Skip to content

Miesto kokybė kaimo tyloje – Ilgių bendruomenės siekiamybė

MI informacija

Kad gyvenimas kaime taptų patraukliu ir patogiu – tai ne tik valdžios atstovų siekiamybė. To kryptingai siekia ir daugelis aktyviai veikiančių vietos bendruomenių. Apie tokius siekius klausiame Ilgių bendruomenės, įsikūrusios Rimšės seniūnijoje, vienos iš lyderių Viktorijos ABARAVIČIENĖS.

– Gyvenimą kaime ar mieste būtų sunku sulyginti. Ar verta siekti, kad kaimai virstų mini miestais, įgydami ne tik miestų privalumus, bet ir trūkumus: erdvės stygių, triukšmą, visur skubėjimo pojūtį ir panašiai?

– Esu  miesto gyventoja, tačiau daug laiko praleidžiu kaimo gyvenvietėje, tad puikiai suvokiu ko trūksta Rimšei, kad ji būtų patraukli gyventi bei dirbti ne tik senbuviams, bet ir naujakuriams iš miesto. Pastaraisiais metais  vyrauja tendencija, kad vis daugiau šeimų, (taip pat ir Visagino šeimos) įsigyja sodybas Rimšės seniūnijos teritorijoje. Tai parodo, kad „atsikandę“ neva tų miesto privalumų, žmonės ieško kaimo tylos ir ramybės. Būtent tokioms šeimoms ir aktyvesniems bei vaikus auginantiems Rimšės gyventojams, šioje gyvenvietėje trūksta elementarių dalykų: vietų, kur būtų galima sportuoti, užsiimti kūrybine veikla, tiesiog bendrauti bei socialiai tobulėti. Ypač kenčia vaikai ir jaunuoliai, kuriems grįžus po pamokų iš Dūkšto ar Visagino mokyklų, nieko negalime pasiūlyti. Pataisius šią padėtį, gyvenimo kokybė įgautų visai kitą lygmenį.

– Ar nemanote, kad turiningo laisvalaikio nebuvimas, sąlygoja didžiąją dalį problemų susijusių su smarkiai plintančiais žalingais įpročiais tarp  jaunimo  bei emigracija?

– Jaunas žmogus – tai energinga, savęs ieškanti asmenybė, kuriai itin svarbios savo vietos visuomenėje paieškos, savirealizacija. Nesant sąlygų tai energijai tinkamai nukreipti ir išnaudoti, dažniausia pasirenkami lengviausi keliai – uždarumas, maža motyvacija, žalingi įpročiai arba emigracija į miestus, kitas šalis.

– Kokiomis priemonėmis bendruomenė tikisi išspręsti šią labai konkrečią problemą – vaikų laisvalaikio užimtumą?

– Noriu paminėti, kad Rimšėje, seniūnijos centre,Ignalinos rajono savivaldybės administracijos iniciatyva buvo rekonstruotas Daugiafunkcinis bendruomenės namų pastatas bei  sutvarkyta Ilgių ežero pakrantė. Rimšės miestelio gyventojai, o ypač vaikai ir jaunimas, taip pat labai džiaugiasi Ilgių bendruomenės iniciatyva įrengtu sporto aikštynu – krepšinio ir tinklinio aikštelėmis, lauko treniruoklių kompleksu, stalo teniso stalu, vaikų žaidimų aikštele. Bendruomenės iniciatyva sukurtoje interneto svetainėje http://ilgiubendruomene.lt viešinamas Rimšės kraštas ir jo gyvenimo spalvos. Medžiagą interneto svetainei, kaimų informaciniams stendams padėjo surinkti vietos jaunimas.

Šiuo metu Ilgių bendruomenė yra parengusi ir laimėjusi projektą„Rimšės krašto vaikų dienos centro kartu su atvira jaunimo erdve įkūrimas“,finansuojamąiš 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT 05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“įgyvendinimo lėšų. Apie šį projektą norėčiau papasakoti išsamiau.

Projekto idėja kilo būtent iš mūsų aptartos problematikos – vaikų ir jaunimo užimtumui skirtų paslaugų ir patalpų nebuvimo Rimšės seniūnijoje. Šalia naujojo Daugiafunkcinio bendruomenės namų pastato nuo seno stovi jau seniai apleistas ir baigiantis sugriūti Ignalinos rajono savivaldybės administracijai priklausantis pastatas. Pasitelkę paramos lėšas, nutarėme jį prikelti naujam gyvenimui bei panaudoti šį pastatą labai kilniam tikslui – įkurti Vaikų dienos centrą su atvira jaunimo erdve, susiliejančia su jau sukurta laisvalaikio infrastruktūra. Taip būtų sukurta vientisa erdvė bei traukos centras ne tik jaunimui, bet ir visai bendruomenei.

Projekto tikslas – Didinti kaimiškų vietovių rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę, įkūrus Vaikų dienos centrą su atvira jaunimo erdve Rimšės krašte ir sukūrus kokybiškų socialinių paslaugų paketą.

Projekto uždaviniai:

Rekonstruoti ir įrengti infrastruktūrą Rimšės miestelyje, Vaikų dienos centrui ir atvirai jaunimo erdvei įkurti;

Sukurti paslaugų paketą, taikant naujus ir inovatyvius darbo su vaikais, jaunimu ir šeimomis metodus ir perimant gerąją darbo patirtį;

Projekto rezultatas būtų skirtas socialinės rizikos šeimoms, juose augantiems vaikams ir jaunimui, o taip pat visiems krašto vaikams ir jaunimui, siekiant jų socialinio ugdymo ir grėsmių (socialinių problemų gausėjimo) prevencijos.

Projekto metu, t. y. iki 2016 m. I ketvirčio pabaigos, bus pilnai rekonstruotas 245 m2 pastatas, kuriame bus įrengtos patalpos sporto, laisvalaikio, socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimams, virtuvė, administracinės patalpos socialiniams darbuotojams ir savanoriams bei sutvarkyta erdvė aplink pastatą.

– Kokioms veikloms bus naudojamas pastatas bei šalia esanti teritorija? Ar projekto metu bus įsigyta reikiama įranga?

– Pastatas bus įrengtas taip, kad vienu metu juo galės naudotis iki 45 asmenų. O veiklos galės būti vykdomos įvairiausios: sporto treniruotės, mokymai, kultūros renginiai, kūrybiniai ir  kulinarinio paveldo užsiėmimai bei daugelis kitų veiklų. Tam pasitarnaus suplanuoti įsigyti įvairūs įrenginiai: multimedijos ir kompiuterinė įranga, biuro baldai, sporto treniruokliai, stalo teniso ir biliardo stalai, stalo žaidimai. Teritorija aplink pastatą bus minimaliai apželdinta, įrengta pėsčiųjų infrastruktūra, koncertinė terasa, papildyta jau esanti sportinė lauko įranga. Labai skatinsime vaikų ir jaunimo įdomias veiklas kartu su vyresnės kartos vietos gyventojais.

– Gal galite įvardinti, kas jau atlikta, o kas dar planuojama? Kokia finansinė projekto apimtis?

– Šiuo metu jau yra paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas Vaikų dienos centro projektavimo ir rangos darbams atlikti.Planuojame, kad šių metų I ketvirtyje jau galėsime pasirašyti sutartį su Rangovu bei bus pradėti pastato projektavimo darbai. Pavasario laikotarpį planuojame objekto projektavimo darbams atlikti. Rekonstrukcijos darbai turėtų prasidėti vasarą ir tęsis iki lapkričio mėnesio. Tad būtų puiku, jei šių metų pabaigoje galėtume švęsti įkurtuves bei pradėti vystyti veiklą. Oficiali projekto įgyvendinimo pabaigos data – 2016 m. balandžio 30 d.  Bendras projekto biudžetas – beveik 290 tūkstančių eurų. Didžioji dalis lėšų – 220 tūkst. eurų yra finansuojama iš2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT 05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ įgyvendinimo lėšų, 39 tūkstančiai eurų iš valstybės biudžeto, o 29 tūkstančiai eurų iš Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Rekonstrukcijos darbams ir įrangos įsigijimui numatyta skirti apie 90 procentų projekto lėšų. Likusi dalis skirta projekto viešinimui, administravimui ir kitoms nenumatytoms išlaidoms.

– Minėjote, kad pastato rekonstravimo darbai užtruks nuo liepos iki lapkričio mėn. Ar nemanote, kad tai gerokai per trumpas laiko tarpas įvykdyti tokios apimties darbams?

– Rangos darbų terminai išties labai trumpi. Juos riboja paramos programos nuostatos. Jau rašydami projektą turėjome tai įvertinti, todėl, dar rengdami paraiškos dokumentus, ilgai diskutavome šia tema. Numatėme ir pasirinkome ne mūsuose įprastą statybos būdą iš gelžbetonio, bet skydinę karkasinę pastato konstrukciją. Statant pastatus šiuo būdu, didžiąją laiko dalį reikia numatyti ne darbams statybos aikštelėje, bet projektavimui ir skydų pagaminimui gamykloje. Šis statybos būdas dar patrauklus ir tuo, kad statybos aikštelėje naudojamas minimalus kiekis pagalbinės technikos, mažiau įtakos daro ir klimato sąlygos.  

– Kaip planuojate organizuoti darbą Vaikų dienos centre po projekto įgyvendinimo? Juk reikės darbuotojų, kurie pastatą prižiūrės, organizuos vaikų ir jaunimo laisvalaikį. Ar esate numatę lėšų pastato išlaikymui?

– Įgyvendami šį projektą tikrai nesnaudžiame ir lygiagrečiai dirbame toliau. Rengiame projektų paraiškas, siekdami gauti finansavimą įvairiai bendruomenės veiklai. Ypatingą dėmesį skiriame jaunimo užimtumo projektams. Šiuo metu jau gavome patvirtinimą, kad kartu su partneriais iš Turkijos, Prancūzijos, Lenkijos, Rumunijos, Makedonijos ir Bulgarijos šių metų gegužės mėnesį mūsų krašto jaunimas dalyvaus tarptautiniame ERASMUS+ programos projekte. Laukiame patvirtinimo dėl dalyvavimo projektuose iš Ispanijos ir Didžiosios Britanijos partnerių. Planuojame, kad centras veiks visą savaitę, socialiniai darbuotojai, kuriems laikas nuo laiko talkins ir savanoriai, dirbs ne mažiau nei 40 valandų per savaitę. Pagrindinė jų veikla – darbo su vaikais ir jaunimu organizavimas, socialinių paslaugų šeimoms teikimas bei patalpų priežiūra. Inicijuojant kitus projektus, vietos jaunimui galėsime pasiūlyti daug įdomių ir prasmingų veiklų bei pritraukti lėšas pastato išlaikymui. Beje planuojama, kad šis pastatas bus itin modernus ir ekonomiškas, tad jo išlaikymui reikės minimalių resursų.

– Gal galite daugiau papasakoti, kuo šis pastatas bus išskirtinis?

– Sieksime, kad rekonstruotas pastatas būtų maksimaliai energetiškai efektyvus, jį statant bus naudojamos itin modernios ir pažangios technologijos (A energetinės klasės pastatas, saulės energijos šaltiniai, taupus elektros apšvietimas, šilumos siurbliai ir pan.). Suderintas bendras visų priemonių kompleksas leis eksploatuoti pastatą labai mažomis sąnaudomis. Be tiesioginės savo paskirties – skatinti kokybišką vaikų ir jaunimo užimtumą, sukurti centrą visai šeimai, bendruomenė vaikų dienos centro pastatą planuoja naudoti kaip išskirtinį traukos objektą. Nesant jokių istorinių traukos objektų šioje paribio teritorijoje, bendruomenė siekia sukurti ne tik šeimos centrą socialinėms paslaugoms, bet ir pasiekti, kad vaikų dienos centras taptų pirmuoju pilotiniu energetiškai efektyviu pastatu (maksimaliai priartintų prie „Passive hause“ technologijų) šiame krašte, tuo pačiu tapdamas mokymo, vizualiu inovacijų viešinimo kompleksu, kuris būtų pristatomas Lietuvos ir užsienio partneriams bei svečiams.  Tai puikus pavyzdys bendruomenėms, verslui bei privačiam sektoriui, kaip kaimo vietovėje panaudojant šiuolaikines technologijas, sukurti modernią aplinką darbui ir poilsiui bei tuo pačiu taupyti lėšas šias patalpas eksploatuojant.

– Kokios dar veiklos be rekonstrukcijos darbų ir įrangos įsigijimo numatytos šiame projekte? Kur susidomėjusieji šiuo projektu galėtų gauti daugiau informacijos?

– Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas socialinių paslaugų paketas bei sukurta Vaikų dienos centro su atvira jaunimo erdve veiklos metodika. Įgyvendinus projektą ir pradėjus taikyti paslaugų kompleksą, būtų sistemiškai dirbama su visa šeima bei jos aplinka, kad šeimos nariai vis sąmoningiau prisiimtų atsakomybę už savo sprendimus bei savo gyvenimo kūrimą. Taip pat numatyti du projekto viešinimo renginiai, į kuriuos pakviesime dalyvauti Rimšės seniūnijos gyventojus bei visus, besidominčius šiuo projektu.

Išsamesnę informaciją apie projekto vykdymo eigą galima rasti Ilgių bendruomenės tinklalapyje www.ilgiubendruomenė.lt.

Šis straipsnis parengtas iš projekto „Rimšės krašto vaikų dienos centro kartu su atvira jaunimo erdve įkūrimas“ finansuojamo2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT 05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ įgyvendinimui skirtų lėšų. Projekto viešinimo paslaugas teikia viešoji įstaiga Ignalinos atominės  elektrinės regiono plėtros agentūra.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje