Skip to content

Kaip apskaičiuoti ir mokėti papildomą miško 5 proc. mokestį

MI informacija

Nuo sausio 1 d. visi miško valdytojai privalo apskaičiuoti ir sumokėti 5 proc. iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką, – informuoja Aplinkos ministerija ir pateikia atsakymus į dažniausiai kylančius klausimus.

2014 m. gruodžio 3 d. Vyriausybė nutarimu Nr. 1380 patvirtino naują Privalomųjų atskaitymų į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo reakciją (toliau – Aprašas), kuriame reglamentuojama miško valdytojų privalomųjų atskaitymų, nurodytų Miškų įstatymo 7 str. 2 ir 3 dalyse, iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo tvarka. Šis Vyriausybės nutarimas ir juo patvirtinta nauja Aprašo redakcija įsigaliojo nuo sausio 1 d. Toliau pateikiami svarbiausi klausimai apie privalomuosius atskaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką bei atsakymai į juos.

Kas privalės apskaičiuoti ir sumokėti privalomuosius atskaitymus?

Privalomuosius atskaitymus privalės apskaičiuoti ir sumokėti visi fiziniai ir juridiniai asmenys miško valdytojai, kurie gaus pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką.

Kaip reikės apskaičiuoti privalomuosius atskaitymus bei kokio dydžio šie atskaitymai bus?

 Privalomuosius atskaitymus reikės apskaičiuoti iš per mokestinį laikotarpį miško valdytojo gautų pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką. Vadovaujantis Miškų įstatymo 7 str. 2 d., miško valdytojas iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką, privalės apskaičiuoti privalomuosius 5 proc. atskaitymus.

Kur reikės sumokėti apskaičiuotus privalomuosius atskaitymus?

Apskaičiuotus privalomuosius atskaitymus miško valdytojui reikės sumokėti į valstybės biudžetą pagal mokesčių administratoriaus – Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) – nustatytą įmokos kodą.

Ar reikės pateikti privalomųjų atskaitymų deklaraciją?

Taip, užpildytą ir tinkamai pasirašytą deklaraciją FR0463 reikės pateikti VMI per elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt) arba pateikti bet kuriai apskrities VMI, arba VMI Deklaracijų tvarkymo skyriui Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos FR0463 formos užpildymo taisykles rengia ir tvirtina VMI. Su šio teisės akto ir deklaracijos FR0463 formos pakeitimo projektu galima susipažinti Seimo interneto puslapyje

Kaip dažnai reikės apskaičiuoti, sumokėti privalomuosius atskaitymus ir pateikti deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai?

Miško valdytojai privalės apskaičiuoti ir sumokėti privalomuosius atskaitymus iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką, bei mokesčių administratoriui, t. y. VMI, pateikti privalomųjų atskaitymų deklaraciją iki kito mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, 15 d. Miško valdytojo juridinio asmens privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. Miško valdytojo fizinio asmens privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis.

Pažymime, kad miško valdytojui per mokestinį laikotarpį negavus pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką, už šį mokestinį laikotarpį privalomųjų atskaitymų į valstybės biudžetą mokėti ir privalomųjų atskaitymų deklaracijų teikti nereikia.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje