Skip to content

Pagalbos šauksmas iš Australijos

Ponia Romi Ellis iš Australijos pernai vasarą su vyru lankėsi Ignalinoje, tris dienas gyveno „Žuvėdros“ viešbutyje ir ieškojo žmonių, pažinojusių jos giminę, čia gyvenusią tarpukaryje. Deja, kadangi ponia Romi su vyru šneka tik angliškai, jai nepavyko su ignaliniečiais susikalbėti. Nesutiko nė vieno, bent kiek kalbančio ar suprantančio angliškai. Gal ir ne vietoje, bet pajuokausiu, prisiminęs vieną anekdotą. Prie dviejų policininkų, budėjusių prie stoties, priėjo užsienietis ir bandė kažko klausti angliškai, vokiškai, prancūziškai, tačiau policininkai nieko nesuprato. Svečias apsisuko ir nuėjo, o vienas policininkas kitam sako: „Matai, koks išprusęs, kiek kalbų moka“. O antras jam atsako: „Na, ir kas jam iš to…“ Kuomet jie lankėsi Ignalinoje, žavėjosi miesteliu ir jo gamta. Tik apgailestavo, kad taip ir nepavyko nieko sužinoti apie savo giminę.

Neseniai R. Ellis iš Australijos „Žuvėdros“ savininkams atsiuntė laišką su prašymu – gal atsiras Ignalinoje žmonių, ką nors žinančių apie jos giminę, giminaičius ir jų likimą. Pateikė šiek tiek jai žinomų duomenų. Ponios Romi giminės priklausė Ignalinos žydų bendruomenei, pavardė buvo Korb (Korbai). Proseneliai – Mirl Srulevitz-Korb (1889–1944) ir Rochmil Korb. Jie turėjo 7 vaikus, tarp jų Moshe (Mošę), Eliyahu (Eliją), Schprinza, Israelį ir jauniausią Leoną. Pastarasis yra ponios Romi tėvas. Leon Korb gerai atsiminė ir pasakojo apie savo gimtąsias vietas ir šeimos namus Ignalinoje. Pasak jos, šeimos namai lyg ir yra buvę maždaug ten, kur dabar „Statybų takas“ ir turgus. O gal ir kitur.

Prosenelis Rochmiel Korb buvo žydų bendruomenės ir Tarbut mokyklos (hebrajų kalbos) vadovas. Jis buvo įkūręs (iš šio verslo ir pragyveno) medienos prekybos įmonę. Taip pat jis iš Švedijos importuodavo „Alfa Laval“ firmos pieno įrangą. Prosenelio šeima Ignalinoje dar turėjo parduotuvę.

Kitos Ignalinos žydų šeimos, su kuriomis bendravo Korbai, buvo Gilinskiai, Gavendos, Levitanai. Korbai taip pat bendravo su kitų tautybių ignaliniečiais: Jelizaveta Ivanovna Denisiuk, Butkevičiais, Andrevsky (gal Andrijauskais), Juozu Trimakūnu, Birute Novrovsky. Pavardės rašomos angliškai, todėl kai kurioms sunku rasti lietuviškus atitikmenis.

Ponios Romi prosenelis grįžo į Ignaliną 1944 m. liepą ir savo namuose gyveno 7 mėnesius. Tačiau žydų bendruomenė buvo sunaikinta, telikę tik keli holokaustą išgyvenę žydai.

Laišką išvertė ir redakcijai persiuntė „Žuvėdros“ savininkas Petras Mačiulis (jaunesnysis). Jis pasiruošęs tarpininkauti, susirašinėjant su ponia R. Elli. O ji nuoširdžiai prašo visų padėti rasti daugiau žinių apie jos šeimos narių likimą Ignalinoje. Jeigu kas nors mena ar žino iš kitų pasakojimų ką nors apie prieškario Ignalinos žydus Korbus ir jų likimą, praneškite redakcijai. Visos naujienos bus persiųstos į Australiją.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje