Skip to content

Ožkos metais – išmokos už ožkas

MI informacija

Įgyvendinant Nacionalinę 2014–2020 m. gyvulininkystės sektoriaus plėtros programą, 2015 m. bus pradedamos mokėtis susietosios paramos išmokos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas. Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė pasirašė šios paramos administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisykles. Susietosios paramos išmokos už minėtuosius gyvulius mokamos vieną kartą per metus iš Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšų. 2015 m. numatyta  daugiau kaip 19 mln. Eur išmokoms: 13 mln. Eur – už mėsinius galvijus, 4,3 mln. Eur – už pieninių veislių bulius, beveik 2 mln. Eur – už mėsines avis, 0,2 mln. Eur – už pienines ožkas.

„Šios paramos tikslas –  palaikyti mėsinių galvijų, mėsinių avių, pieninių veislių bulių, pienui laikomų pieninių ožkų laikytojų pajamas užtikrinant dabartinį gamybos lygį“, – pažymi žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Išmokos už gyvulius valdos valdytojams pradedamos mokėti nuo kitų metų kovo 1 d. ir turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki birželio 30 d. Numatyti orientaciniai išmokų dydžiai 2015 m. už gyvulius: už vieną mėsinį galviją – 178,48 Eur, už vieną mėsinę avį – 19,83 Eur, už vieną pieninės veislės bulių – 133,91 Eur, už vieną pieninę ožką – 24,02 Eur.

Tikslūs nurodytų išmokų dydžiai nustatomi ne vėliau kaip iki kitų metų vasario 10 d. atsižvelgiant į patikslintas lėšas, skirtas iš Europos Sąjungos biudžeto, ir gavus informaciją iš valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie tinkamų valdos valdytojų, ar jų partnerių laikomą mėsinių galvijų, mėsinių avių, pieninių veislių bulių ir pieninių ožkų skaičių.

Žemės ūkio valdų valdytojai, kurie atitiks reikalavimus, galės gauti bet kurias kitas papildomas nacionalines tiesiogines išmokas, taip pat turės teisę pretenduoti į išmokas pagal kelias paramos schemas.

Išmokos už gyvulius neskiriamos valdos valdytojams, kurie gauna paramą pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje