Skip to content

Priminimas kiaulių augintojams

MI informacija

Lietuvoje nuo šių metų sausio mėnesio patvirtinti 24 afrikinio kiaulių maro židiniai šernų populiacijoje ir 6 židiniai naminių kiaulių laikymo vietose. Iš jų net 3 šernų ir 4 kiaulių afrikinio maro židiniai yra užfiksuoti Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba taiko kompleksines priemones ligos plitimui sustabdyti. Viena iš priemonių yra draudimas laikyti kiaules užkrėstoje teritorijoje ir zonoje aplink šią teritoriją.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. B1-800 „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“ visa Ignalinos rajono savivaldybės teritorija yra laikoma buferine afrikinio kiaulių maro zona. Šioje teritorijoje kiaulių laikytojams, turintiems ne daugiau kaip 100 kiaulių, yra draudžiama jas laikyti po 2014 m. gruodžio 15 d. Draudimas taikomas neatsižvelgiant ar ūkyje buvo įgyvendintos biosaugos priemonės ar ne.

Kiaulių laikytojai, laikantys iki 100 kiaulių, privalo paskersti jas savo reikmėms arba Valstybinės maisto ir veterinarijos patvirtintoje skerdykloje. Prieš skerdimą savo reikmėms kiaulių laikytojai turi raštu informuoti Ignalinos valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir ūkį aptarnaujantį privatų veterinarijos gydytoją dėl kiaulių klinikinės apžiūros ir mėginių afrikinio kiaulių maro tyrimams paėmimo. Kiaulių laikytojai, paskerdę kiaules vykdydami šį įsakymą ir įsipareigoję vienerius metus nelaikyti kiaulių, turi teisę gauti paramą pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3D-790 „Dėl paramos teikimo kiaulių laikytojams už kiaules, paskerstas dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės, taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas paramos taisykles. Smulkesnę informaciją dėl paramos gavimo teikia seniūnijų žemės ūkio specialistai.

Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje be raštiško suderinimo su Ignalinos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba draudžiama steigti naujas kiaulių laikymo vietas; kiaulių laikytojams, kurie, vykdydami aukščiau išdėstytus reikalavimus, kiaules paskerdė, vėl įsigyti ir laikyti jas; taip pat atnaujinti kiaulių laikymą vietose, kurios įtrauktos į Ūkinių gyvūnų registro centrinę duomenų bazę ir kuriose šio įsakymo įsigaliojimo dieną kiaulės nebuvo laikomos.

Siekiant sklandaus kiaulių skerdimo, mėginių paėmimo, dokumentų įforminimo ir iki terminų jų pateikimo kompensacijoms gauti – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba rekomenduoja ir ragina, kiaulių laikytojus, nelaukti paskutinių dienų ir pradėti išaugintų kiaulių skerdimą, kad ant artėjančių Šventų Kalėdų šventinio stalo būtų skanus kepsnys ir pinigėlių kišenėje dovanoms nupirkti. 

Dėl smulkesnės informacijos siūlome kreiptis į Ignalinos valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą telefonais (8 386) 52434 arba (8 386) 52340. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje