Skip to content

Bendoriai

MI informacija

Google Bendorių lyg ir nedaug, bet Ignalinos rajone tai gausi giminė. Enciklopedijoje minimas  Antanas Bendorius (1904–1969), geografas Jonas Bendorius (1889–1954), vargonininkas, chorvedys, pedagogas ir kompozitorius Petras Bendorius (Bendoraičius, 1863–1906), pedagogas, tautosakininkas Rimantas Bendorius (g. 1952 m.), Plungės r. politinis veikėjas. Esu sutikęs Bendorių Utenos parapijoje, bet ryšio su ignaliniečiais nepastebėjau.

Pradžioje buvo tik Bindoriai, bet XIX a. dažnai sutinkama jau ir Bendorių pavardė. Matyt ir dabar gyvena Bindoriai ir Bendoriai. Jų visų šaknys yra Lobiniai. Čia gyveno nuo senų laikų, dar iki didžiojo maro 1705–1710 m. Tai viena iš nedaugelio vietinių giminių. Pradininkai buvo Bartolomėjus ir Juozas Bindoriai. Štai Bartolomėjus Bindorius turėjo 7 vaikus: Mykolą, gimė 1708 m., Stasį – 1710 m., Jokūbą – 1713 m., Kateriną  – 1715 m., Kristupą – 1718 m., Oną – 1722 m., Magdaleną – 1724 m. Juozas Bindorius turėjo 4 vaikus: Eleną, gim. 1715 m., Motiejų – 1718 m., Praną – 1720 m., Jurgį – 1726 m. Matyt, Bartolomėjus ir Juozas buvo broliai. Galima manyti, kad visi Ignalinos Bendoriai ir Bindoriai yra iš vieno kelmo. Jau XVIII a. yra Bindorių, gimusių Balaveckuose (Bališkiuose), Daugėliose, Dainiuose, Metukuose. Štai Kazimieras Bindorius, Kazimiero, gim. 1762 m. Lobiniuose su sūnumi Kazimieru 1808 m. buvo perkeltas  į Dūkštą.

Dauguma Bindorių gyveno Lobiniuose. Įdomu, kaip vėliau atsirado atšakos kitose vietovėse. Štai Simonas Bindorius (1742–1822) persikėlė į Kukoriškę, jo sūnus Juozas gimė Dūdose, bet 1812 m. pervestas į Zadeksnę. Bajorų kaime Jokūbui Bindoriui 1836 m. gimė dukra Marcelė. Atrodo, kad čia jis pateko užkuriu, į žmonas paėmęs Justiną Ozarinskaitę. Taip atsitiko ir Jurgiui Bindoriui, kuris apie 1780 m. atėjo užkuriu į Buiviliškę. Ignalinoje Bendoriai apsigyveno tik XX a. Vincas Bindorius, gim. 1841 m., Petrave (Petriškėje) atsirado vesdamas Agniešką Augulytę, o jo sūnus Ignas persikėlė į Petravą. Pirmasis į Kaneišių kaimą atvyko Tomas Bendorius (1725–1808). Vėliau čia gyveno daug Bindorių. Ponai čia 1815 m. perkėlė kelias Bindorių šeimas iš Lobinių. Kazimieras Bindorius su žmona Salomėja  Kardelyte 1909 m. gyveno Lobiniuose, jo sūnus Jonas (mirė 1989 m.) su žmona Tekle Rastenyte (mirė 1987 m.) po 1930 m. vestuvių jau gyveno Kaneišiuose. Jiems gimė sūnūs Marijonas ir Bronius. Marijonas gyveno ir 1998 m. mirė Kaneišiuose, o Bronius gyveno ir mirė Molėtuose. Stasys Bindorius su žmona Izabele Čepulyte 1909 m. gyveno Ažubaliuose-Kiriliškėje, o jo tėvas Jonas 1884 m. gimė Peterburge.

Daug Bindorių gyveno Kukoriškėje. 1800 m. čia gyveno Bindoriai: Simonas, Juozas, Kazimieras, Vladas (1805 m. paimtas į rekrūtus). Vyriausias buvo Bindorius Stasys, Stasio (1725–1800). Su žmona Mariana turėjo sūnų Motiejų, gim. 1765 m., o jis irgi Motiejų, gim. 1789 m.

Antakmenėje pradžią Bindoriams padarė Bindorius Stasys, Kristupo, gimęs 1857 m. Zadeksnės-Ažudeksnės  pirmas Bindorius buvo Juozas (1775–1834). Po 1865 m. Bindorių čia nepastebėjau. Šiaip Bindorių giminė pakankamai sėsli, bet kai kurie atsidūrė ir Prancūzijoje. Štai Jonas Bendorius (1901–1973), vedęs lenkaitę, atsidūrė Prancūzijoje. Čia jiems gimė trys vaikai, kurie visi sugrįžo į Ignaliną. Eugenijus Bendorius yra vienas iš jų.

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų rašymus. Pavadinimai kartais pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje