Skip to content

Ignalinoje startuoja naujas visuomenės teisinio švietimo projektas – JURISTAI24.LT

MI informacija

JURISTAI24.LT PRIEŠISTORĖ

Nepakankamas visuomenės teisinio švietimo lygis paskatino teisininką ignalinietį Eugenijų Gaščenką daugiau kaip prieš ketverius metus, 2010 m. birželio 8 d., tapti Ignalinos rajono laikraščio „Mūsų Ignalina“ rubrikos „Juristas pataria“ sumanytoju ir konsultantu šią dieną pasirodė pirmasis šios rubrikos straipsnis.

Tada dar nebuvo aišku, ar „Juristas pataria“ rubrika turės paklausą, ar paprastą žmogų sudomins neretai sudėtingi, painūs teisės labirintai, teisės aktų tekstai ir jų aiškinimai, o gal visuomenė pakankamai gerai žino savo teises, laisves ir pareigas?

Tačiau, kaip paaiškėjo vėliau, vos pasirodžius „Juristas pataria“ rubrikai, visuomenės teisinio švietimo poreikis pranoko visus lūkesčius. Per šios rubrikos gyvavimo 4 metų laikotarpį MI laikraštyje ir internetiniame tinklalapyje paskelbta daugiau kaip 150 straipsnių įvairiausiomis teisės temomis. Jau seniai per spaudą, elektroniniu paštu, telefonu, asmeniškai ir MI internetiniame tinklalapyje vos spėjama atsakyti į visus gaunamus paklausimus ne tik iš Ignalinos rajono žmonių, bet ir visos Lietuvos žmonių.

TEISINIO ŠVIETIMO PROBLEMATIKA LIETUVOJE

Kad Lietuvos žmonių teisinės žinios – ypač opi problema, atskleidė ir 2014 metų pavasarį Teisingumo ministerijos užsakymu atlikta visuomenės nuomonės apklausa ir pirmą kartą per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį suorganizuota tarptautinė visuomenės teisinio švietimo konferencija.

Ši apklausa parodė, kad tik penktadalis (21 proc.) Lietuvos gyventojų mano, kad jiems pakanka žinių savo teisėms ginti, 34 proc. respondentų teigia, kad tokių žinių visiškai neturi ir 30 proc. norėtų gauti papildomos informacijos, todėl stokodami teisinio raštingumo ir nežinodami, kaip tinkamai apginti savo teises, žmonės nesusidoroja netgi su elementariausių teisinių žinių reikalaujančiomis situacijomis.

„Užuot kreipęsi į atitinkamą probleminį klausimą nagrinėjančią instituciją, žmonės iš karto kreipiasi į Respublikos Prezidentą arba teisingumo ministrą. Tokia situacija išties nėra džiuginanti ir iš esmės susiklostė dėl to, kad Lietuva neturi nuoseklios visuomenės teisinio švietimo sistemos, kuria vadovaujantis galėtų būti ugdoma Lietuvos piliečių teisinė sąmonė, keliamas teisinis raštingumas, sistemingai teikiama teisinė informacija“, – konferencijoje pažymėjo teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Pasak ministro, per visą laikotarpį nuo Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo mes stipriai pažengėme, pavyzdžiui, kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų mokymosi ar verslumo srityse, tačiau teisiniame švietime niekur nenueita. J. Bernatonis pasidžiaugė, kad Šešioliktoji Vyriausybė neliko abejinga visuomenės teisinio švietimo problemai ir teisinį švietimą numatė kaip vieną iš Vyriausybės 2012–2016 metų programos nuostatų.

Pasak J. Bernatonio, formuodama ir įgyvendindama teisinio švietimo politiką, valstybė turėtų pradėti nuo mūsų jaunosios kartos. Visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ surengtos apklausos duomenimis, 83 proc. respondentų mano, kad teisės įvadas turėtų būti dėstomas mokyklose ir gimnazijose, dar 87 proc. apklaustųjų yra įsitikinę, kad su teisės pagrindais turėtų būti supažindinti visi Lietuvos aukštųjų mokyklų auklėtiniai.

„Jau mokykloje vaikai turėtų būti mokomi ir skatinami savarankiškai apginti savo teises ir laisves. Kadangi mokyklos suole įgytos teisinės žinios leistų tinkamai pasiruošti savarankiškai gyventi šiuolaikinėje demokratinėje visuomenėje“, – įsitikinęs teisingumo ministras.

„Baltijos tyrimų“ apklausa atskleidė dar keletą įdomių faktų. Paaiškėjo, kad Lietuvos žmonėms labiausiai trūksta informacijos, susijusios su žmogaus teisių apsauga (35 proc.), bendrųjų teisinių žinių (35 proc.) ir dar 35 proc. respondentų pažymėjo, kad jiems trūksta informacijos iš vartotojų teisių srities (35 proc.). Dar 28 proc. apklaustųjų įvardijo, kad jiems nepakanka informacijos darbo teisės klausimais ir 21 proc. respondentų – nuosavybės teisės klausimais (informacijos šaltinis: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija www.tm.lt).

APIE JURISTAI24.LT VISUOMENĖS TEISINIO ŠVIETIMO PROJEKTĄ

Vyriausybės 2012–2016 metų programos 469 punkte nustatyta, kad „Vyriausybė tobulins visuomenės teisinį švietimą, kad kiekvienas Lietuvos žmogus įgytų teisės pagrindus ir gautų žmogaus teisių apsaugai užtikrinti reikalingų teisės žinių. Tam tikslinsime ir papildysime ugdymo turinį bendrojo ugdymo mokyklose. Vykdysime aktyvią švietimo politiką žmogaus teisių srityje, kad būtų veiksmingai ginamos konstitucinės teisės į nešališką teismą, asmens saugumą, privataus gyvenimo neliečiamumą užtikrinančios teisės, kad nebūtų pažeidinėjama nekaltumo prezumpcija viešojoje erdvėje“.

Kol Lietuvoje teisės pagrindai visuotinai prieinamai nėra dėstomi mokyklose, gimnazijose ir aukštosiose mokyklose, o visuomenės teisinio švietimo poreikis ir toliau yra didžiulis, Rugsėjo 1-ąją, mokslo ir žinių dieną, teisinio švietimo problemai neliko abejingas ir MI laikraštis bei jos rubrika „Juristas pataria“, kuri plečiasi ir nuo šiol vadinsis JURISTAI24.LT vardu.

Juristai24.lt – tai visuomenės teisinio švietimo ir teisinių paslaugų teikimo komanda, kuri vienija jaunus, profesionalius ir ambicingus teisininkus, teisės mokslus studijavusius Lietuvos ir vakarų Europos universitetuose, šiuo metu sėkmingai tęsiančius teisės praktiką ir akademinę veiklą įvairiose teisės srityse.

Vienas iš Juristai24.lt įkūrėjų – tai MI rubrikos „Juristas pataria“ autorius ignalinietis teisininkas Eugenijus Gaščenka. Prie Juristai24.lt komandos prisijungė ir akademinėje bendruomenėje gerai žinomas Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros asistentas lektorius, pelnęs šio universiteto „2013 metų dėstytojo“ vardą, šiuo metu šio universiteto doktorantas lyginamosios teisės srityje, teisininkas Juozas Valčiukas, kurie bendromis jėgomis per spaudą vykdys visuomenės teisinį švietimą, kad šios žinios ir informacija būtų prieinami kuo platesnei auditorijai.

Juristai24.lt komanda, atsižvelgdama į visuomenės poreikius, teisinį švietimą vykdys sistemingai trimis pagrindinėmis kryptimis: 1) rubrikoje „Juristai24.lt teisės naujienos“ visuomenei bus pateikiamos naujausios ir aktualiausios teisės naujienos; 2) rubrikoje „Juristai24.lt pataria“ bus skelbiami patarimai įvairiomis teisės temomis; 3) rubrikoje „Juristai24.lt teisės praktika“ bus skelbiami įdomūs, prieštaringi ir ne visuomet vienodai vertinami teismų ir kitų teisėsaugos institucijų sprendimai, jų komentarai, vertinimai ir pan., taip didinat šių institucijų veiklos viešumą.

Internetiniame tinklalapyje www.juristai24.lt taip pat galima bus užduoti rūpimus klausimus, užsiregistruoti privačiai teisinei konsultacijai, užsisakyti Juristai24.lt naujienas elektroniniu paštu, rasti įvairios teisės informacijos, ją komentuoti, diskutuoti aktualiomis teisės temomis.

Juristai24.lt straipsnius jau artimiausiu metu spausdins ir prie visuomenės teisinio švietimo prisidės Ignalinos rajono laikraštis „Mūsų Ignalina“.

Daugiau informacijos internetiniame tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here