Skip to content

Dėl elektros energijos lengvatų Ignalinos AE regione

MI informacija

Redakcija

Kaip žinia, Vyriausybė dar 2010 m. yra priėmusi sprendimą kasmet po 10 proc. Ignalinos AE zonoje mažinti lengvatinį elektros energijos tarifą, kuris po 2016 m. išnyktų visiškai. Pernai rajono taryba kreipėsi į Vyriausybę ir suinteresuotas ministerijas, kad 2014 m. elektros energijos tarifo lengvata būtų nemažinama ir palikta 40 proc. Į kreipimąsi buvo atsižvelgta, tačiau tas sprendimas 2015 m. negalioja. Todėl praėjusį ketvirtadienį posėdžiavusi rajono taryba vienu balsu vėl priėmė kreipimąsi dėl 2015 m. Jį šiandien spausdiname.

Prašymas nemažinti elektros energijos tarifo lengvatos yra logiškas. Nors Ignalinos AE neveikia, tačiau branduolinės taršos pavojus išlieka, nes branduolinės atliekos lieka AE teritorijoje, joms statomos naujos saugyklos.

Ketvirtadienį rajono taryba priėmė ir dar vieną kreipimąsi – dėl ketinimo panaikinti PVM lengvatą šildymui. Ją panaikinus šildymas pabrangtų 12 proc. Nors Premjeras A. Butkevičius jau pareiškė, kad lengvata nuo sausio nebus naikinama, tačiau oficialių sprendimų šiuo klausimu dar nėra.

Savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Energetikos ministerijai

 

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS LENGVATŲ IGNALINOS AE REGIONE

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1425 patvirtintoje Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 2010–2014 metų programoje (toliau – Programa) Ignalinos atominės elektrinės regiono gyventojams buvo numatyta sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius nutraukus jos eksploatavimą. Viena iš tam skirtų veiklų buvo Programos priemonių plano 21.1 punkto priemonė „Kompensuoti elektros energijos tiekimo ir skirstymo įmonėms negautas taikant elektros energijos tarifo lengvatą pajamas (taikant iki 2012 m. gruodžio 31 d. 50 procentų, 2013 metais – 40 procentų, 2014 metais – 30 procentų mažesnį elektros energijos tarifą) Ignalinos AE regiono gyventojams“. Priemonės skiltyje „Pastabos“ buvo nurodyta, kad „priemonė bus vykdoma ir po 2014 metų, taikant 2015 metais 20 procentų, 2016 metais – 10 procentų mažesnį elektros energijos tarifą; 2016 metai – paskutiniai lengvatos taikymo metai“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į 2013 metų Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybių prašymus, 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1259 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1425 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 2010–2014 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“, pakeitė Programos 21.1 punktą ir nutarė „kompensuoti elektros energijos tiekimo ir skirstymo įmonėms negautas taikant elektros energijos tarifo lengvatą pajamas (taikant iki 2012 m. gruodžio 31 d. 50 procentų, 2013 metais – 40 procentų, 2014 metais – 40 procentų mažesnį elektros energijos tarifą) Ignalinos AE regiono gyventojams“. Pažymėtina, kad priemonės skiltyje „Pastabos“ neliko įsipareigojimo priemonę vykdyti ir po 2014 metų.

Atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbai vėluoja. Ignalinos ir Zarasų rajonų bei Visagino miesto savivaldybių teritorijos patenka į uždaromos VĮ Ignalinos atominės elektrinės stebėjimo zoną, kurios gyventojams vis dar egzistuoja psichologinė ir  fizinė grėsmė branduolinių avarijų atveju, o atominės elektrinės radioaktyvių atliekų laidojimas kelia naują socialinį diskomfortą. Iš Ignalinos AE atleidžiami darbuotojai, nedarbas regione – vienas didžiausių Lietuvoje – ir toliau didėja, o gyventojų pajamos yra vienos mažiausių. Investuotojus atbaido faktas, kad labai vėluoja elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbai.

Akivaizdu, kad Ignalinos AE regiono savivaldybės be valstybės paramos nėra finansiškai pajėgios gyventojams kurti saugią aplinką ir sudaryti bent jau šalies vidutinius standartus atitinkančias darbo ir gyvenimo sąlygas.

Esant nepalankiai socialinei ir ekonominei situacijai regione, prašome 2015 metais nemažinti ir taikyti tą pačią lengvatą kaip ir 2014 metais – 40 procentų mažesnį elektros energijos tarifą Ignalinos AE regiono gyventojams, šią lengvatą paliekant iki visiškos branduolinės grėsmės nebuvimo konstatavimo. Tik tokiu būdu galėsime kompensuoti gyventojams daromą finansinę ir moralinę žalą dėl neateinančių investicijų, mažėjančių darbo vietų, prastėjančių socialinių ir ekonominių sąlygų.

Pažymėtina, kad papildomą dėmesį gyventojams, gyvenantiems šalia atominių elektrinių, skiria dauguma ES valstybių vyriausybių, tam neprieštarauja ir Europos Komisija.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje