Skip to content

Saugiausia rajono mokykla – Vidiškių gimnazija

MI informacija

Rajono policijos komisariatas nuo 2013 m. spalio 1 d. buvo paskelbęs projektą „Saugiausia Ignalinos rajono mokykla“. Tai kasmetinis konkursas, vykdomas tarp rajono bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenių. Projektas tikslas – kasmet išrinkti saugiausią rajono mokyklą, kurios bendruomenės patirtis, kuriant saugią aplinką, galėtų būti perduodama ir kitoms rajono mokykloms.

Projektas vyko iki šios gegužės 25 d. Rajono mokyklos turėjo pateikti informaciją apie jų vykdytą veiklą mokyklos saugumo tema. Dalyviai buvo vertinami pagal šiuos kriterijus: mokyklos parengti ir įgyvendinti projektai, siekiant užtikrinti mokinių saugumą, anoniminės mokinių apklausos, kuriose atsispindi jų nuomonė dėl mokyklų saugumo, mokinių, tapusių Jaunaisiais policijos rėmėjais, skaičius mokykloje, jų aktyvus dalyvavimas, užtikrinant viešąją tvarką mokyklos teritorijoje ir kituose renginiuose, saugaus eismo kultūros įgūdžių ugdymas, mokinių apsilankymas saugaus eismo klasėje.

Projekte dalyvaujančių mokyklų veiklą vertino, projekto organizatoriaus pasiūlyta ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymu patvirtinta, 7 narių projekto vertinimo komisija, kurios sudėtyje – rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovai.

Projekto veiklos ataskaitas pateikė dvi mokyklos: Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija ir Vidiškių gimnazija. Nugalėtoja tapo Vidiškių gimnazija, kuri paskelbta saugiausia rajono mokykla 2013–2014 mokslo metais. 2014 m. rugsėjo 1 d. Vidiškių gimnazija buvo apdovanota Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pasirašytu pažymėjimu, pereinamąja taure ir atminimo lentele „Saugiausia Ignalinos rajono mokykla“. Pereinamąją taurę vidiškiečiams perdavė Ignalinos gimnazistai, kurių mokykla 2012–2013 mokslo metais taip pat buvo paskelbta saugiausia rajono mokykla.
Nuoširdžiai sveikiname visą Vidiškių gimnazijos bendruomenę su šiuo garbingu apdovanojimu.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje