Skip to content

Trukt už vadžių… ir vėl iš pradžių

Užsikūrė tikras pragaras dėl Ignalinos Laisvės g. 60-ojo namo renovacijos. O jį užgesinti ar bent jau prigesinti tegalės tik vienokios ar kitokios palankios aplinkybės. Gyventojai raunasi plaukus ir nusivylę vietos valdžios abejingumu, gindami savo teises braunasi link teisybės per tankius valdžios sargų brūzgynus link pačių pačiausių, galbūt galinčių padėti išspręsti šį ginčą. Viešinome gyventojų nuomonę ir labai trumpą, aiškų ir konkretų UAB „Ignalinos butų ūkis“ direktoriaus pastebėjimą, kad šio namo gyventojai neturi kuom užsiimti, todėl ir ieško problemų. Galiausiai kreipėmės komentaro į minėtame name patikrą atlikusios VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ vadovus. Pateikiame jų pastebėjimus ir išvadas.

„VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – Agentūra), atsakydama į Ignalinos rajono laikraščio „Mūsų Ignalina“ laikinosios redaktorės Linos Raginytės 2014 m. spalio 29 d. paklausimą dėl daugiabučio Laisvės g. 60, Ignalinoje vykdomų statybos darbų, informuoja, kad daugiabučio namo Laisvės g. 60 modernizavimo investicijų projektas (toliau – projektas) įgyvendinamas pagal Valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisykles, patvirtintas LR Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 708, kurios nustato, kad Projekto administratorius, atlikdamas statytojo( užsakovo) funkcijas, nurodytas LR statybos įstatyme, organizuoja projekto parengimą, įgyvendinimą ir (ar) finansavimą (taisyklių 5 punktas), privalo laikytis daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Būsto energijos taupymo agentūra 2013 m. birželio 21 d. ir 2013  m. rugpjūčio 29 d. pritarė minėto daugiabučio (UTJ0039) projekto administratoriaus UAB „Ignalinos butų ūkis“ įvykdytų daugiabučio namo atnaujinimo ( modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimų ataskaitoms, kur laimėjusiais pripažinti, atitinkamai: UAB „Maginis“ ir UAB „Duventa“.

Agentūra pagal teisės aktų nustatytą kompetenciją vertina jai patiektus dokumentus, t. y. vertina daugiabučio namo atnaujinimo investicijų plano, projekto rengimo pirkimo atsaikitų ir kitų dokumentų atitiktį.(…) Agentūra, atsižvelgdama į statybos techninės priežiūros ypatumus, atnaujinant daugiabučius pastatus, periodiškai vykdo renovuojamų namų patikras. Jūsų laiške minimo renovuojamo daugiabučio namo patikras agentūros specialistai vykdė 2014 m. gegužės 14 d. ir spalio 23 d. Pažymėtina, kad visi pastebėti atliekamų statybos darbų trūkumai ir pažeidimai yra agentūros specialistų  fiksuojami ir apie juos nedelsiant pranešama Projekto administratoriui.

Agentūra gavo Projekto administratorių konsultuojančios techniniais klausimais UAB „Lyderio grupė“ atsakymą dėl agentūros pastebėtų galimų vykdomų statybos darbų trūkumų ir pažeidimų, užfiksuotų šių metų spalio 23 d. matome, kad UAB „Ignalinos butų ūkis“ reagavo į pastabas dėl vykdomų statybos darbų kokybės ir tikimės, kad visi pažeidimai iki statybos užbaigimo akto surašymo bus ištaisyti. Eilinės patikros metu agentūros specialistai patikrins, ar visi defektai šiame objekte yra ištaisyti.“

Norime priminti, kad vis tik patikra spalio 23 d. buvo atliekama užsispyrusių gyventojų dėka, kurie tiesiog jos reikalavo, neapsikentę UAB „Ignalinos butų ūkis“ abejingumo.

Ir MI, ir minėto namo gyventojai gavo atsakymą – UAB „Lyderio grupė“ Statybos projektų vadovo Artūro Žiromskio raštą, kurį paviešinsime. Raštas, kuriame komentuojami atsakymai į gyventojų nusiskundimus, buvo pateiktas lapkričio 11 d., bet iki lapkričio 24 d. trūkumai tebėra nepašalinti, o štai rašte jau teigiama, kad viskas sureguliuota. Gyventojai įsitikinę, kad žmogus, sudaręs šį raštą, greičiausiai net nebuvo vietoje, o raštą surašė „iš lubų“. Be to, renovacijos darbus atliekančių įmonių atstovai ir kai kurie šiam namui paslaugas teikiančių įmonių atstovai visai pasimetė skaitydami šį raštą, nes atvykę vykdyti įsipareigojimų, gavo raštą, kad jau viskas neva atlikta. Štai taip – kažkas labai persistengė ir vėl padarė meškos paslaugą. Negana to, po straipsnių laikraštyje ir raštų atitinkamoms institucijoms, namo palėpės durys užrakintos nuo pačių gyventojų, kad nelandžiotų ir nematytų to, ko nereikia matyti. Žmonės tebešąla, nors teigiama, kad jau viskas sutvarkyta, ventiliacijos šachtos tebeužkištos ir t. t. Žodžiu, viskas pasikeitę tik raštuose ir ataskaitose, beje, kaip ir visas mūsų gyvenimas. Juk mes gyvename tobulų ataskaitų laikais.

UAB „Lyderio grupė“ atestuoto statybos inžinierius Artūro Žeromskio ataskaita, vertinant nusiskundimus:

1.„Stogo karnizų ilgis neatitinka reikalavimų“. Techniniame darbo projekte stogo karnizus numatyta įrengti išsikišusius už fasado plokštumos daugiu kaip 40 cm. Patikrinimo metu nustatyta, kad stogo karnizai ištraukti už fasado plokštumos 40 cm.

2.„Šildymo sistema nesubalansuota (butuose dar vis nešyla radiatoriai)“. Šildymo sistemos balansavimas atliktas. Prasidėjus šildymo sezonui paaiškėjo, kad šyla ne visi namo radiatoriai, kadangi šilumos punkte esantis senas cirkuliacinis siurblys nepraleidžia reikiamo vandens debito, nors pagal technines jo charakteristikas turėtų užtikrinti reikiamą debitą. Rangovas savo lėšomis sumontavo naują cirkuliacinį siurblį, nors rangos sutartyje nenumatytas katilinėje esamų siurblių keitimas. Pirminis šildymo sistemos balansavimas atliktas, visuose butuose šyla radiatoriai. Galutinis šildymo sistemos balansavimas bus atliktas kai lauke bus minusinė temperatūra.

3.„Šildymo vamzdžiai įrengti ventiliacijos šachtose“. Antrame aukšte į gyvenamą butą, brėžinyje pažymėtą indeksu „4“, laiptinėje įrengto šildymo sistemos kolektoriaus šildymo sistemos vamzdynus galima tik kertant sieną, atskiriančią buto patalpas nuo laiptinės. Minėtoje sienoje yra įrengtos vėdinimo šachtos. Dėl šios priežasties rangovas įrengė šildymo vamzdynus vėdinimo šachtoje, kuriuos apšiltino 5 cm akmens vatos kevalais. Minėta vėdinimo anga skirta antro aukšto patalpų vėdinimui, kuri įrengta ant antro aukšto gelžbetoninės perdangos ir išvesta į palėpę. Šilumos vamzdynai įrengti vėdinimo šachtoje neįtakoja antro aukšto patalpų vėdinimo kokybei.

4.„Sienose daugybė šildymo vamzdelių sujungimų (alkūnių), o jų visai būti negali“. Statybos techniniai reglamentai ir techninis projektas nurodo, kad vamzdynuose montuojamuose paslėptai, t. y. statybinėse konstrukcijoje, negali būti išardomų jungčių (sujungimų). Gyvenamo namo šildymo sistemos vamzdynai sujungti juos tarpusavyje presuojant, tai yra nenaudojant išardomų jungčių.

5. „Šilumos ir karšto vandens vamzdynas izoliuotas ne pagal reikalavimus (izoliuota tik viena jų pusė)“. Visi nauji įrengti šilumos vamzdynai izoliuoti vatos kevalais visu perimetru.

6. „Stogo remonto darbai atliekami ne pagal techninį darbo projektą ir Butų ūkio raštą Nr. 7, 2013 07 15“. Stogo remonto darbai neatliekami, tik šiltinamas antro aukšto denginys. Denginio šiltinimo darbai atliekami pagal techninį darbo projektą.

7. „Dauguma vamzdžių sienose be įvorių, „tarpai tarp vamzdžio ir įvorės neužsandarintos elastinga mastika“, „neužtaisytos skylės sienose, kur eina vamzdžiai“. Šiuo metu vykdomi statybos rangos darbai ir jie nėra baigti. Vadovaujantis techniniu darbo projektu rangovas privalės įrengti sienose įvores, užsandarinti elastinga mastika, užtaisyti išmuštas vamzdynams skyles.

8. „Tarp vamzdžių ir metalinių apkabų nėra gumos tarpinių“. Šilumos vamzdynų tvirtinimo apkabos atitinka techninio darbo projekto technines specifikacijas, kuriuose nėra numatyta, kad apkabos turi turėti gumines tarpines.

9. „Šlampa UAB „Eurovaistinė“ rūsio patalpos, pelija sienos“. Įrengus aplink pastatą betoninių plytelių nuograndą, paviršinis vanduo nukreipiamas nuo pastato sienų ir rūsio patalpos nedrėksta. Šiuo metu rūsio patalpų sienos sausos. 

10. „Stogo plėvelė uždėta ne difuzinė, kuri priklauso pagal reikalavimus, o armuota. Nuo šios plėvelės susidaręs kondensatas laša ant palėpės perdangos ir ji šlampa“. Stogo konstrukcijose difuzinė plėvelė įrengiama, kai stogo konstrukcijos šiltinamos akmens vata. Jos paskirtis – išleisti perteklinę drėgmę iš apšiltinimo medžiagos į lauką ir tuo pačiu nepraleisti patenkančios drėgmės iš lauko pusės. Ant stogo konstrukcijų sumontuota difuzinė plėvelė, kuri taip pat išleidžia vandens garus. Palėpėje yra įrengtos namo vėdinimo šachtos, iš kurių šiltas oras patenka į palėpę ir kondensuojasi ant šaltos stogo kondensacinės plėvelės. Kondensacinė oro plėvelė nepajėgi praleisti didelį drėgmės kiekį į lauką, todėl susidaręs vandens kondensatas laša ant perdangos. Rangovas UAB „Magirnis“, atliekantis pastato modernizavimo darbus, įsipareigojo vėdinimo šachtų angas pajungti į stogo konstrukcijose įrengtas vėdinimo angas ir taip išspręsti kondensato susidarymo priežastis.

Įdomu tai, kad gyventojai šiuos pažeidimus užfiksavo kartu su patikrą atlikusiu BETA (agentūros) atstovu, o štai jau įmonės „Lyderio grupė“ atstovas pažeidimų „nemato“ ar interpretuoja juos visai kitaip. Tai kas gi teisus? Tad dar tikrai ne pabaiga. Ir atsakymą į šį klausimą dar gausime. Norisi pastebėti, kad žmonės, o ne kažkas gražus ir kostiumuotas, už renovacijas mokės dešimtis tūkstančių litų, o vien tai, kad drįsta pareikalauti kokybės, sulaukia net ir grasinimų.

P. S. Spausdinamų atsakymų ir raštų kalba netaisyta. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje