Skip to content

Teismuose raginama dažniau naudoti taikius ginčų sprendimo būdus

MI informacija

Teisėjų taryba šių metų vasarą patvirtinusi naują teismo mediatorių sąrašą ir toliau ragina teismus ir proceso šalis dažniau taikyti taikaus ginčų sprendimo procedūras, kurios trunka greičiau ir kainuoja mažiau, nei įprastas teismo procesas. Siekiant šio tikslo, 2014 m. rugsėjo 26 d. posėdyje buvo žengtas dar vienas žingsnis – patvirtintos aiškesnės, patogesnės ir lankstesnės Teisminės mediacijos taikymo taisyklės.

„Ragindami teisėjus ir į teismus besikreipiančius asmenis naudoti pigesnį ir efektyvesnį ginčų sprendimo būdą – mediaciją, buvo patvirtintos naujos Teisminės mediacijos taisyklės. Jose suteikėme daugiau galių teisėjams, norintiems savo darbe taikyti mediaciją, supaprastinome patį mediacijos taikymo procesą“, – po posėdžio teigė Teisėjų tarybos pirmininkas Gintaras Kryževičius.

Naujose taisyklėse nustatyta, kad mediacija gali vykti ne tik teismo patalpose, bet ir kitose vietose, taip pat nuspręsta atsisakyti mediacijos sesijos trukmės apibrėžimo – procesai gali trukti tiek, kiek reikia, kol bus pasiektas norimas rezultatas ir šalys ras abipusiai priimtiną sprendimą, tačiau ne vėliau kaip iki teismo nutartyje nustatyto kito civilinės bylos posėdžio. Taisyklėse įtvirtinta teisėjo teisė pačiam perduoti bylą teismo mediatoriui – iki šiol tokią teisę turėjo tik teismo pirmininkas. Taip pat nustatyta, kad šalių sutikimu teismo mediatoriumi gali būti skiriamas ir teisėjas, nagrinėjantis civilinę bylą.

„Galimybė teisėjui susitarus su bylos šalimis pakeisti bylos nagrinėjimo būdą – nuo nagrinėjimo iš esmės pereiti prie teisminės mediacijos – gali ženkliai prisidėti prie bylų nagrinėjimo trukmės mažinimo šalies teismuose. Teisminei mediacijai perduota byla gali būti išnagrinėta keliolika kartų greičiau nei įprasta procesine tvarka“, – teigia teisminės mediacijos skatinimo procesus kuruojanti Nacionalinės teismų administracijos Teisės skyriaus vedėja Ernesta Sakalauskienė.

Kartu su naujomis Teisminės mediacijos taikymo taisyklėmis, Teisėjų taryba patvirtino Teisminės mediacijos komisijos nuostatus ir atnaujintą Teismo mediatoriaus statuso suteikimo ir jo panaikinimo asmenims tvarką. Ja vadovaujantis,  asmenys, norintys tapti mediatoriais arba atsisakyti šio statuso, turės kreiptis į nuolatinę Teisminės mediacijos komisiją. Būsimiems mediatoriams bus būtina išklausyti 32 valandų mokymus – teisėjams, išklausiusiems mokymus mediacijos tema pagal bendras teisėjų mokymų programas, šis reikalavimas nebus taikomas. Mediatorių gyvenimo aprašymai ir kiti duomenys turės būti skelbiami interneto svetainėje www.teismai.lt.

Visi Teisėjų tarybos patvirtinti teisės aktai, susiję su mediacijos taikymu, įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d.  Nuo šios datos savo veiklą pradės vykdyti Teisėjų tarybos sudaryta nuolatinė komisija

KODĖL VERTA RINKTIS TEISMINĘ MEDIACIJĄ?

Teisminė mediacija yra nemokama paslauga, padedanti sutaupyti laiko, pastangų ir pinigų – procedūrą baigus taikiu susitarimu sugrąžinami 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio. Taikus ginčų sprendimas sukelia mažiau neigiamų emocijų, priešiškumo. Išsprendus ginčą taikiai, atsiranda didesnė tikimybė, kad jis bus vykdomas geruoju. Sprendžiant ginčą teisminės mediacijos būdu yra užtikrinamas konfidencialumas. Pasitraukti iš teisminės mediacijos procedūrų galima bet kuriuo metu, nenurodant pasitraukimo priežasčių.

KAIP PASIRINKTI TEISMINĘ MEDIACIJĄ?

Pasiūlyti perduoti ginčą teisminei mediacijai gali civilinę bylą nagrinėjantis teisėjas arba šį norą gali pareikšti bet kuris bylos dalyvis. Teisėjo pareiga – perduodant ginčą teisminei mediacijai, išaiškinti šalims teisminės mediacijos proceso esmę.

Informacijos šaltinis: Nacionalinė teismų administracija www.teismai.lt.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Daugiau informacijos interneto tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje