Skip to content

Butrimai

MI informacija

Rajone tai pakankamai plačiai paplitusi pavardė. 1720 m. Daugėliškio ir Palūšės parapijose Butrimų nebuvo. Manyčiau, kad jie atvyko nuo Salako ir Dūkšto pusės. Šiuo metu ten gyvena daug Butrimų, kurių giminystės ryšys su nagrnėjamų parapijų Butrimais nenustatytas. Pastebėsime, kad Vidiškių, Ceikinių, Seniškio parapijos atsirado XIX a. viduryje ir vėliau. Senieji įrašai buvo rasti Daugėliškio parapijos dokumentuose ir dvarų inventoriaus surašymuose. Todėl pateiksime apžvalgą apie Butrimus, gyvenusius dabartinių Daugėliškio, Palūšės, Vidiškių, Ceikinių parapijose. Čia koncentruotai jie gyveno Pašvoginėje ir Balteniškėje

Pašvoginėje Petras Butrimas (1776–1848) su žmona Konstancija buvo pirmieji Butrimų atstovai šiame kaime. Nors gyveno Pašvoginėje, bet mirė Balteniškėje, palaidotas Pašvoginės kapinėse. Gali būti, kad persikėlė iš Balteniškės arba Salako parapijos. Turėjo 5 vaikus. Sūnūs Motiejus (1818–1893) ir Andrejus (1831–1884)  turėjo  po 7 vaikus, tai, matyt, lėmė Butrimų gausumą  Pašvoginėje.

Balteniškėje (2 km nuo Vidiškių, išnykęs kaimas) pirmasis buvo Kazimieras Butrimas (1740–1844), atvykęs iš Salako parapijos ir vedęs Rozaliją Misiūnaitę. Turėjo 7 vaikus. Sūnus Vincas Butrimas (gim. 1813 m.), jo broliai Adomas Butrimas (1821 m., žmona Mariana Ribokaitė) ir Mykolas Butrimas (1825 m.). Kristupas Butrimas, Vinco (1831–1912) turėjo 10 vaikų. Vienas iš jų – Tamošius – davė pradžią Ignalinos Butrimams. Jo brolis Kazimieras (1838–1922) taip pat turėjo 10 vaikų.  Iš šio kaimo dalis Butrimų  persikėlė į Čarnotropką ir į Ignaliną.

Pažvelkime į kitas vietoves, kur gyveno Butrimai. Anupras Butrimas iš Pašvoginės 1938 m. vedė Bronę Gaidelytę ir įsikūrė Bajorų kaime.

Černotropkos kaime pirmasis iš Butrimų buvo Justinas Butrimas, Jono (1857–1926). Su žmona Rozalija Gaidelyte iš Navikų turėjo 10 vaikų. Justinas gimė Balteniškės kaime. Justino sūnus Juozas 1928 m. vedė Uršulę Cicėnaitę iš Seniškio ir apsigyveno Ignalinoje. Tamošius Butrimas (1872–1946) iš Balteniškės vedė Veroniką Bagdonaitę iš Daugėliškio ir taip pat persikraustė į Ignaliną, kur jau 1904 m. gimė sūnus Bernardas, o iš viso susilaukė 10 vaikų. Gyveno prie Gavaičio ežero, kurį vietiniai vadino Butrimsku.

Jonas Butrimas (1817–1902) iš Balteniškės vedė Oną Zarinskaitę ir apsigyveno Kaneišiuose.  Sūnus Petras su Grasilda Švilpaite susilaukė 10 vaikų.

Kilatrakyje XIX a. viduje buvo įsikūręs Simonas Butrimas su žmona Kristina Šakyte, o Juzefa Butrimaitė ištekėjo už Motiejaus Raginio (Račinsko). Palūšėje Butrimai jau gyveno XVIII a. pabaigoje. Pradžią davė Jonas Butrimas su žmona Mariana Petkūnaite. Turėjo sūnus Mykolą (1807–1897) ir Justiną (1820–1879). Giminė buvo gausi.

Jonas Butrimas iš Laukstėnų (Linkmenų parapija) 1803 m. vedė Reginą Paukštytę ir įsikūrė Meironyse.

Mikalavo dvare Podvarnoje gyveno Tamošius Butrimas (1804 m.) ir Kazimieras Butrimas.

Vingiriuose gyveno Tamošiaus ir Rozalijos Butrimų sūnus Stasys (1855–1900), kuris 1875 m. vedė Kristiną Čepulytę. Manau, kad atsikėlė iš Podvarnos.

XIX a viduryje Rudupyje įsikūrė Jono Butrimo ir Marianos sūnus, atsargos kareivis Jurgis su žmona Mariana Gudonyte iš Poviliškės. 

Jau XVIII a. Linkmenų parapijoje gyveno daug Butrimų. Štai Mykolas Butrimas, Jono (1818 m.) su žmona Cecilija Guigaite gyveno Rypaičių kaime. Jo dukra Agnieška 1854 m. ištekėjo už bajoro Aleksandro Kisieliaus ir gyveno Palūšėje. Mykolo brolis Justinas gyveno Benediktave (Makniuose). Jokūbas Kirka vedė Marianą Butrimaitę ir Mineišiuose 1805 m. jiems gimė sūnus Jonas. Butrimai gyveno Ginučiose, Kirdeikiuose, Šėriškėje. Motiejus Butrimas (1737–1804) Pobaluose, Mariana Butrimienė (1724–1818) Rypelniškėse. Kai kurių kaimų neradau dabartinio atitikmens arba jie išnykę. Praktika rodo, kad kaimai, kurių dabar nėra, išnyko sovietmečiu, po Antrojo pasaulinio karo. Ignalinos viešoji biblioteka turi sąrašą Ignalinos kaimų, vienkiemių, taip pat ir išnykusių. Manau, kad jį dar galima rimčiau papildyti, įvedant daugiau informacijos apie tas vietoves. Aišku, kad tokio didelio darbo visuomeniniais pagrindais nepadarysi.

Salako parapijoje 1809 m. Juozas Butrimas iš Ligūnų vedė Liudviką Saulytę. Vardžiakiemyje  gyveno Kazimieras Butrimas su Rozalija Misiūnaite bei Baltramėjus Butrimas su Elžbieta Misiūnaite.

Šiuo metu Butrimų surasite Vilniuje, Šalčininkuose ir daugelyje vietovių. Štai vakar sužinojau, kad mano kaimynas Bendorius yra iš Suvalkijos. Pasirodo, kad jų ten labai gausu.

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų rašymus. Pavadinimai kartais pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. Kiti straipsniai bus apie Cicėnų, Čaikauskų, Čeponių, Dasių gimines.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje