Skip to content

Ignalinos savanoriai pakilia nuotaika pasitinka profesinę šventę

Mamertas KRAPAUSKAS

Profesionali ir patikima, sėkmingai dalyvaujanti tarptautinėse operacijose ir padedanti Lietuvos žmonėms nelaimių atvejais – tokia yra šiandienė Lietuvos kariuomenė, nuėjusi 96-erių metų kelią. Per tuos metus besikuriančiai kariuomenei dėl Lietuvos laisvės ir teritorijos vientisumo teko kautis ir su bolševikais, ir želigovskininkais, ir bermontininkais.

Šiose kovose kartu su kariuomenės daliniais dalyvavo ir Lietuvos savanoriai. Šiandien krašto apsaugos savanorių pajėgose tarnauja daugiau nei keturi tūkstančiai karių savanorių, kurie yra rengiami Lietuvos sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai, taip pat teikti pagalbą kitoms valstybėms ir savivaldybių institucijoms.

Kaip MI pasakojo Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės 807 pėstininkų kuopos vadas kapitonas Darius Baušys, kario savanorio tarnyba yra nenuolatinė, ji derinama su darbu, mokslais ir studijomis. Per metus karys savanoris vidutiniškai įvairiose pratybose praleidžia apie 30 parų. Mokymai dažniausiai rengiami savaitgaliais, tačiau įvairūs kursai ir pratybos vyksta ir darbo dienomis. Mūsų rajono karių savanorių kuopoje yra apie 100 narių. Tai įvairių profesijų ir amžiaus gyventojai, dėvintys karių uniformą ir gerai susipažinę su karišku gyvenimu. Malonu, kad nuo šių metų kariai savanoriai, kaip lygiaverčiai kariuomenės partneriai, pradėjo dalyvauti įvairiose pratybose. Pasak kuopos vado D. Baušio, neatsitiktinai jie lapkričio 2–14 d. buvo pakviesti dalyvauti ir Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų štabo organizuotose tarptautinėse lauko taktikos pratybose „Geležinis kardas 2014“ Pabradės poligone, kur dalyvavo apie 2,5 tūkst. karių iš 9 NATO šalių.

Kaip teigė karių kuopos vadas, tokiose gausiose pratybose dalyvavo ir 30 Ignalinos savanorių, kurie kartu su Švenčionių ir Molėtų rajonų savanoriais lapkričio 8–10 d. atliko užduotis nustatytoje teritorijoje. Šios užduotys buvo nelengvos, bet Šiaulių apygardos eksperto ir stebėtojo teigimu, ignaliniečiai jas atliko kruopščiai, be rimtesnių priekaištų, todėl ignaliniečiai sugrįžo iš jų gerai nusiteikę ir sukaupę daug įgūdžių. Dabar tuos įgūdžius teks plėtoti ir tarp kitų karių savanorių.

Lietuvos kariuomenės dienos išvakarėse Ignalinos karių savanorių vadas prašė visus viešai pasveikinti su ta profesine švente, linkėdamas, kad jie ateityje sąžiningai vykdys savo pareigas, nes to reikalauja nerami tarptautinė padėtis ir valstybės saugos aplinkybės. 

 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here