Skip to content

Čaikauskai

MI informacija

Čaikauskų pavardė mūsų krašte buvo žinoma jau 1700 m. Greičiausiai, kad tai vietinis lietuvis, nors kai kurie, išvažiavę iš Lietuvos, save kildina lenkais. Manau, kad iki 1700 m. Ignalinos krašte gyvenę ne bajorai buvo lietuviai. Didysis kraustymasis buvo po didžiojo maro ir karų apie 1710 m. Bet kartu kyla abejonių, nes „Lietuvių asmenvardžiai“ Čaikauskų pavardės nepriskiria prie lietuviškų.

Anksčiausiai Čaikauskų apgyvendinta vietovė buvo Rimšėnai. Čia Simonas Čaikauskas su žmona Sofija turėjo sūnus Jurgį (gim. 1717 m.) ir Andrejų (1723). Martynas Čaikauskas vedė 1720 m. Magdaleną Vrubliauskaitę ir turėjo tris sūnus: Jurgį, Stasį ir Kristupą. Su antra žmona Mariana turėjo vaikus: Praną, Magdaleną, Oną. Simono sūnus Andrejus gimė jau Maksimonyse. Iš Rimšėnų visi išvyko. Maksimonyse buvo gausi Čaikauskų giminė. 1700–1800 m. į žmonas buvo paėmę Luneckaitę, Švilpaitę, Keperšytę, Rimšelytę, Tokorevaitę, Petrauskaitę, Aglinytę, Lazauskaitę, Juodagalvytę, Keinaitę ir kitų giminių atstoves.

Daugiausia Čaikauskų gyveno Mikalave ir Vasiuliuose. Makniūnalaukėje gyveno Laurynas Čaikauskas (1787–1837) su žmona Liudvika Pelenyte iš Mikalavo. Turėjo 12 vaikų, kurie gimė Pašiškėje, Kuzliškėje ir Daugėliškio dvare. Sūnaus Silvestro Čaikausko (1820–1868) vaikai gimė Džiaugsminėje arba Mikalave. Pats jis mirė Mikalave ir laikytinas pirmuoju Mikalavo Čaikausku.

Vėliau du sūnūs iškeliavo į Rusiją statyti geležinkelių. Taip susipažinau su Michailu Pachomovu iš Jekaterinburgo. Prieš karą jo tėvas pakeitė Čaikausko pavardę į Pachomovo, nes bijojo stalininių represijų prieš pabaltijiečius. Kartu su Čaikauskais į Rusiją išvyko ir keli Čepuliai. Silvestro Čaikausko dukra Ona (1826–1896) 1848 m.  ištekėjo už Simono Ropės ir gyveno Daubariškėje.

Baušiškėje pradininkas buvo Mykolas Čaikauskas. Jo sūnus Laurynas (1790–1854) buvo vedęs Izabelę Čibiraitę ir  Ona Gaidelytę, turėjo 11 vaikų.

Karolis Čaikauskas (1822–1867) su žmonomis Kristina Dasyte ir Konstancija Rimšelyte pirmieji buvo Ceikiniuose. Liko 4 vaikai.

Kateriną Čaikauskaitę (1773–1808) 1791 m. mano proprosenolis Laurynas Medeišis išsivežė į Bėčionis.

1900 m. Makniūnalaukėje gyveno Liudvikas Čaikauskas su žmona Uršule, kita Uršulė Čaikauskienė (1860) – su sūnumi Antanu.

Moliakalnyje Mykolui Čaikauskui su žmona Barbora 1811 m. gimė dukra Kristina.

Adomas Čaikauskas 1878 m. vedė Oną Berlinskaitę ir su šeima gyveno Paringyje. Rusijos  Tomsko archyvas rodo, kad ten Adomo sūnus Mykolas 1914 m. vedė Eleną Gaidelytę.

Manyčiau, kad pirmasis Vasiulių Čaikauskas buvo Mykolas su žmona Kristina Valatkaite, kuriems 1814 m. gimė Mariana, o 1816 m. Konstancija. Vėliau Vasiuliuose gyveno daug Čaikauskų.

Daug apie gimines galima sužinoti lankant kaimų kapines. Labai daug Čaikauskų S. Daugėliškio ir N. Daugėliškio kapinėse. Gal čia dalis jų yra ir iš aplinkinių kaimų. Deja, kapai parodo tik paskutinį šimtmetį. Apie emigravusius paprastai gaunama informacija yra atsitiktinė.

Čaikauskai įvairiais laikotarpiais gyveno Degutiškėje, Kalviasalyje, Kaniūkuose, Kazliškėje,  Kiniūnuose, Praciūnuose, Rupinskuose, Slesoriškyje, Šiulėnuose, Triburčiuose, Viršupyje ir kitur.

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų rašymus. Pavadinimai kartais pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. Kiti straipsniai bus apie Čeponių, Dasių, Daubarų, Dubakų gimines. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje