Skip to content

„Vyžotas“ „batuotam“ – ne lygis

Pranui neskauda galvos dėl Vlado, o Vladas nekreipia dėmesio į Prano bėdas. Nors mes, kaip užsukti, kartojame, kad reikia įsijausti į kito žmogaus vaidmenį ir tik tada spręsti reikalą iš esmės, vis tik, mąstant tradiciškai, niekada niekas negali ir negalės suprasti, kaip iš tiesų jaučiasi ir ką iš tiesų galvoja kitas. Gal ir per giliai užkabinau palygindama, bet gi kaip kitaip.

Individualių namų gyventojai gal ir pyktels dėl nesibaigiančių tų pačių temų, bet daugiabučių gyventojai, sako, eis iki galo – nenurims, kol UAB „Ignalinos butų ūkis“ nenustos tyčiotis iš jų ir nepradės sąžiningai ir atsakingai vykdyti savo įsipareigojimų žmonėms.

Originalūs sprendimai

Mes vis baladojamės į UAB„ Ignalinos butų ūkis“ direktoriaus sąmonę ir sąžinę. O jis – kaip negirdi, taip negirdi. Tik „traso“ su „pasatėliu“ po rajoną (aišku, ne po visą) galvą užrietęs, laikas nuo laiko vis užsukdamas pasižiūrėti, ar nesumažėjo auksinių monetų, surinktų „už orą“ iš mokesčių mokėtojų, maišas, ir tiek žinių. Sako, kad kai kurie Butų ūkio darbuotojai buvo tokie geri, kad net Kalėdų Senelis prie jų sąskaitų darbavosi. Žmonės eina su skundais vienas po kito į redakciją (dar du skundai gauti), o Butų ūkis savo interneto svetainės tituliniame lape visu dydžiu „įsimetęs“ 2014 03 14 gautą Aplinkos ministro padėkos rašto kopiją atsipūtęs ir toliau plaukia pasroviui. Suprask – mes gavome ministro padėką – reiškia viską darom nepriekaištingai ir ko čia jūs, „vyžotieji“, painiojatės „batuotiems“ po kojomis. Nežinau, kas išmąstė tokį originalų „savireklamos“ būdą, bet tautą prajuokino galingai, aišku, dar kartą pademonstruodami savo ne „vyžuotumą“ ir „erudiciją“. 

Kur „dingsta“ pinigai?

Vieni pirmųjų, rinkdami parašus, raštu į rajono savivaldybės merą Henriką Šiaudinį dėl UAB „Ignalinos butų ūkis“ neūkiškumo ir galimo lėšų švaistymo kreipėsi Aukštaičių gatvės gyventojai. Pašymo esmė: „Prašome gerbiamą merą Henriką Šiaudinį išspręsti klausimą dėl UAB „Ignalinos butų ūkis“ mokamų eksploatacijos pinigų kaupimo. Kiek pamename, minėta įmonė „mūsų name (Aukštaičių g. 27) neatliko jokių remonto darbų, tad kyla klausimas, kur naudojami mūsų mokami pinigai ( per metus sumokama apie 1200 Lt).

Kituose rajonuose, tarkim Utenoje, Lazdijuose, Marijampolėje, remiantis savivaldybės sprendimu, yra sudarytos kiekvienam namui šių pinigų kaupimo sąskaitos. Kodėl gi to negalima padaryti ir mūsų rajone, nes dauguma namų yra renovuoti (mūsų taip pat). Jeigu būtų sudarytos kiekvieno namo kaupiamosios sąskaitos, tuomet galima būtų paremontuoti laiptines, kurias daugelyje namų privalu remontuoti, nors iš išorės namai laibai gražūs. Ne visų namų gyventojai pajėgūs susiremontuoti laiptines (ir ar jie turi tai daryti, jei yra administratorius), nes nemažai žmonių – pensininkų ir dar neįgalių.

Prašome gerbiamą merą padėti išspręsti šį mūsų prašymą gyventojų naudai t. y. kad būtų pradėti kaupti eksploatacijos pinigai, gyventojai informuojami, kiek pinigų sukaupta, kiek bei kur jų panaudota. Pageidautina, kad būtų vedama griežta kaupiamųjų pinigų kontrolė ir jie būtų naudojami pagal paskirtį konkretaus namo reikmėms. Šis klausimas yra aktualus visiems Butų ūkio administruojamiems namams.“

Kreipėsi žmonės dar pernai spalio 31d. (ant pateikto rašto yra užvizuota gavimo data), o atsakymą paštu gavo tik šio sausio 7 d., kai jau buvo parengta ši informacija.

Situacija avansu

Tik man štai įdomu, nejau rajono savivaldybės administracija nemato, kas vyksta? Nejau niekas netikrina įmonių dokumentų? Kodėl žmonės turi dešimtis kartų eiti ir skųstis, kreiptis į redakciją, verkti, prašyti, maldauti, tada dar iškęsti paniekas ir galiausiai dėl iškovotos teisybės (jei pavyksta) dar likti kaltais?

Pabandykim pamodeliuoti situaciją avansu. Tarkim, atsistatydintų (žinoma, „pareikalavus“) Butų ūkio direktorius. Taigi, jis liktų be darbo ir taptų „auka“, o visa kaltė kristų ant besiskundžiančiųjų gyventojų pečių. Netiesa? Būtent, kad tiesa. Juk Būtų ūkio direktorius niekada nepripažins, kad jis netinkamai elgėsi, neatliko savo pareigų ir pan. Lygiai taip pat absoliučiai nekalta bus ir savivaldybės administracija, kontroliuojanti ir prižiūrinti šios įmonės veiklą.

Kalbant apie atsistatydinimus, tai mano galvelė niekaip nesupranta, kodėl žmogus, pridaręs žalos ir nuostolio visuomenei tiesiog atleidžiamas iš darbo ir tiek. O kur atsakomybė? Galima pamanyti, kad tai didžiulė bausmė – atleidimas iš darbo. Tokio piktadario kišenėse tiek pinigėlių prikaupta, kad trims jo gyvenimams užteks. Negana to, jis jau po savaitėlės ras kitą šiltą vietelę ir mulkins kitus. O štai jo padarytus nuostolius turės atlyginti ne kas nors kitas, o eiliniai darbuotojai. Tokiais atvejais tradiciškai pradedami mažinti atlyginimai, naikinami etatai, „savo noru“ einama nemokamų atostogų ir pan. Manau, kad turėtų būti priešingai – tokio žmogaus jokiu būdu negalima atleisti iš darbo, o, atitinkamai pažeminus pareigose, priversti dirbti tol, kol bus atlyginti visi padaryti nuostoliai įmonei ir visuomenei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kad ir kaip ten bebūtų, visais atvejais dėl visko kalti gyventojai, jau vien dėl to, kad jie yra ir žurnalistai ir rašo apie tai.

P. S. Aukštaičių gatvės 27-ojo namo gyventojai prašo ir kitų daugiabučių namų gyventojus pateikti savo nuomonę šiuo klausimu. Nejau taip visą gyvenimą ir leisimės išnaudojami

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje