Skip to content

Ar bus mokama ligos pašalpa neseniai įsidarbinus?

MI informacija

– Man 24-eri metai. 2015 m. sausį baigiau studijas pagal nuolatinę studijų formą ir gavau aukštojo mokslo diplomą. Įsidarbinau pirmoje darbovietėje ir netrukus susirgau. Šiuo metu esu laikinai nedarbingas. Ar man bus mokama ligos pašalpa?

Eugenijus GAŠČENKA

TEISĖ Į LIGOS PAŠALPĄ

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 str. nustatyta, kad teisę gauti ligos pašalpą turi šio įstatymo išvardyti apdraustieji asmenys, jeigu jie:

1) tampa laikinai nedarbingi ir dėl to praranda darbo pajamų, taip pat jeigu tuo laikotarpiu jie negauna ligos pašalpos pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą;

2) iki laikinojo nedarbingumo pradžios dienos turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, išskyrus atvejus, numatytus šio straipsnio 2 ir 3 dalyse. 

Įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. ligos pašalpą turi teisę gauti ir apdraustieji asmenys iki 26 metų, kurie iki laikinojo nedarbingumo pradžios dienos neįgijo šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyto stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais mokėsi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal profesinio mokymo programą bei aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, jeigu laikinasis nedarbingumas prasideda per 6 mėnesius nuo mokslo baigimo (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą), (pagal iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusią įstatymo redakciją – jeigu jie tik baigę atitinkamą mokyklą tapo apdraustaisiais asmenimis per 3 mėnesius nuo mokslo baigimo – E. G. past.).

Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ligos pašalpą taip pat turi teisę gauti apdraustieji, jeigu jie iki laikinojo nedarbingumo pradžios neįgijo šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyto stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais buvo draudžiami kaip asmenys, išvardyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte (vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai ir jiems prilyginami asmenys – E. G. past.), ir pertrauka nuo jų statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių.

Ligos pašalpa skiriama, jeigu teisė ją gauti atsirado darbo laikotarpiu, įskaitant bandomąjį laikotarpį, ir atleidimo iš darbo dieną, išskyrus asmenis, nurodytus šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje (asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis – E. G. past.). 

Pagrindas skirti ligos pašalpą yra nedarbingumo pažymėjimas, išduotas pagal sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministrų patvirtintas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad nors ir neturite ne trumpesnio kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnio kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, tačiau esate iki 26-erių metų apdraustasis asmuo, kuris nurodytais laikotarpiais mokėsi aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, o laikinasis nedarbingumas prasidėjo ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo mokslo baigimo, todėl turite teisę į ligos pašalpą.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8 386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8 624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2015 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Daugiau informacijos internetiniame tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje