Skip to content

Kazitiškyje – pirmasis padėkos vakaras

MI informacija

Gruodžio 27 d. Kazitiškio seklyčioje netrūko geros nuotaikos, skambėjo dainos ir plojimai – vyko Kazitiškio kaimo bibliotekos organizuotas kalėdinis padėkos vakaras koncertas „Norisi visada skubėti namo“. Kalėdinis padėkos vakaras Kazitiškio seniūnijoje organizuotas pirmąkart. Pačioje renginio pradžioje susirinkusiuosius daina „Kalėdų sapnas“ pasveikino Kazitiškio kultūros ir laisvalaikio organizavimo specialistė Danutė Gasiūnienė.

Metų pabaigoje, kai visi skaičiuoja nuveiktus darbus ir mintyse rikiuoja padėkos žodžius, biblioteka savo skaitytojus ir bičiulius pakvietė į vakarą, kurio metu dovanojo šiltą pabendravimą bei linksmą muziką. Didžiausias džiaugsmas – kad į kvietimą pabūti kartu atsiliepė tiek daug bibliotekos draugų, kurie buvo pasveikinti ir apdovanoti padėkos raštais ir dovanomis. Tai jaunosios bibliotekos aktyvistės Julija Lapteva, Gabrielė Tomašėvič ir Karolina Bikulčiūtė, aktyvūs bibliotekos skaitytojai Irena Dervinienė, Irena Rukienė, Elena Nasevičienė. Taip pat mūsų seniūniją garsinantys žmonės – buvusi bibliotekininkė Gendrika Servutienė, kuri į savo organizuotus renginius pakviesdavo daug kitų rajonų, miestų svečių, kuriuos supažindino su mūsų seniūnija. Pakviestas kraštietis Jonas Rimantas Klimas niekada neatsisako dalyvauti renginiuose. Kadangi praėjusių metų balandį gerb. Rimantas šventė gražų 75-erių metų jubiliejų, ta proga visi jam sudainavo „Ilgiausių metų“.

Muzikos garsais ir dainomis visus džiugino Ignalinos kultūros ir sporto centro liaudiškos muzikos kapela „Ringė“, Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokinys saksofonistas Povilas Trubila, Kazitiškio saviveiklininkai, šeimyninis Prano ir Laimutės Trubilų duetas. Šventę vainikavo bendra daina – visi smagiai traukė Lietuvių „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“.

Nuoširdus ačiū: informaciniam rėmėjui „Mūsų Ignalina“, pagrindiniam rėmėjui UAB „Legra“, rajono Viešosios bibliotekos direktorei Loretai Aleknienei, Kazitiškio seniūnijai ir seniūnui Drąsučiui Jelinskui, vairuotojui Vladui Valkauskui, Kazitiškio kultūros ir laisvalaikio organizavimo specialistei Danutei Gasiūnienei, Ignalinos kultūros ir sporto centro liaudiškos muzikos kapelai „Ringė“, klebonui Vidui Smagurauskui, visiems, kurie padėjo pasiruošti šventei.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje