Skip to content

Dasiai

MI informacija

Dasių pavardė mūsų krašte reta. XVIII–XIX a. jie gyveno  Kiniūnuose (14 km nuo N. Daugėliškio) ir Jurkiškėje (Mielagėnų sen.). Vėliau atsirado Kaneišiuose ir kitur.

Kiniūnai. Čia Juozas Dasys (gim. 1756) su žmona Morta Laurinyte turėjo 3 sūnus ir dvi dukras.  Sūnus Mykolas (1786–1838) turėjo dvi žmonas – Kateriną Šalnaitę ir Mortą Berlinskaitę ir 9 vaikus.

Jurkiškė.  Čia jau 1707 m. Kristupas Dasys turėjo dukrą Kateriną, o Samuelis Dasys (1708 m.) dukrą tokiu pačiu vardu. Giminės šaka sustiprėjo prie Petro Dasio (1833–1908) ir jo žmonos Konstancijos Rakauskaitės. 1842 m. čia jau gyveno tik viena šeima: Kostas Dasys (1892) su žmona Anastazija ir dviem vaikais.

Įvairiais laikotarpiais Dasiai gyveno Medeišiuose, Guntauninkuose, Degutiškėje, Sauliuose, Mažėnuose, Daugėliškyje. Tik kartą vedė vienos giminės moteris. Tai Antanas Dasys 1923 m vedė Oną Švilpaitę, vėliau Povilas Dasys (1926 m.) – Janiną Švilpaitę. Jų dukra Jolanta dabar Ignalinos gimnazijos direktorės pavaduotoja, sūnus Algimantas gyvena Lobiniuose.

Gaideliai  

Tai  labai plačiai paplitusi giminė Lietuvoje. Dažniausia tarp savęs visai nesusiję. Įdomūs pavardės pokyčiai. Dažniausia buvo Gaidamavičiai, po to Gaidžiai ir tik vėliau Gaideliai. Kaip pavyzdį imame Bėčionių kaimą. Čia Gaidelių nebuvo. Pirmasis užkuriu pas Rimšelius atėjo Andrejus Gaidamavičius (gim.1755 m.), vesdamas Kateriną Rimšelytę. Iki tol kaime gyveno tik Rimšeliai ir Medeišiai. Jo vaikų pavardėse atsirado Gaidžių pavardė. Vėliau palikuonis Jonas Gaidys (1860) turėjo sūnų Kazimierą Gaidelį, kuris 1930 m. vedė Emiliją Baranauskaitę. Jo viena iš dukterų ištekėjo už Tado Rutkausko iš Zuikų. Kitas palikuonis Petras Gaidelis (1863–1918) 1889 m. vedė Anelę Urbonaitę-Urbonavičiūtę-Kovalčiukaitę, jų sūnus Kajetonas 1919 m. vedė Malviną Medeišytę. Taip kad artimų kaimų žmonių pavardės susipynusios, be to, tos pavardės keitėsi priklausomai nuo valdininkų norų. Gaidelių giminė šiame kaime buvo labai plati. Šiuo metu Bėčionys baigia išnykti.

Buiviliškėje Timochos (1710) Gaidziel palikonys irgi tapo Gaideliais.

Gaidelių buvo apstu Daugėliškyje, Ignalinoje, Grigiškėje, Kaneišiuose, Budriuose, Lobiniuose, Makoniškėje, Panižiškėje, Rukšiškėje, Strigailiškyje, Šulonyse ir kitur. Gausų jų Linkmenų parapijoje ir visose aplinkinėse parapijose.

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų rašymus. Pavadinimai kartais pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. Kitas straipsnis bus apie Čeponių, vėliau apie Daubarų, Dubakų, Guobių, Jelinskų, Juršėnų gimines.  

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje