Skip to content

Ar išeinant iš darbo savo noru sulaukus pensijos, priklauso išeitinė išmoka?

MI informacija

„Vienoje įstaigoje dirbau daugiau kaip 23-ejus metus. Man 69-eri ir jau įgijau teisę į senatvės pensiją. Noriu iš darbo išeiti savo noru. Ar man priklausys išeitinė išmoka, jei sulaukęs pensijos iš darbo išeisiu savo noru? Jei priklausys, kokio dydžio? Prieš kiek laiko tokiu atveju reikia įspėti darbdavį?“

Eugenijus GAŠČENKA

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS SULAUKUS SENATVĖS PENSIJOS

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 127 str. 2 dalyje yra nustatyta, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų, jeigu jis įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje.

Darbo sutartis tokiais atvejais turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos. Darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymą tik darbdavio sutikimu.

IŠEITINĖ IŠMOKA IŠEINANT Į PENSIJĄ

Nutraukus darbo sutartį pagal darbuotojo,  įgijusio teisę į visą senatvės pensiją, t. y. kai nėra darbuotojo kaltės, prašymą, jam išmokama jo 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad Jums, šioje darbovietėje įgijus teisę į senatvės pensiją, išeinant iš darbo paties prašymu, apie tai raštu įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų, priklausys 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, nepriklausomai nuo nepertraukiamojo stažo šioje darbovietėje.

Atkreiptinas dėmesys, kad norėdami gauti didesnę išmoką, su darbdaviu galite tartis ir siūlyti nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu arba darbdavys gali Jums taikyti paskatinimą (premijuoti, suteikti papildomų atostogų ir kt.).

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8 386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8 624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2014 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Daugiau informacijos internetiniame tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje