Skip to content

Išnaikinę kiaules, gali kreiptis paramos kitiems gyvuliams įsigyti

Lina RAGINYTĖ

Vieni darbai veja kitus darbus, laikas spaudžia, snausti nėra kada. Jau patvirtintos Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklės, tad labai svarbu, kad ūkininkai suskubtų laiku tvarkyti dokumentus, jei vis tik apsisprendė tęsti ūkininkavimą ir toliau vykdyti ūkinę veiklą, augindami kitus gyvūnus (galvijus, avis, ožkas, triušius, paukščius ir kt.). Išsamiau apie tai pasakoja Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus specialistė Jolanta CICĖNIENĖ.

„Kiaulių laikytojai, nukentėję nuo afrikinio kiaulių maro, jau gali gauti valstybės kompensaciją ir įsigyti kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules. Žemės ūkio ministerija, siekdama prisidėti prie dalies prarastų pajamų atlyginimo, patvirtino naująją valstybės paramos schemą, kuri padės afrikinio kiaulių maro zonoje toliau skatinti gyvulininkystės veiklą. Paraiškos gauti kompensacijas priimamos iki 2015 m. gegužės 1 d.

2014 m. gruodžio 2 d. žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė įsakymu  Nr. 3D-914 patvirtino Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisykles. Jomis nustatyta valstybės biudžeto lėšų skyrimo tvarka ūkinių gyvūnų laikytojams, kurie afrikinio kiaulių maro buferinėje zonoje paskerdė kiaules, įsipareigojo Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai nustatytą laiką kiaulių nelaikyti ir įsigijo kitus, išskyrus kiaules, ūkinius gyvūnus (galvijus, avis, ožkas, triušius, paukščius ir kt.)

Ūkininkams, kurie dėl afrikinio kiaulių maro buvo priversti atsisakyti kiaulininkystės, mokamos kompensacijos – iki 80 proc., bet neviršijant 2000 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 580 Eur), atlyginamos išlaidos už įsigytus kitus ūkinius gyvūnus. Paramos gavėjai turi įsipareigoti trejus metus afrikinio kiaulių maro zonoje laikyti ūkinius gyvūnus (išskyrus kiaules) ir vykdyti ūkinę veiklą.

Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie vykdydami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nurodymus paskerdė, sunaikino kiaules arba jų kiaulės nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro. Kiaulės turėjo būti registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje. Paskerstos, sunaikintos ar dėl ligos nugaišusios kiaulės turėjo būti ištirtos laboratorijoje dėl afrikinio kiaulių maro.

Norintys pasinaudoti šia galimybe ūkininkai paraiškas turi pateikti seniūnijoms pagal gyvenamąją vietą. Kartu su paraiška reikia pateikti ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentus, t.y. sąskaitą-faktūrą, mokėjimo nurodymą, pinigų priėmimo kvitą, kasos pajamų orderio kvitą ir kt. Ūkininkai, nesikreipę paramos už paskerstas dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės kiaules, dar turi pateikti ir mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti aktą.

Lėšos bus išmokamos per Nacionalinę mokėjimo agentūrą. Atkreiptinas dėmesys, kad agentūra turi teisę pasirinktinai patikrinti 5 proc. procentus pareiškėjų, norinčiųjų gauti kompensacijas.“, – teigia J. Cicėnienė.

Dėl informacijos kreiptis į Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus specialistę Jolantą Cicėnienę, tel. (8 386) 54621.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here