Skip to content

Baigiasi žemės mokesčio mokėjimo terminas

MI informacija

Utenos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių skyriaus Ignalinos poskyrio vedėjas Antanas ČEPULIS primena, kad iki šių metų lapkričio 17 d. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi sumokėti žemės mokestį už 2014 m.

– Daugelis gyventojų negavo žemės mokesčių deklaracijų paštu. Kur rasti žemės mokesčio deklaraciją?

– Popierinės žemės mokesčio deklaracijos klasikiniupaštu pasiekė tik tuos žemės savininkus, kurie nėra Elektroninio deklaravimo sistemos ( toliau-EDS) vartotojai. Visiems kitiems žemės mokesčio mokėtojams žemės mokesčio deklaracijos pateikiamos EDS, adresu http://deklaravimas.vmi.lt. Deklaracijose pateikiama išsami informacija apie jų valdomus sklypus, pritaikytą savivaldybės nustatytą žemės mokesčio tarifą bei kita  informacija. Mokesčių mokėtojas informaciją apie mokėtiną žemės mokestį gali sužinoti Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882. Išimtinais atvejais mokesčių inspekcijos specialistas, išsiaiškinęs aplinkybes, mokesčių mokėtojui atvykus į mokesčių inspekciją gali atspausdinti ir įteikti popierines žemės mokesčio deklaracijas.

– Truputį statistikos. Kiek litų žemės mokesčio surinkta pernai metais ir kiek tikimasi surinkti šįmet Ignalinos rajone

– Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, šiais metais žemės mokesčio  į rajono savivaldybės biudžetą turėtų įplaukti apie 573 tūkst. litų. Praėjusiais metais apskaičiuota žemės mokesčio suma siekė 308 tūkst. litų.

– Pagal statistiką gyventojai šįkart turėtų sumokėti daugiau žemės mokesčio. Nuo ko priklauso šio mokesčio dydis? Kodėl jis išaugo?

– Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Žemės mokesčio įstatymas, kuris pakeitė žemės mokestinės vertės skaičiavimą. Žemės ūkio paskirties žemės mokestinė vertė yra žemės vidutinė rinkos vertė padauginta iš 0,35 koeficiento. Žemės mokestinės vertės skaičiavimui nustatytas 5-erių metų pereinamasis laikotarpis, t. y. jei 2013 m. mokestiniu laikotarpiu žemės ploto vieneto (aro) mokestinė vertė padidėjo lyginant su 2012 m. mokestiniu laikotarpiu buvusia mokestine verte, tai iš 2013 m. mokestinės vertės atimama 80 proc. vertės padidėjimo, t. y. 80 proc. skirtumo susidariusio tarp 2013 m. mokestiniu laikotarpiu nustatytos mokestinės vertės ir 2012 m. mokestiniu laikotarpiu buvusios mokestinės vertės), 2014 m. mokestiniu laikotarpiu atimama 60 proc. vertės padidėjimo, 2015 m. – 40 proc. ir 2016 m. – 20 proc.. 2012 m. žemės sklypo mokestinė vertė buvo skaičiuojama neindeksuotą (nominalią) žemės sklypo vertę padauginus iš žemės kainos indekso 1,6 bei iš žemės ūkio paskirties žemės kainos mažinimo koeficiento – 0,35. Dėl skaičiavimo skirtumų kartais padidėjo žemės mokestinė vertė.

Žemės ūkio paskirties (įskaitant sodų) žemės, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, mokestinė vertė dauginama iš koeficiento 0,35 (kitoms paskirtims koeficientas nenustatomas). Žemės mokestis apskaičiuojama žemės sklypo mokestinei vertei taikant to sklypo buvimo vietos savivaldybės tarybos nustatytą konkretų mokesčio tarifą (nuo 0,01 iki 4 proc.).

Atkreipiu dėmesį, kad tik žemės ūkio paskirties žemei, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas ir mėgėjų sodo bei sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemei, žemės mokesčio suma 2013–2017 m. mokestiniais laikotarpiais visais atvejais neviršija vieno lito už vieną arą.

– Kas nustato mokesčio tarifą?

– Žemės mokesčio tarifą nustato kiekviena savivaldybė. Savivaldybės tarybų patvirtintus žemės mokesčio tarifus galima sužinoti VMI svetainėje http://www.vmi.lt/cms/zemes-mokestis2.

– Ankstesniais metais žemės mokesčio nemokėdavo sodininkai ir pensininkai. Kodėl reikia šiais metais mokėti?

– Sodo žemė yra apmokestinama. Tačiau pagal Žemės mokesčio įstatymo nuostatas žemės mokesčio nemoka žemės savininkai, kurių mokėtinas mokestis mokestiniu laikotarpiu už visus nuosavybės teise turimus žemės sklypus neviršija 5 litų. Ankstesniais metais už sodo žemės sklypą (6 arai) apsiskaičiuodavo mokėtina suma iki 5 litų, todėl ir nereikėdavo mokėti. Atsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio ir anksčiau išdėstytas nuostatas šiemet išaugo sodo sklypo žemės mokestinė vertė, (pernai padidėjimą mažino 80 proc., šiemet 60 proc.) ir apskaičiuota mokėtina suma didesnė nei 5 litai, todėl ir reikia mokėti.

Pensinio amžiaus asmenims nereikia mokėti apskaičiuoto žemės mokesčio už savivaldybių tarybų sprendimais patvirtintą nustatytą neapmokestinamą žemės sklypo dydį (jei sklypas yra didesnis, už sklypo dalį, viršijančią neapmokestinamą dalį, mokėti reikia), tik tuo atveju, kai jų šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Ignalinos rajone patvirtinti neapmokestinami žemės sklypo dydžiai: mieste 0,15 ha, sodininkų bendrijose 0,06 ha ir kaime 3,0 ha.

– Kur gyventojai gali sumokėti žemės mokestį?

– Jį galima susimokėti bankuose, AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose, MAXIMA LT kasose, „Perlo paslaugos“ terminaluose, „Virtualių paslaugų operatorius“ spaudos kioskuose, kitose įmonių surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar tarpininkų padaliniuose bei internetu. Be to, norėčiau atkreipti dėmesį, jei žemės mokestis bus sumokamas po 2015 m. sausio 1 d., tai jis turės būti sumokėtas eurais.

– Sakykite, o jei asmuo pamiršo sumokėti žemės mokestį, kiek delspinigių tenka mokėti laiku nesumokėjus žemės mokesčio?

– Iki mokėjimo termino nesumokėjus žemės mokesčio, skaičiuojami delspinigiai. Šiuo metu taikomas delspinigių dydis 0,03 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną.

– Kur kreiptis iškilus klausimams dėl šio mokesčio?

– Mokesčių mokėtojas informaciją apie mokėtiną žemės mokestį gali sužinoti VMI Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882. Taip pat gali kreiptis į mokesčių specialistą, kurio kontaktai pateikti žemės mokesčio deklaracijoje. VMI atstovas, mokesčių mokėtojui pageidaujant, galės išaiškinti kaip susigrąžinti žemės mokesčio permoką, permokos ar nepriemokos atsiradimo priežastis. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje