Skip to content

Ar reikia mokėti privalomąjį sveikatos draudimą?

MI informacija

– Auginu su žmona nepilnametį 4-erių metų vaiką. Šiuo metu nedirbu. Žmona dirba. Ar aš esu apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu? Ar man reikia pačiam draustis?

Eugenijus GAŠČENKA

APDRAUSTIEJI VALSTYBĖS LĖŠOMIS

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 2 str. 1 dalyje nustatyta, kad apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu – draudžiamieji privalomuoju sveikatos draudimu, kurie šio įstatymo nustatyta tvarka moka arba už kuriuos yra mokamos šio įstatymo nustatyto dydžio įmokos.

Įstatymo 6 str. 4 d. 5 punkte nustatyta, kad apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis (išskyrus asmenis, kurie privalo mokėti arba už kuriuos mokamos sveikatos draudimo įmokos pagal šio įstatymo 17 str. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 8 dalis), laikomi vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, vienas iš globėjų, šeimoje globojantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų, vienas iš globėjų (rūpintojų), šeimoje globojantis (besirūpinantis) du (dviem) ir daugiau nepilnamečių vaikų.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad jei auginate vaiką iki 8 metų, privalomuoju sveikatos draudimu esate draudžiamas valstybės lėšomis iki vaikui sukaks 8 metai, todėl papildomai mokėti už jį nereikia. 

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8 386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8 624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2014 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Daugiau informacijos internetiniame tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje