 EUR. Euroregiono „Ežerų kraštas“ direktorato biurui Lietuvoje (kaip partneriui) skirta 147 123,81 Lt, t. y. 42 610 EUR.

Projektas „Trečiasis žingsnis“ į euroregiono „Ežerų kraštas“ – tai bendros ateities planavimas, siekiant tvaraus socialinio ir ekonominio vystimosi trijų šalių teritorijose. Šių metų rugpjūčio pradžioje vyko projekto baigiamoji konferencija Baltarusijoje, Glubokojės mieste. Projekto veiklose dalyvavo 30 vadovų ir 162 specialistai iš 30 savivaldybių Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos pasienio rajonuose, 8 darbuotojai iš trijų nacionalinių euroregiono „Ežerų kraštas“ direktorato biurų (3 iš Latvijos, 2 iš Lietuvos ir 3 iš Baltarusijos), 200 įmonių, 15 aplinkos apsaugos organizacijų ir 30 folkloro ansamblių iš euroregiono narių savivaldybių.

Projekto „Trečias žingsnis“ tikslai buvo keli: užtikrinti tinkamą tarpvalstybinio projekto administracinį ir finansinį valdymą, veiksmingą projektų stebėseną, vertinimą ir vizualizacija, taip pat projekto rezultatų tvarumą, stiprinti bendrą strateginį euroregiono „Ežerų kraštas“ planavimą ir tvarų vystimąsi 2014–2020 m., stiprinti administracinius euroregiono „Ežerų kraštas“ struktūros tarpvalstybinio bendradarbiavimo gebėjimus, padidinti bendros veiklos kiekį ir kokybę.

Kalbiname euroregiono „Ežerų kraštas“ Lietuvos biuro vadovę Liną Staliauskienė.

– Projekto veikla buvo plati. Kaip siekta jos tikslų?

– Siekiant projekto tikslų ir laukiamų rezultatų, buvo atrinktos ir suformuotos trys veiksmų grupės, kad darbas būtų koncentruotas. Tos grupės įvardytos kaip GM1, GM2 ir GM3. Kiekviena jų apima veiksmus, kuriais siekiama įgyvendinti konkrečius projekto rezultatus.

– Papasakokit apie jų veiklą plačiau…

– GM1 grupė dirbo valdymo, koordinavimo ir komunikacijos klausimais. Jos tikslas – užtikrinti veiksmingą administracinį ir finansinį projekto valdymą, projekto vizualizaciją 30-tyje euroregiono narių (15 – Latvijoje, 7 – Lietuvoje ir 8 – Baltarusijoje). Šioje veiksmų grupėje įgyvendinta projekto veikla: visuose euroregiono biuruose įdiegtas efektyvus projekto valdymas, koordinavimas, ataskaitų rengimas ir komunikacija tarp projekto partnerių. Taip pat darbo grupėse organizuoti 6 posėdžiai (dalyvavo 8 darbuotojai: iš Latvijos – 2 koordinatoriai ir buhalteris, iš Lietuvos – 1 koordinatorius ir buhalteris, iš Baltarusijos – 2 koordinatoriai ir buhalteris). Dar surengti 3 euroregiono „Ežerų kraštas“ tarybos susitikimai Utenoje, Braslave, Riebini, (dalyvavo 90 euroregiono „Ežerų kraštas“ tarybos narių iš trijų šalių. Taip pat dalyvavo ministerijų, ambasadų, jungtinio techninio sekretoriato darbuotojai, žiniasklaidos atstovai);

GM2 kūrė euroregiono „Ežerų kraštas“ bendrą strategiją 2014–2020 m. Grupėje įgyvendinta veikla: parengta 2014–2020 m. strategija (vyko ekspertų susitikimai su projekto darbuotojais, devyni teminiai seminarai, bendrauta per internetą, rinkta ir rengta informacija ir kt.), Visagine organizuota atidarymo konferencija (dalyvavo 90 dalyvių iš 30 euroregiono narių savivaldybių), organizuota atvira diskusija internete apie 2014–2020 m strategiją, pasirinktos tarpvalstybinės strategijos kūrimo priemones: dviejų dienų investicinis forumas / mugė Glubokoje, Baltarusijoje (200 dalyvių), dainų šventė Rezeknėje, Latvijoje (540 dalyvių, 30 kolektyvų), aplinkos forumas Švenčionyse (100 dalyvių), surengta „GALA“ projekto konferencija Polocke, Baltarusijoje (200 dalyvių).

– Ir liko apžvelgti trečios grupės veiklą…

– GM3 užsiėmė euroregiono „Ežerų kraštas“ direktorato gebėjimų stiprinimu. Finansuojant Europos Sąjungai, buvo įkurtas ir įrengtas 95 kv. m euroregiono „Ežerų kraštas“ direktorato biuras Baltarusijoje, Glubokojės mieste. Tai jau antras euroregiono „Ežerų kraštas“ biuras šioje šalyje. Pirmasis nuo įstaigos veiklos pradžios Baltarusijoje veikia Braslave. Biuro atidarymo proga kolegas sveikino euroregiono „Ežerų kraštas“ savivaldybių vadovai iš Latvijos bei Lietuvos. Šio džiugaus įvykio proga kolegas pasveikino ir euroregiono „Ežerų kraštas“ direktorato Lietuvos biuro darbuotojai. Šiam biurui įsigyta įranga ir baldai.

Trečios grupės dalyviai dalyvavo OPENDAYS 2013 Briuselyje, Belgijoje (dalyvavo 5 direktorato darbuotojai: po du iš Latvijos ir Baltarusijos, vienas iš Lietuvos), vyko keturių dienų tarptautinės stažuotės dviejų partnerių šalyse. Stažuotės padėjo parengti strategiją, kuri  palengvino projekto vizualizaciją, pasidalinta gerąja patirtimi.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje