Skip to content

Kaip bedarytum, vis tiek bus blogai

Genealiau ir būti nebegali. UAB „Ignalinos butų ūkis“, tarnaujantis Ignalinos krašto žmonėms ir gaunantis atlyginimus iš mūsų visų sumokėtų mokesčių, težino du atsakymus, bet užtat kokius. Ogi tinkančius visiems gyvenimo atvejams ir „užčiaupiančius“ bet kokias nerimaujančias asmenybes arba, kaip MI sakė pats direktorius Antanas Gylys, tuos, kurie „neturi ką veikti ir rašinėja visokius raštus“. Štai taip, mielieji, jei Jums neramu dėl vėjais švaistomų valstybės ir Jūsų pačių dešimčių tūkstančių, reiškia problema yra Jumyse. Jei būtumėt „protingi“, žiūrėtumėte, šieptumėtės ir tylėtumėte, tada būtumėte geri ir mylimi, o dabar štai ieškote kažkokios teisybės. Užtat ir gaunate atsakymus, kurie jau ignaliniečių lūpose virtę anekdotais. Jei kreipiesi per anksti, gauni atsakymą: „Darbai nebaigti, priėmimo-perdavimo aktas nepasirašytas, nėra reikalo nerimauti“. Jei lauki, kol viskas bus padaryta, tada būni apkaltintas: „Tai kur anksčiau buvote, kodėl tylėjote, dabar jau nieko pakeisti nebegalima“. Kaip bedarytum, vis tiek bus blogai, o Butų ūkis visada bus teisus.

Renovacija virto trileriu

Laivės g. 60-uoju numeriu pažymėto namo gyventojų bėdos prasidėjo dar 2011 m. Name yra trys  butai, UAB „Eurovaistinės patalpos“ ir savivaldybės patalpos (81 m2 rūsio patalpų). 2011 m. sausį buvo kreiptasi į UAB „Ignalinos butų ūkis“ (toliau – Butų ūkis) dėl stogo remonto darbų.

2011 m. stogo remonto darbus atliko UAB „Rokanta ir KO“, direktorius Vytautas Mikulėnas, pagal sutartį Nr. 3 (2011 m. balandžio 28 d.). Darbų perdavimo–priėmimo aktas pasirašytas 2011-06-14.

Darbų eigoje gyventojai 3 kartus kreipėsi į administruojančią įmonę Butų ūkis, kuri prižiūrėjo darbus, dėl nekokybiškų darbų atlikimo.

Butų ūkio direktorius A. Gylys atsakydavo, kad darbai atliekami gerai, kokybiškai, pagal reikalavimus. Darbų atlikimo aktą pasirašė komisija, kurios pirmininkas A. Dolgovas ir direktorius A. Gylys. Darbams suteikta 5 m. garantija ir 10 m. garantija paslėptiems darbams.

2012 m. Laisvės g. 60-ajam namui buvo pasiūlyta dalyvauti programoje „Ignalinos enervizija“. Gyventojai sutiko. 2014 m. prasidėjo renovacijos darbai. Juos vykdo UAB „Magirnis“ ir UAB „Duventa“ , prižiūri UAB „Dividio“ prižiūrėtojas Alvitas Grigaitis. Renovacijos darbai, gyventojų teigimu, buvo vykdomi nekokybiškai ir net ne pagal techninį darbo projektą.

2014 m. birželio 30 d. gyventojai kreipėsi į administruojančią įmonę Butų ūkis dėl stogo remonto darbų, vykdomų ne pagal techninį darbo projektą. 2014 m. liepos 15 d. buvo gautas atsakymas, kad „nėra reikalo priekin nerimauti“. Darbai gyventojų dėka buvo sustabdyti. UAB „Magirnis“ (toliau – rangovas) vykdė kitus darbus. Du kartus buvo kreiptasi į statybos inspektorę dėl nekokybiškų  darbų. Palėpė buvo šildoma neišvalius šiukšlyno, ant nuodingųjų asbesto nuolaužų ir gabalų. Statybos inspektorė organizavo susirinkimą dėl nekokybiškai atliekamų statybos darbų, prižiūrėtojas į susirinkimą nesiteikė ateiti. Į gyventojų pastabas dėl darbų kokybės prižiūrėtojas nereaguoja. Gyventojai buvo pakvietę matuoti stogo karnizų ilgį. Prižiūrėtojas neatėjo. UAB „Magirnio“ darbų vadovas Osvaldas Petručionis į pastabas visai nereagavo. Tada buvo kreiptasi į UAB „Dividio“ dėl prižiūrėtojo A. Grigaičio darbų nevykdymo. Buvo pateiktos nekokybiškai vykdomų darbų nuotraukos, bet niekas nesikeitė. Darbai toliau vykdomi nekokybiškai. Gyventojai padarė viską, ką galima padaryti čia, Ignalinoje.

Trūkus kantrybei

2014  m. spalio 20 d. buvo kreiptasi į Būsto energijos taupymo agentūrą (toliau – BETA). Agentūra maloniai išklausė gyventojų nusiskundimus ir pažadėjo spalio 23 d. atvykti į Ignaliną (apžiūrėti objektą vietoje). Atvyko agentūros atstovas Vasilijus Lachadinovas. Gyventojai BETOS atstovui ir MI pravedė ekskursiją, aprodė visus užkaborius. Net specialistams buvo aišku, kiek nuostolio pridaryta:

 1. Stogo karnizų ilgis neatitinka reikalavimų.
 2. Šildymo sistema nesubalansuota (butuose dar vis nešyla radiatoriai).
 3. Šildymo vamzdžiai įrengti ventiliacijos šachtose.
 4. Sienose daugybė šildymo vamzdelių sujungimų (alkūnių), o jų būti visai negali.
 5. Šilumos ir karšto vandens vamzdynas izoliuotas ne pagal reikalavimus (izoliuota tik viena pusė).
 6. Stogo remonto darbai atliekami ne pagal techninį darbo projektą ir Butų ūkio raštą Nr. 87, 23014-07-15.
 7. Dauguma vamzdžių sienose be įvorių.
 8. Tarpai tarp vamzdžio ir įvorės neužsandarintos elastinga mastika.
 9. Tarp vamzdžių ir metalinių apkabų nėra gumos tarpinių.
 10. Šlampa UAB „Eurovaistinė“ rūsio patalpos, pelija sienas.
 11. Neužtaisytos skylės sienose, kur eina vamzdžiai.

Gyventojai žino Butų ūkio techninio prižiūrėtojo nuolat kartojamą atsakymą: darbai nebaigti, objektas nepriduotas. Bet kyla klausimas. Šildymo sezonas pradėtas, ar šildysim ventiliacijos šachtas? Dabar užsukti kraną ir iš naujo tiesti vamzdžius ar laukti pavasario? Juk galima buvo visa tai padaryti gerai. Reikėjo geranoriškai bendradarbiauti ir su gyventojais, įsiklausyti į pastabas, o techniniam prižiūrėtojui atvykti į susirinkimus. Tuo tarpu jis, vietoj civilizuoto pokalbio su gyventojais tik isteriškai šaukia: „Aš visą amžių dirbau statybose, čia viskas daroma gerai“ (labai blogai kada žmogus „visą amžių“ dirba, reikia skirti laiko ir naujų technologijų įsisavinimui – autor. past.). Kur dingo rangovų prižiūrėtojo ir administruojančios įmonės atsakomybė, įsipareigojimai gyventojams?..

Pora metų atgal

Grįžkime į pradžią, kur kalbėjome apie stogo remonto darbus, kuriuos atliko UAB „Rokanta ir Ko“. Užlipus į namo palėpę su BETA, pastebėtas dar vienas trūkumas. Stogo plėvelė uždėta ne difuzinė, kuri priklauso pagal reikalavimus, o armuota. Nuo šios plėvelės susidaręs kondensatas laša ant palėpės perdangos, ir ji šlampa. Ventiliacijos kaminėliai yra tik vienoje stogo pusėje. Vyksta palėpės apšiltinimo darbai, ant vatos laša vanduo.

UAB „Ignalinos butų ūkis“ gyventojai rašė prašymą dėl 2011 m. atliktų remonto darbų, nes butuose pradėjo pelyti lubos, atsirado keistų dėmių ant lubų, kurių niekaip neįmanoma pašalinti. „Atsakymas iš Butų ūkio dar negautas, bet priežastis jau aiški. UAB „Rokanta ir Ko“ turėtų vykdyti savo garantinius įsipareigojimus ir pašalinti trūkumus, kuo skubiau nes vyksta palėpės apšiltinimo darbai (jie jau baigiami). Viso šito galima būtų buvę išvengti, jei 2011 m. Butų ūkis būtų reagavęs į mūsų prašymus stabdyti nekokybiškai ir ne pagal reikalavimus atliekamus darbus. Dabar dar reiktų stabdyti stogo palėpės apšiltinimo darbus, juk per apšiltintą palėpę (vatą) vaikščioti negalima.

Štai kaip mūsų dirba mūsų administruojanti įmonė UAB „Ignalinos butų ūkis“. Negana to, direktorius A. Gylys teigia, kad mūsų namo techninio projekto kodas yra konfidenciali informacija. Tyčiojamasi iš gyventojų kiekviename žingsnyje. Nežinau, kuo jis laiko rajono gyventojus – buka avinų banda, iš kurios galima visaip išsidirbinėti? O gal čia tik mūsų namui taip nepasisekė? Gal visur renovacija vykdoma tobulai ir atsakingai?“, – svarsto Laisvės g. 60-ojo namo gyventojų teisių gynėja.

Turbūt šio namo renovacija būtų buvusi tokia pati kaip ir daugumos namų, jie ne vienas niuansas. Vieno buto gyventojai puikiai išmano statybos inžineriją, nes tai – jų tiesioginis darbas. Štai tada ir išlindo yla iš maišo. Pasirodo, renovuojant namą dar reikia turėti savo pačių gyventojų asmeniškai samdytą statybos inžinierių, kuris 24 val. per parą sektų ir stebėtų statybininkus bei per pietų pertrauką apie nekokybiškai atliekamus darbus informuotų visus už renovaciją atsakingus asmenis. Parodija.

Patikrą atlikęs BETA atstovas buvo tiesiog pasimetęs. Žmogus, net nežinojo, ką ir sakyti, mat per Lietuvą nuskambėjusi renovacijos pirmūnė Ignalina išmušė iš vėžių ir jį. Lapkričio 4 d. laukiame oficialaus BETA atstovų rašto apie rastus trūkumus patikros metu.

P. S. Ignalinoje renovuota, renovuojama ar rengiamasi renovuoti apie 80 proc. namų. Skundų sulaukta nemažai, bet toli gražu ne iš visų objektų. Tad neteigiame, jog aprašytos istorijos kartojasi visur, ylos iš maišų lenda tik kai kuriuose renovuojamuose pastatuose. Daugiausia ten, kur rangovai pateko ne itin sąžiningi ir atsakingi už savo darbus.

Autorės nuotr. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje